Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Pavel Durov och "Telegram" - ingen enkel match ..

   
  (anlitade ryska länkar : 1,2,3,4,5 )
I dagarna har Pavel Durov startat en motstånds-rörelse över webben, som kallas för "Digitalt motstånd". Det är långt ifrån riktat uteslutande mot de ryska myndigheternas beslut att blockera chat-tjänsten "Telegram", men kanske framför allt av den anledningen. 
   För närvarande.
    
    2006 så började Durov med "Vkontakte", som ibland har kallats "ryska Facebook". Jag var själv en registrerad användare där, en kortare tid. Det någon gång under 2011 - 2012. Det var intressant, men jag kände att jag måste begränsa mitt engagemang på internet, så jag valde bort Vkontakte för andra tjänster.    

Pavel (tv) & Nikolaj Durov
    I samband med att konflikten i Ukraina blossade upp under hösten - vintern 2013 - 2014, då "Euromajdan" trots allt stod fast genom prövningarna, fram till att Janukovich tog till schappen och Krimhalvön intogs av Ryssland , och kriget i Donbass-regionen började - då - eftersom "Vkontakte" hade så många ryskspråkiga användare, vände sig den ryska säkerhetstjänsten FSB till Durov, och begärde att han skulle lämna ut uppgifter om ett antal användare som deltog i Majdan i Kiev. 

    Durov vägrade. 

    Han blev därmed tvingen att emigrera, och i april 2014 lämnade han Ryssland - men inte ensam - med honom följde "tolv av planetens bästa programmister" för att söka en ny uppehållsort i utlandet, där de kunde påbörja ett nytt projekt - det blev meddelandetjänsten "Telegram". 
    Och uppehållsorten blev till att börja med Berlin.
    
   Varför han emigrerade, förklarar han själv så: "Jag skulle kunna ha blivit kvar, och gått med på bestämda kompromisser, och kanske återfå kontrollen över företaget. Men det var inte vad jag önskade. Kompromisser leder ingen vart. Man kan inte vara lycklig om man gör något som man inte tror på"    
   
   Det saken nu handlar om - det här är inga lätta frågor - det är att FSB har begärt att få nycklarna till Telegram's krypterings-metod. Meddelande-tjänsten fungerar så att användarna kan skicka krypterade meddelanden mellan varandra. Och en konkret fråga gäller inget mindre än det terrordåd som genomfördes i tunnelbanan i S:t Petersburg i april förra året. Terroristerna och de som höll i samordningen lär ha kommunicerat över Telegram. 
   
   Durov har dock avvisat FSB:s begäran *), i sin kompromisslösa strävan att bevara sin meddelandetjänst fri från otillbörligt, statligt intrång. 
   Han har även utsatts för "värvnings-försök" av FBI när han besökte USA, och ger inte mycket för de stora IT-jättarnas - Google, Apple, Amazon - "frihet och oberoende", eftersom de alla har överenskommelser med statsmakterna, och erbjuder en "bakväg" för säkerhetstjänsterna,
 enligt Durov. 
   
             Durov menar att han kämpar för det fria ordet. Och eftersom han vill vara konsekvent när det gäller att inte underkasta sig några statliga myndigheters krav på kontroll, har han tillsammans med sin bror Nikolaj, som varit en av dem som byggt upp "Telegram" tydligen blivit en obekväm faktor i tiden.   
    
    

    *) Det är så med "nyckeln" att det är inte något som bara går att "ta, och sedan lämna över". Telegram har ingen universell nyckel som skulle ge säkerhetstjänsterna tillgång till vilken som helst korrespondens med krypterade meddelanden som de vill få tag i. För det första - säger Durov - förnyas krypterings-metoden ungefär var tionde minut, och för det andra så finns olika delar av nyckeln utspridda mellan servrar som befinner sig inom olika jurisdiktioner. Det skulle behövas domstolsbeslut från ett antal olika stater för ett "överlämnande" 


Svt, SR, Breakit, om detta
- blockeringen av Telegram skapar kaos - enligt  IDG
- Se även Yasha Levine's intervju med Pavel Durov för "The Baffler" , från i fjol. Skakande läsning (på engelska) .

Tidigare "Sub Umbra"-inlägg om Durov - här
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s