Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Fotbolls VM - och sedan ..?

 Artikeln, som lades ut innan fotbolls-VM drog igång, är hämtad från en rysk blogg som jag hoppas har fel: 

Detta VM utgör en nyckelfas inför det Tredje Världskriget

Varför hålls VM i fotboll i Ryssland ?

Om inte för att det borde satsas högt just på denna häst – världens och Rysslands öde. Vi kommer inte att vinna i fotboll, men om vi smidigt genomför detta VM så kommer vi att vinna det Tredje Världskriget ..
Är Fotbolls VM bara ett medel som Putin använder 
för att nå sina politiska och militära mål ?Vänster-patrioternas älsklingsargument mot att VM i fotboll skulle hållas i Ryssland har varit: ”Det vore bättre om dessa pengar kunde användas som pensions-medel!”. Men, för det första så är det ju inte ”vänstern” som säger det. I sin tid var det just de som enligt hemliga specialuppdrag ombesörjde att det fanns kött, smör, utländska cigaretter o.s.v. att tillgå till låga priser för arbetarna i distrikts-kommissionerna och i partiets statliga kommitéer och i Komsomol. Och inte bara det – istället för att stödja pensionärerna underhöll de hela ”kommunistiska regimer”. Då ställdes pensionärerna åt sidan, men nu … varifrån kommer denna angelägna omsorg ?För det andra så är det inte att undra på, att dagens vänster inte förhåller sig till landet på ett sådant närsynt vis: självaste SSSR försummade inte att spara ihop till de stora sport-evenemangen, utan tvärtom, man utnyttjade fördenskull på allt vis reklamens möjligheter. Sport innebär reklam för staten ! Om du går till styrelsen för någon slags företag idag med förslaget: ”Vi använder istället hela reklam-budgeten till premier åt arbetarna !” - så sparkas du ut som en idiot. Därför att det är bara en idiot som inte förstår, att om det inte finns någon reklam så blir det ingen försäljning, och inte heller några pengar att utbetala löner med. Men varför fattar då inte de stackars patrioterna, att en stat utan reklam i dagens värld hamnar allra längst bak på bakgården ?

I Ryssland har vi ingen fotboll att tala om. Historiskt sett blev det så. Vi har ishockeyn, men fotbollen har vi inte. Det har funnits tider då vi har spelat bättre eller sämre, men i stort sett har det inte funnits någon fotbolls-kult i Ryssland. Denna sportgren ligger inte för oss, även om det finns miljontals fotbolls-fans. Vårt land är vintrigt, och vår karaktär kommer bättre till uttryck genom ishockeyn. Hockey – det är ett element, men fotboll är ett system. Och varje ryss är till sin natur en anarkist och avskyr allt vad system heter.

Fotboll – det är en armé, det handlar om diciplin och ordergivning. Hockey – det är den karismatiska individens solo-uppvisning, och det finns utrymme för den som vill armbåga sig fram, om man så vill. Fotboll – det är en maskin, där även en stor center-spelare är formad genom diciplin. Hockey – det är ”one man show”, även om man spelar i femmanna-grupper. Hockey bygger på individen, fotboll på gruppen. Den bäste fotbollsspelaren är den som inte låter sin individuella genialitet i spelet störa gruppen. Den bäste ishockey-spelaren är den som bryter sig ur gruppen och vågar gå på tvärs mot spelets tänkta linje och slå motspelarna på planen.

Ja, det finns ett problem med organisationen inom fotbollen – korruption bland managers, spelarnas brist på motivation, dålig bas och annat. Men detsamma gäller för hockeyn. Varför finner sig ishockey-världsmästarna då i sådant , men inte när det gäller fotbollen? Det vet jag inte. Och det är ju ingen som frågar varför afrikanerna har goda löpare, men dåliga schackspelare ? Jag tror att det är för att schack inte intresserar afrikaner – där finns inget utrymme för att uttrycka den nationella, afrikanska andan. Det förhåller sig precis på samma vis för oss vad det gäller fotbollen. För fantasterna är det intressant, men inte för spelarna. Såvitt det inte utbetalas höga löner, så förkastar man denna sak och ägnar sig hellre åt vad som helst annat. Jag har ingen annan förklaring till vad som har ägt rum med fotbollen hos oss. I Sovjetunionen, om man ville förstöra karriären för någon myndighetsperson, så flyttade man honom till jordbruks-området. I dagens Ryssland, om man vill förstöra någons karriär, så låt honom spela fotboll ! En personlig krasch och folkets fördömelse är garanterat.

Men det är ingen orsak för oss att inte genomföra en hela världens fotbolls-fest. Vi väntar visserligen inte något av vårat lag. Vi har vant oss vid att fotbollen innebär vrede mer än glädje. Följdaktligen har vi heller ingen effektiv reklam att vänta på grund av att vårt lag skulle göra en lysande insats på plan.

