Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

- Putin kan visa Trump hur man kommer till rätta med gay-rörelsen !

HBTQ-faktorn i samtalet Trump - Putin.. finns den ? 
  En representant för den amerikanska hbtq (LGBTQ) -rörelsen hyser vissa farhågor om den saken. Om detta skriver hon i en artikel för "ADVOCATE" med rubriken "Why Trump's Putin Fixation Is an LGBT Problem" , och ger samtidigt en viss, initierad uppdatering av allvarliga frågor i tiden. 
Franklin Graham - Billy Grahams son - hade enskild audiens
hos Vladimir Putin i December 2015, enligt artikeln. Vad talade DE

med varandra om ?

   ”Må du leva i intressanta tider !” - så lyder en gammal kinesisk förbannelse. ”Intressanta tider” innebär farliga tider , och LGBTQ – samfundet lever verkligen i farliga tider. Medan Donald Trump för USA närmare mot ett auktoritärt samhällsskick, så måste vi vara bekymrade. Mänskliga rättigheter, inklusive LGBTQ – rättigheter, blomstrar inte under auktoritära regimer.
Alla tvivel angående Trumps underkastelse inför den ryske presidenten Vladimir Putin utplånades under toppmötet i Helsingfors denna månad, och under toppmötets efterföljande presskonferens, där det stod klart att Trump befinner sig i Putins ficka. Trump tillbringade mer än två timmar på tu man hand med den tidigare KGB-agenten, då bara översättare närvarade i rummet. Då det inte finns någon upptagning från det mötet så vet vi inte vilka eftergifter Trump gjorde – och inga insikter kommer från Vita huset eller från stats-sekreteraren. Presskonferensen i Helsingfors visade världen en samlad Putin som hade en hel del kontroll över den inkompetente amerikanske presidenten, vilken villigt böjde sig för Putin vid varje sväng han tog. Om Trump låter sig styras av Putin, så är det klart att det amerikanska LGBTQ-samfundet riskerar att förlora elementära mänskliga rättigheter.


Det var Putin som lät de tjetjenska ledarna –  i ett ultrakonservativt område i den Ryska Federationen – kidnappa, slå, fängsla och mörda homosexuella män. Den 11:e Juni 2013 antogs den federala lagen ” .. i syfte att skydda barn från information, som propagerar för ett förnekande av traditionella värderingar i synen på familjen ”. Den är också känd som ”lagen mot gay-propaganda”, och genom att förbjuda genomdrivandet av LGBTQ-rättigheter och LGBTQ– kultur i Ryssland, har den uppmuntrat våldet mot det ryska LGBTQ-samfundet – vilket har fördubblats. Vita huset har rört sig i en liknande riktning – genom försök att sparka trans-människor från det militära, montera ned AIDS-kommissionen, verka i domstolar för anti-gay företag, arbeta för att få bort oss ur folkbokföringen och vägra erkänna Pride.Medan Putin hävdar att han vill skydda barnen, citerar Trump religionsfriheten för att kunna göra mänskliga rättigheter osäkra. Den 4:e Maj 2017 undertecknade han Executive Order 13798 (för yttrandefrihet ). Riksåklagare Jeff Sessions Memorandum från 6:e Oktober 2017 ( den federala lagen till försvar för religionsfriheten) , har nu trätt i kraft, och den 3:e Maj 2018 innebar en executive order för upprättandet av ett Tros – och Möjlighets-initiativ för Vita huset (”a White House Faith and Opportunity Initiative ”). Allt detta skapar förutsättningar för diskriminering av LGBTQ:are i religionsfrihetens namn.

Trump's själv-betjänande smickrare till vice-president, Mike Pence, är en nitisk, religiös anti-gay figur, som fick liv i en tynande politisk karriär i Indiana genom att ställa upp för Trump; han gav också högt betyg åt sin boss efter det skamliga toppmötet i Helsingfors, medan John Brennan, den tidigare CIA chefen, kallade Trumps uppträdande för ”ingenting mindre än förräderi”. Stats-sekreterare Mike Pompeo , som inte är en vän av LGBTQ-amerikaner, har inget emot Trump's inbjudan av Putin för ett andra toppmöte i Vita huset.

Åtalet mot Maria Butina som en oregistrerad rysk agent kastar ljus över rysk infiltration av det republikanska partiet. Hon, tillsammans med sin beledsagare , den ryske operatören Alexander Torshin, påstås ha utnyttjat Nationella Handvapen-sällskapet och den religiösa högern för att få tillträde till republikaner i topp-positioner, för att på det viset främja ryska intressen. Butina tog del i två bönefrukostar för Nationen för att kunna frottera sig med republikanernas vänner. Vapen, religion och en attraktiv, ung rysk kvinna hjälpte republikaner och ryssar att finna gemensam grund. Ett tajt religiöst ledarskap verkar också gilla Putin. Brian Brown, som sitter som ordförande för Nationella Organisationen för Äktenskapet, har begivit sig till Moskva fyra gånger, och vittnade inför Duman 2013 till stöd för anti-gay lagar. I December 2015 hade evangelisten Franklin Graham en privat audiens hos Putin.

Republikanerna i Kongressen fortsätter att försvara Trump, medan republikanerna i House Intelligence Committee blockerar demokraternas försök att instämma översättaren Marina Gross, en anställd inom det amerikanska utrikesministeriet, för att hon ska vittna om vad som tilldrog sig i mötet mellan Trump och Putin. Ledaren för Senatens majoritet, Mitch McConnel, vill få Brett Kavanaugh bekräftad innan nästa period för Högsta Domstolen börjar den 1:a Oktober. Kavanaugh verkar sannolikt vilja försvara Trump ifall frågor som rör Robert Mueller's undersökning och Trump's mystiska kopplingar till Ryssland når till Högsta Domstolen.

Medan Trump och republikanerna omfamnar Putin och den auktoritära hållningen kan vi förvänta oss att Putin kommer att hålla lärorika lektioner om hur man osynliggör LGBTQ-samfundet och undertrycker mänskliga rättigheter i namn av något annat – i Ryssland är det barn, i USA är det religionsfrihet.


Trumps folk är helt införstådda med att behandla oss som syndabockar och slagpåsar. Vi lever i farliga tider.


---


Så uttryckte sig alltså Susan Surftone

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s