Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Journalister mot journalister

En "objektiv" rubrik härovan . 
Men det kanske mer sanningsenligt borde heta: 
  "Putins provokatörer i Finland dragna inför rätta efter svartmålning av 
och hot mot 
    en djärv kvinnlig, finsk journalist ".

   Det är i vilket fall en viktig rättegång som pågår i Helsingfors. Det handlar om journalisten Jessikka Aro som för några år sedan avslöjade "trollfabriken" i S:t Petersburg, och fördensskull har utstått häftigt förtal och många hotelser från ett par personer som ger intryck av att vara Putin's handgångna män i Finland - Johan Bäckman och Ilja Janitskin. Den senares namn är det inte svårt att hitta kyrilliska bokstäver åt.
 Saken är omskriven internationellt. Det handlar ju också om en av tidens stora frågor - "fake news" som det heter .

Trängsel utanför tingsrätten i Helsingfors igår 

Ja, saken har varit på gång ett tag. För ett par år sedan publicerade "Vyborgskie Vedomosti" en sammanfattning som gjorts av Fontanka.fi om det ärende som då höll på att ta form:


Finska media har börjat en kampanj mot trollen och mot Bäckman.

Den finska polisen började en undersökning mot Johan Bäckman och chefredaktören för online-publikationen MV – Ilja Janitskin, vilka drev en hetskampanj mot den finska Yle – journalisten Jessikka Aro, enligt vad den finska informationsbyrån STT har meddelat,

Jessikka Aro har skrivit mycket om prokreml-trollen som är verksamma såväl i Finland som bortanför dess gränser. Resultatet av hennes undersökningar har blivit en hel serie om rysk propaganda. Serien har nominerats med Bonnier förlagets prestige-fyllda utmärkelse.

Johan Bäckman som ofta förekommit i ryska media som en källa till nyheter om omhändertagna barn (kallas "ryska mödrars försvarare" i denna artikel /Blogred)  , har efter detta vid åtskilliga tillfällen hävdat att Aro är verksam på uppdrag av CIA. Enligt vad den kvinnliga journalisten säger har hon vid åtskilliga tillfällen utsatts för påhopp i sociala media.

Johan Bäckman är en representant för Ryska Institutet för Strategisk Forskning (RISI) i länderna i norra Europa, vilket har instiftats av Ryska Federationens president. RISI:s huvudsakliga uppgift är att ge informationer om Ryska Federationens presidentadministration, om Federationsrådet och Statsduman, om Säkerhetsrådet, regeringsapparaten , om ministerier och verk.

Den 22 Februari 2016 dök det upp en nyhet i MV att Jessikka Aro en gång hade varit inblandad i en narkotika-skandal. Troligen utgjorde detta en början på förtals-saken.

Undersökningsledaren Harri Saaristola bekräftar att han undersöker just fall, som angår den kvinnliga journalisten, enligt brottsrubriker om ”kränkning av heder och värdighet”, ”illvillig kränkning av heder och värdighet” och ”personförföljelse” men han vägrade att uppge namnen på de brottsmisstänkta.

Redaktören för MV, Ilja Janitskin, påstår att han inte hört något om undersökningen, meddelar Iltalehti .

Johan Bäckman vägrar kategoriskt allt samröre med ”Fontanka.fi”

Dessutom utreder nu den finska polisen, enligt uppgifter i finska media, om det finns någon grund för att väcka ett brottmål mot internet-resursen MV. I Januari vände sig en politisk ungdoms-organisation till Riksåklagaren med en begäran om att undersöka det lagliga i MV:s verksamhet. Som anmälaren uttryckt det, så tillåter tidningen sig rasistisk skrämseltaktik, ett oriktigt utnyttjande av yttrandefriheten och stör även den allmänna ordningen. De unga politiskt engagerade personerna menar också att publikationen sörjt för sin säkerhet genom att arbeta utomlands.

Genomgången av detta fall kräver tid för att man ska kunna bekanta sig med ärendet, eftersom det handlar om yttrandefrihet, rätten att uttrycka sin uppfattning och saker som sammanhänger med det”, - kommenterade undersökningsmannen Timo Luoto.

MV:s sajt's anti- immigrations-linje uppenbarades 2014 ockh märktes av i flertalet rasistiska uttalanden, i förtal , i spridandet av konspirations-teorier, brott mot upphovsrätt och sådant som är konfidentiellt. Chefredaktören Ilja Janitskin har sagt i en intervju för Yle, att publikationens anti-immigrations-linje inte har något samband med dess ryska rötter. Enligt honom är han själv barn till en immigrant , men han föddes i Finland och känner sig 100% som finne.

Enligt obekräftade uppgifter finns ytterligare ett 30-tal sajter registrerade på Janitskin . I December 2015 blev det känt, att det bolag som Janitskin basar för , hade samlat profil-informationer om två miljoner finländare på ”Facebook” och slog samman dem med uppgifter om adress och telefon-nummer. En del av detta hamnade på internet. Saken undersöks av den Centrala undersöknings-byrån i Finland.

Det kan vara värt att lägga märke till, att häromdagen trädde chefredaktörerna för ledande finska media fram till försvar för en trovärdig, faktabaserad journalistik. Chefredaktörerna för 22 tryckta och elektroniska media trädde fram med en hänvändelse, i vilken de understryker att de inte godkänner arbetsmetoderna hos s.k. fejk-media, som har för avsikt att vilseleda sitt auditorium.

Denna särskilda hänvändelse från finska chefredaktörer var riktad mot aggressivitet och lögn, som sprids i sociala media. Den senaste tiden har många journalister, som skriver om flyktingar och säkerhets-politik blivit måltavlor för fejk-media. Mot dem har utlösts en förtalskampanj med syfte att utöva påtryckningar” - meddelar Yle.

- - 
Men det här var alltså mer än två år sedan.
 Igår inleddes en rättegång i tingsrätten i Helsingfors, 
närapå bakom lyckta dörrar,  
och den ska pågå fram till den 26/6.

"Falska nyheter, hat och ryska trollfabriker inför rätta" - skriver  Expressen, 

"Fullproppad sal när rättegången mot Ilja Janitskin inleddes, åklagaren yrkar på fängelse"                                                                               - skriver  Yle

Syyttäjä: Ylen toimittajaa vainottiin täysin poikkeuksellisesti – Johan Bäckmaniin, Ilja Janitskiniin ja MV-lehteen liittyvä oikeudenkäynti alkoi - skriver Helsingin Sanomat

Пророссийский публицист Йохан Бекман предстанет в Финляндии перед судом                                                                                                                    -  skriver Err.ee   Jessikka Aro's egen artikel från 2015 - på engelska - om hur hon sökte upp trollfabriken  på Ulitsa Savushkina  i S:t Petersburg och ställde frågor till några av de ansvariga som arbetade där
                                                                                                                   - länk härKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s