 Så varför har vi givit oss in i detta ?

En plats, där människor erfar tillfredställelse , bevarar de i ett ljust minne. Genom att genomföra VM vänder sig de ryska myndigheterna till den stora massan av myndiga medborgare i andra stater, genom deras ledande skikt, och skingrar anhopade lögner och hat mot Ryssland.

Väst är grundat på en mekanism av politisk demokrati , där informations-kanalerna spelar en mycket stor roll. Och om folk där inte gillar vad deras regering gör mot Ryssland, så kommer de att ta itu med det. Genom en förbättring av den internationella handeln kan inte en enda ryss bli lidande. Just därför genomförs VM i fotboll i Ryssland.


Men det är inte bara det som är vårt syfte. Själva VM har planerats sedan länge , redan innan det att våra relationer med Väst försämrades. Och därför är det så viktigt att det genomförs på ett bra vis. Men USA vill inte ge oss just detta. Det är ingen slump att Putin offentligt har förvarnat om att varje eskalering av militära aktiviteter i Donbass hotar Ukraina med statlig kris. Många har menat att Putin har erkänt Folkrepubliken Donetsk. Det är fel. Det kommer inget sådant erkännande. Om konflikten där leder till ett erkännande, så kommer USA omedelbart att agera i Donbass.

För ett erkännande av Folkrepubliken Donetsk innebär att Ryssland i sådana fall skulle avstå från att kämpa för att hela Ukraina ska utgöra en icke-russofobisk stat. Vilket är just den riktning som USA har velat knuffa in oss i under alla år, och som vi har lyckats undvika. Att Ukraina faller ihop är inte till nytta för vare sig Ryssland, Europa eller USA. Det är lika onyttigt för samtliga parter, om än av olika orsaker. Det innebär att man tillsvidare kommer att bevara Ukraina. Man kämpar bara för att regimen ska bytas ut. Om Ryssland erkänner Folkrepubliken Donetsk så innebär det början på ett krig där Ryssland OFFICIELLT deltager på ett territorium, där Europa har övertalat Ryssland att placera ut fredsbevarande styrkor, för att glida undan USA:s påverkan av förhållandet ”Nordstream – 2”. En början på det kriget i Donetsk skulle  innebära ett slut på planerna för gasledningen. Men det är vad som är USA:s dröm. Just så stor är sannolikheten för att ett krig i Donbass inleds under perioden för VM i Ryssland.

Men det vore dumt att tänka att Ryssland inte är redo för detta. Donbass kommer att hålla ut denna månad, och Ryssland drar försorg om dess resurser till att mobilisera. Det kommer inte att bli någon ”plan Barbarossa” där. Fienden blir krossad och segern blir vår. Men denne fiende behöver inte seger, utan själva kriget. Ukraina hoppas att det börjar, och då kommer Ryssland att bli slaget av Förenta Staterna istället för av Ukraina.

Men ett framgångsrikt genomförande av VM i fotboll 2018 kommer direkt att leda via fred i Ukraina till ett övertygande upprättande av en massiv, rysk gas-kontroll över Europa, och ett allvarligt utträngande av USA - ut ur Europa. Detta är globala, politiska rörelser av världsomfattande – historisk karaktär. Och i centrum av allt detta befinner sig vårt VM i fotboll. Där våra fotbollspelare inte har något att uppvisa utom fansens förbannelser. Men denna hela världens fotbolls-fest måste äga rum inte på grund av våra framgångar under VM. Det är mer än så som har satsats på den här hästen – världens och Rysslands öde. Vi kommer inte bara att segra i VM. Ifall vi genomför VM på ett smidigt sätt kommer vi att segra i det tredje världskriget. Och det blir det krig som rättfärdigar varje offer.Därför måste vi nu hålla ut till varje pris. Vi får förbereda alla möjliga fula tricks. Putin sade det öppet och lät förstå att – vi är redo. Därför är det inte värt att vi ägnar för mycket uppmärksamhet åt sport-evenemangen vid detta VM. Utan hellre tänker på deras militär-politiska betydelse. Och den är enorm, som slaget vid Stalingrad, efter vilket det skedde ett verkligt genombrott i kriget. Vi har tre, kritiska nyckel-etapper som vi måste igenom. Den första har vi redan kommit igenom – det är bron över till Krim. Den andra är just VM 2018 som snart inleds (posten publicerades alltså dagarna innan VM-starten/Blogred) . Och den tredje , det är dragningen av gasledningen till Europa. Innan dess måste vi genomleva tiden. Hålla ut. Därefter kommer vi att använda ett helt annat språk när vi talar till världen.


Men nu får vi se till att överleva.


- -Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s