Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Varning för "regnbågs"- bråket i Kiev !

En strid om regnbågens färger -   fem färger, eller sex, eller sju ?
Så kanske man kan beteckna den konflikt - vilken i raden? - som uppstått i Ukraina och i dess  huvudstad Kiev, inför "Eurovision".
Men jag befarar att det är mer än det. Vilken roll spelar överhuvudtaget "pride"-symboliken för ställningstaganden för eller emot västliga frihetsvärden i de dagsaktuella motsättningarna och bataljerna? 
    Den var inte helt nedtonad heller i mötet mellan 
Putin och Merkel i sotji i går


KP 25/4    "Bågen över Folkens vänskap" målas över med regnbågen i Kiev.

På sociala media och på gatorna samtalar stadsborna om minnesmärkets "uppfräschade" anblick.

  En bild på den till utséendet förvandlade Bågen över Folkens vänskap i centrala Kiev hamnade på Internet. Anblicken var synnerligen frapperande, och många tvivlade på att fotot var äkta. Det kunde kanske vara en fejk ? Men inte. Bågen har verkligen undergått en förändring. På morgonen den 25:e april finns det arbetare på plats där. en kran har körts dit också. Över arken har de börjat lägga olikfärgade överdrag: orangea, gyllene, gröna, blå och violetta. Intill den verkliga regnbågens färger har de inte nått (den har sju färger).

Arbetarna talar ogärna. På frågan om vilket bolag de kommer från svarar de inte. Men de sa att "allt är lagligt".

- Vi har kontrakt. Vi fick en beställning , och den fullgör vi också. Vad det gäller alla övriga frågor, så vänd er till Presidentens Administration , eller till Borgmästarens kansli, som vet allt om detta, - berättade en av männen.

Hur det nu än ser ut annars så har arbetare tilldelats uppgifter, på Bågen klistrar olikfärgade pappskivor upp som annars används för reklam på anslagstavlor. När arbetet med att klistra upp dessa pappskivor är avslutat är okänt. Men arbetarna har ett problem, de behöver en kran för att komma åt Bågens översta delar, den teknik som nu finns är otillräcklig.


- Allt görs för Eurovision. Det kommer att se ut så här i ungefär en månad, sedan återvänder det till det vanliga, sa en av arbetarna.

Kiev-borna, som promenerar vid Bågen, uppfattar minnesmärkets nya utséende positivt. En del säger, som det påstås, att det inte vore dumt ifall den förblev sådan den nu är för alltid, och att man också borde montera in lampor, så att den "upplystes på ett vackert sätt nattetid". Andra skämtar, sägs det,  om att Bågen på något vis påminner om LGBT (regnbågs) -flaggan. 

Tidningen "KP i Ukraina" beslöt att be om en officiell kommentar av den anledningen från stadens kultur-avdelning, men de fick inte fram något konkret.
- -    
Invigningen av Bågen över Nationernas vänskap ägde rum i början av år 1980. Monumentet byggdes omkring 4 år. Under Bågen står skulpturer av två arbetare - en ukrainsk och en ryss som lyfter ett band med Folkens vänskaps-orden. Ännu 2015 fördes samtal om att eventuellt montera ned Bågen. Men sedan tänkte de om. Enligt tidigare gjorda uträkningar, skulle det kosta 4 miljoner grivna (c:a 150.000 US $), eftersom den är gjord av titan. 


x x 

Men ..

Intermedia 29/4     I Kiev har färgläggningen av Bågen över Folkens vänskap hindrats.

Aktivister från nationalistiska ukrainska organisationer stoppade den 28:e april arbetet med att färglägga Bågen över Folkens vänskap som står mitt i Kiev, enligt vad Informations-centret meddelar med hänvisning till InfoResist. Inför "Eurovision" företog man sig att måla Bågen i regnbågens färger, vilket anses vara en av LGBT-rörelsens symboler, men på Bågen i Kiev användes bara fem färger, men aktivisterna föredrog att inte lägga märke till skillnaden.

Som "Högra sektorns" (svartlistade i Ryssland) talman, Artem Skoropadskij, sa, innebär ett sådant färgläggande en dold LGBT-propaganda:

Vi ställer inte upp på detta s.k. förskönande - inom citationstecken - som utförs där. För det är en dold LGBT-propaganda. Även om Bågen över Folkens vänskap nu är ett föråldrat monument, inte särskilt behövligt, men det ingår i listan över nationella minnesmärken, och att förändra något där är helt enkelt lagstridigt. Denna verksamhet har inte samhällets samtycke, det är rätt och slätt ett egenmäktigt beslut som fattats av Kiev's borgmästare för att förnöja Europa.


Vi for dit och hindrade allt som pågick där, vi kallade på polis och gjorde en anmälan att det pågår en illegal verksamhet. Ifall myndigheterna vill lägga färger på denna Båge till Eurovision, så låt dem göra det med nationella utsmyckningar eller något annat. Men om alltsammans fortsätter, då kommer vi att använda oss av de metoder som Konstitutionen ger oss rätt till. 

LGBT-propaganda passar oss inte, när en stor mängd människor reser hit från alla Europas hörn, så försöker myndigheterna i Kiev placera Ukraina och den ukrainska huvudstaden i raden av sedeslösa huvudstäder. Detta passar oss inte på några villkor. Vi talar öppet ut om detta. Vi ser ju klart och tydligt att organisatörerna bakom "Kiev pride 2017" har fotograferat denna händelse och lagt ut den på Facebook som en bakgrundsbild till sitt arrangemang. 

x x x 

Och erkänner inte den drivande konstnären bakom projektet, Gennadij Kurochka, att det är ett "pride" - motiv han har i tankarna, när han på sin Facebook-sida skriver, att avsikten är att visa, att "Ukraina förändras och uppfylls av känslan av att tillhöra de fria folken" ?

3/5  Enligt olika uppgifter ska denna fråga tas upp av Kievs stadsfullmäktige's (KGGA) administration idag, onsdag. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s