Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

USA och den pågående Rysslands-undersökningen - de "fem trådarna"

Här hittade jag den nedan - i svensk språkdräkt - återgivna
  artikeln, som ger en viss insyn i vad som sker 
när det gäller påstådda "Rysslands"- kopplingar omkring president Trump
 och presidentvalet 2016 i USA: 


Bob Mueller's undersökning är mer omfattande och går längre än vad folk tror - av Garrett M Graff 
 President Trump hävdade i ett tweet i helgen att det kontroversiella Nune-memot "helt och hållet rättfärdigar" honom, och befriar honom från det moln som består i Rysslands-utredningen, och som har hängt över hans administration det gångna året.
          
            Men inget kan vara mer avlägset från sanningen.
            
            Faktum är att om något har fått ånga de senaste tre veckorna - och singlat ner på en serie faktorer -   så är det Mueller-undersökningen. I fjol somras  skrev jag en analys som tog sikte på de "kända saker som vi inte känner till något om" i Rysslands-utredningen - d.v.s. obesvarade men väl kända frågor i Mueller's prövning.  

Två hackare och en stackare ..
Idag, efter en vecka som såg imminenta sturm und drang över Devin Nune's memo - ett dokument som verkar avsiktligt utarbetat för att fördunkla och grumla vattnen omkring Muellers undersökning -  verkar det  onekligen vara värt att ställa den motsatta frågan: Vad är för kända saker som vi också vet något om när det gäller Mueller-undersökningen, och vart kan den vara på väg ?

  Det första som vi vet är att den är omfattande.
  
  Vi talar om "Mueller-prövningen" som ett enda ärende, men det är viktigt att förstå att det är inte mindre än fem (kända) separata undersökningar under det vida paraply som utgör den särskilde rådgivarens uppdrag - en del trådar i dessa undersökningar kan överlappa eller göra inbrytningar, en del kan vara helt fristående, och en del potentiella huvudfrågor kan innehållas i flera trådar. Men det är viktigt att förstå de olika "korgarna" i Mueller's prövning.

Som särskild rådgivare, har Mueller omfattande fullmakter att undersöka "varje länk och/eller koordinering mellan den ryska regeringen och enskilda individer som haft att göra med president Donald Trump's kampanj", så väl som "varje fråga som har uppstått eller kan uppstå direkt utifrån undersökningen", en vitt gripande mening som tillåter honom att följa upp annan brottslighet som han kan stöta på under undersökningens gång. Detta eftersom den verksamme över-åklagaren, Rod Rosenstein, som har uppsikt över Mueller har fullmakter att ge Mueller fullmakter att vidga undersökningen när så är nödvändigt, och han har även blivit briefad regelbundet om hur arbetet utvecklas. Men även om vi inte har varit delaktiga i de samtalen, så kan vi ha en viss känsla för räckvidden i hans undersökning.

   Just nu vet vi att den innehåller åtminstone fem separata undersöknings-linjer:

1) Tidigare fall av affärs-överenskommelser och pengatvätt.                                              

         Affärs-överenskommelser och pengatvätt som har att göra med folk i Trump's kampanj-stab, inklusive dess tidigare ordförande Paul Manafort och tidigare medhjälparen Rick Gates, är huvudfrågor för utredningen. Medan denna fas av undersökningen redan har lett till åtal mot Gates och Manafort, så kommer den med största sannolikhet att bära ytterligare frukt. Gates visar sig vara på väg mot en överenskommelse med Mueller, och det förväntas att komma till stånd ett s.k. "ersättande" åtal som kan komplettera eller renodla de existerande åtalspunkterna. Sådana åtal är vanliga i federala rättegångar, särskilt i komplicerade finansiella rättsfall där ytterligare bevis kan flyta upp. Muellers team tros ha hopat mer än 400 000 dokument enbart i denna del av undersökningen. Det har också förekommit rapporter - rätt så avancerade genom Buzzfeed's intriganta rapportering - om misstänkta utbetalningar som flaggats av Citibank och som har gått genom räkenskaper hos den ryska ambassaden i Förenta Staterna, innefattande ett abnormt försök av ambassaden att ta ut 150 000 $ 
i kontanter bara dagarna efter valet. 

2 )     Ryska informations-operationer.                                                                                          
                                                                                                                                                                                     När vi kort och gott talar om "hackandet av valkampanjen", så talar vi i själva verket om unika och distinkta insatser, med varierande grad av koordination, av olika enheter som är associerade till (eller "associerade med")  den ryska regeringen. En av dessa är "informations-operationer" (bots/dataprogram och troll) som virvlade omkring 2016 års val, och som fokuserade på sociala media-plattformar som Facebook och Twitter, troligen med koordination eller inblandning från Trump-kampanjens data-team, Cambridge Analytica.
  
  Förmodligen utfördes dessa s.k. aktiva åtgärder genom eller med samordning från vad som i vardagligt tal är känt som den ryska troll-fabriken, Internet-forskningsbyrån i S.t Petersburg. I vilken utsträckning de sociala media-insatserna påverkade val-utgången förblir en öppen fråga, men enligt Bloomberg är dessa sociala mediasajter ett "rött och hett" fokus för Mueller's team, och han erhöll söknings-optioner för att studera vad som har registrerats av bolag som Facebook. Under de senaste veckorna har sociala media-plattformar som Facebook och Twitter börjat verka för att uppteckna mer än en miljon användare som de misstänker har samverkat med ryska troll och med propaganda.

3 ) Aktiva cyber-intrång.                                                                                                       

Vid sidan av bots och troll över sociala media förekom en serie av aktiva operationer och cyber-intrång som genomfördes av ryska underrättelse-officerare vid GRU och FSB mot politiska mål som John Podesta och DNC (= Demokratiska Nationella Kommittéen ). Vi vet att den ryska underrättelse-tjänsten också penetrerade den Republikanska Nationella Kommittéen, men inga av dessa e-mail eller dokument blev offentliggjorda. Denna tråd i undersökningen kan också omfatta inofficiella eller officiella kampanjkontakter med WikiLeaks eller andra kampanj-rådgivare som Roger Stone, såväl som varningen - genom den australienska regeringen - att den tidigare rådgivaren i utrikespolitik, George Papadoulos, visade sig ha förkännedom om hackandet av demokraternas e-mail.

 Västliga underrättelsetjänster, och särskilt den holländska underrättelse-tjänsten AVID, har bevisligen under åratal övervakat det "Avancerade Ständiga Hotet" - regerings-stödda hackare som utgörs av ryska team som Fancy Bear och Cozy Bear, vilka var de ansvariga bakom attackerna mot demokratiska mål (i USA). AVID lyckades också bevisligen penetrera en övervakningskamera i Cozy Bear's verksamhetssfär, nära Röda torget i Moskva, och ta screen-bilder av dem som arbetade för teamet. Enligt The Wall Street Journal är det åtminstone sex ryska underrättelse-officerare som kan ha identifierats som personligen ansvariga för iallafall några av dessa intrång. Att lägga fram åtal enligt brottsbalken mot dessa individer skulle stå i överensstämmelse med den praxis som har etablerats under de gångna fem åren av Justitie-departementets Nationella Säkerhetsavdelning, som har åtalat - och i vissa fall arresterat - särskilda regerings- och militärkopplade hackare från nationalstater som Iran, Kina och Ryssland.

4 ) Ryska kampanj-kontakter.                                                                                                             

Denna sida av undersökningen förblir kanske den mest mystiska aspekten av Muellers prövning, medan frågorna fortsätter att virvla om de länkar och kontakter bland ryska nationella och officiella figurer, och Trump's kampanj-stab, inklusive Carter page, föremålet för FISA ( = Foreign Intelligence Surveillance Act  ) - efterlysningen som var fokus för Nune's memo. Åtskilliga kampanjare (och nu även administrationen) har ljugit om eller missat att avslöja kontakter med både nationella och officiella ryska figurer, från mötet med den ryske ambassadören Sergej Kisljak över regeringens bankman Sergej Gorkov och till det ökända mötet i Trump tower som arrangerades av Donald Trump Jr. med Kreml-kopplade ryske advokaten Natalja V Veselnitskaja. 

Åtminstone två medlemmar av kampanjen - Papadopoulos och den tidigare nationelle säkerhetsrådgivaren Michael Flynn - har redan sagt sig vara skyldiga till att ljuga inför federala undersöknings-ledare om dessa kontakter. Men många andra Trump-medhjälpare står inför prövning, inklusive över-åklagare Jeff Sessions, Vita Husets rådgivare och svärsonen Jared Kushner, och Donald Trump Jr. En del av dessa kontakter kan gå tillbaka åratal i tiden; Page själv dök upp i januari 2015 som "Mannen #1" i åtalet mot tre ryska SVR ( =  en rysk, utländsk nderrättelsetjänst )- agenter, som arbetade under täckmantel i New York, och som hade försökt att värva Page, en rådgivare vad det gäller olja och gas, som en resurs för underrättelsetjänsten, bara för att komma fram till att han var för virrig för att vara en användbar källa.

5 ) Motstånd mot rättvisan.                                                                                                             

Detta är den stora kahunanen - frågan om president Trump stod emot rättvisan genom att pressa FBI-chefen James Comey att "se förbi" FBI:s undersökning av Michael Flynn och om hans avsked i maj på något vis var kopplat till Comey's vägran att stoppa hela undersökningen. Denna tråd, såvitt vi förstår av den offentliga rapporteringen, är den enda delen av undersökningen som går direkt in i Ovala rummet. Den fokuserar inte heller bara på presidenten och FBI-chefen utan också på en handfull av relaterade frågor om FBI:s undersökning av Flynn och Vita Husets uttalanden om mötet i Trump tower. Presidenten själv har offentligt sagt att han avskedade Comey med anledning av "this Russia thing"...
x- - - - - - - -  - - - - -  - - -    

Så långt artikeln.  En och annan rysk hackare sitter trångt.

Bloggat tidigare:  här                                                                                                   
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s