Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Om riskerna med att vilja personifiera Kristi brud

Kristus är Lammet. Enligt Uppenbarelseboken kap. 17:14 är det han som är "herrarnas Herre och konungarnas Konung".
  Honom tillkommer, enligt samma Uppenbarelsebok, kap. 5:12 "..makten, så ock rikedom och vishet och starkhet och ära, och pris och lov"

   Vår gamla personifierade Kristi brud, Birgitta, på samma breddgrader som den nu - återigen - aktuella Åsa, förstod trots allt detta bättre. För henne tillhörde makten Gud, och det tillkom bruden att lyda och visa ödmjukhet. Det framgår av hennes "himmelska uppenbarelser", den första boken, kap. 38, där rubriken är "Brudens tålamod och lydnad".

1300-talets Birgitta . Ingen enskild ska tydligen
kunna ta ifrån henne hennes berömmelse
 på dessa breddgrader -
  Denna vår tids "uppländska Kristi brud" visade emellertid tidigt att föreställningen om Kristi brud, som hon för sin del "prövade", mer var förknippad med makt - inte så mycket Guds som hennes egen - än med lydnad. 

Avskrift från Radio Uppland - Upplands-nytt tors. 3 juni 2004 , kl 15:30: 

Den kvinnliga pastorn i Knutby-församlingen, Åsa Waldau, sa under rättegången idag att hon aldrig utåt har kallat sig för Kristi brud. Tankarna om att hon skulle kunna vara Kristi brud kom från den mord-åtalade pastorn. Hon prövade rollen inför sig själv, men idag inser hon att hon var lurad av pastorn, och att han inför andra har talat om henne som Kristi brud för att få egna fördelar.
( Åsa W: ) - för att ...utöva en makt. Och det har varit utan min kännedom.
(advokat Ola N: ) - Det finns rätt många uppgifter i förundersökningen, i media, som man kan tro vad man vill om, kanske, men som just nämner det här att du har betraktat dig som Kristi brud. Var kommer sådana uppgifter ifrån, om du bara har prövat det själv ?
(Åsa W: ) - Nej, de kommer utifrån att jag talade med fel personer om detta, några som jag hade förtroende för. Det är utifrån dem uppgifterna som det kommer ...

   Dessa frågor drabbade allmänheten på ett ganska chockerande vis för fjorton år sedan, och diskussionerna gick redan då ganska långt. 
 Vad kommer möjligen fram för nytt genom kvällens Uppdrag granskning ?

- - -
Några bibelord:

Matteus evangelium, kap. 9:14 -15    - Jesus talar med Johannes döparens lärjungar:

Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar, när vi och fariseerna fastar?" Jesus svarade dem: "Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta

Johannes evangelium kap. 3:29 - 30  - Johannes döparen vittnar om Jesus:

Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt.  Han måste bli större och jag mindre.


   "Bruden" har alltid varit en liknelse för allt Guds folk, för hela "staden Jerusalem" -  både i gamla och i nya testamentet:

"Herrens ord kom till mig. Han sade: Gå och predika för Jerusalem och säg: 
Så säger Herren:Jag minns din ungdoms hängivenhet,
             hur du älskade mig
             under din brudtid
      och följde mig i öknen,
   i landet där man inte sår.."


 •           
 •                                                                  Profeten Jeremia, kap. 2:1-2
 •                                                                                    (Bibelcitaten från Folkbibeln)
 • Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

  Kommentarer

  Populära inlägg i den här bloggen

  "Mariupol - hela Ukrainas smärta"

    Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

  Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

   Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl