Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Några frågor omkring Palmemordet

  Efter att ha sett "Uppdrag granskning" - kvällens sändning, som redan finns utlagd på Svt:s hemsida.
 Frågan om Palmemordet inte i själva verket var ett politiskt mord borde kunna beaktas utifrån den utgångspunkten: Vad hade skett ifall Palme inte hade blivit skjuten till döds ? 

    I mitten av 1980-talet: Stora politiska förändringar var på gång i tiden.
    Ett exempel: Hur skulle t.ex. Palme ha kommit överens med Gorbachev ? Fanns det inte förutsättningar att den REVISIONISTISKE Gorbachev och REVISIONISTEN Palme - på det socialistiska tänkandets område - skulle kunna finna ett gemensamt, ideologiskt språk.

   Vad hade det inneburit ?  Kanske hade inte Sovjetunionen behövt upplösas.
   Mordet på öppen gata i Stockholm, den 28:e februari 1986, ägde rum bara några veckor före ett svenskt statsbesök i Moskva.
   
      Om några hade velat bli av med Palme av den anledningen, att han skulle kunna utgöra en bromskloss för önskade följder av Gorbachevs reformer - vilka började få proportioner, kanske inte för alla, men för dem som var bättre insatta - så skulle sådana grupper kunna finnas i både öst och väst. Målet: att snarast komma åt den stora marknad som fanns inlåst på andra sidan järnridån.
      
      Är det inte just följderna av att den marknaden så plötsligt, och häftigt, "öppnades" som lett till så ödesdigra konsekvenser, med mångfaldiga, motsägelsefulla inslag, intill USA:s nuvarande president i Vita Huset ?

      Palme skulle kanske inte kunna hindra Sovjets sönderfall, men bidra till att övergången från en planekonomi till en marknadsekonomi skedde på ett mjukare sätt, och inte blev så förödande som den faktiskt blev, för många.

OK, det här var lite egna, dumma funderingar, av en person som inte har politiken som främsta uppgift. Men åter till den första frågan:

-  Vad hade skett ifall Palme inte hade blivit skjuten till döds ? 

x

Om samma sak -  på engelska. Också några rader - på ryska

Vill du kommentera detta inlägg kan du göra det på Google +, på Facebook eller på Twitter, där jag har länkat till den. Inlägget finns också länkat på min alternativa Facebooksida 

     Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s