Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Erfaren KGB-officer: "Bästa sättet att bekämpa terrorism - genom informatörer !"

Om redan halva världen leds av en gammal KGB-are som Putin, så kanske det kan vara värt då att lyssna på en  gammal KGB-are ? 
 I Ryssland, och inte minst i S:t Petersburg, ägnas mycket tid åt att komma till rätta med frågorna som uppstått efter självmordsbombaren som sprängde sig i S:t Petersburgs tunnelbana den 3:e April.
"Lenta" har idag en intervju med Alexander Michailkov, en erfaren KGB och FSB:are som varnar för att sätta för mycket tilltro till tekniken..

Förra veckan hamnade ryssarna igen ansikte mot ansikte med terrorismen. I S:t Petersburg sprängde en självmordsbombare ett tunnelbane-tåg, och berövade 14 passagerare livet - ytterligare 49 personer befinner sig på sjukhusen. I samma S:t Petersburg oskadliggjordes en bomb i ett bostadshus där två ligor med radikala islamister greps. I Astrachan sköt militanta individer poliser och anföll nationella gardets kämpar. Varför det, trots alla ansträngningar från den ryska säkerhetstjänsten, ändå sker terror-dåd, berättade FSB-officeren Alexander Michailov

De nya hotfulla spökena

"Undersöknings-ledningen måste nu bestämma om den terrorist som gick till verket i S:t Petersburg var ensam, tillhörde en lokal grupp eller om det inträffade utgör ännu en länk i en kedja av terror-angrepp från den radikala typen av  Islam", säger Alexander Michailov, då han kommenterar gången i undersökningen av terror-dådet i S:t Petersburgs tunnelbana, det som genomfördes den 3:e April av den från Kirgizien härstammande Akbarzjon Dzjalilov.

Enligt Michailov är det viktigt att förstå, om sprängningen i tunnelbanan i S:t Petersburg var ännu en handling av den i Ryssland förbjudna organisationen "Islamska Staten" (IS), eller om det bakom detta står en ny, självständig rörelse, som har ställt politiska mål framför sig som de ämnar uppnå medelst radikal Islam.


Nyligen: En grupp personer från Centralasien som eventuellt togs på
bar gärning med att tillverka en bomb i en bostad i S:t Petersburg

Alexander Michailov har arbetat i de statliga säkerhets-organen sedan 1970-talet. Han har tagit alla steg på karriär-stegen, och tagit sig till de ledande posterna, däribland till KGB:s femte styrelse i Sovjetunionen, som ägnade sig åt politiskt kontraspionage. Han slutade 2008. Idag ingår han i Rådet för Rysslands utrikes- och försvarspolitik. 

Experten påminner om undersökningarna efter sprängningen i Moskva's tunnelbana 1977. Då pekades mer än 250 personer ut  som delaktiga i det terror-dådet. 

"Någon hade anbringat sprängmedel,någon hade tillverkat det, någon iakttog hur det utlöpte. Då var det en annan lagstiftning och andra förhållanden, därför kunde man inte fånga 250 personer med kameran. De grep tre stycken, och därmed var ärendet avslutat", berättar Michailov.

Automatisering inget att hoppas på

"Varje kamera fungerade då, som ni vet, så att man sökte och mätte med kameran. Men det vet ni att detta är ett meningslöst tillvägagångssätt. Nu behandlas aktivt idéen att i tunnelbanan inrätta ett system för igenkänning av personer. Men för att det ska kunna vara effektivt, behöver vi en bas med uppgifter om dem som är efterlysta. Om sådana personer inte är där, så kommer inga signaler från övervakningskameror", säger Michailkov.

Enligt experten så kommer det endast en ringa omfattning av ledtrådar genom total telefon-avlyssning: "avlyssningen" fungerar bara då det i det fonoskopiska arkivet finns filer med röstprov från den person som de rättsvårdande organen eventuellt intresserar sig för. Sökandet efter nyckelord, som en del specialister på säkerhet råder till, är inte heller särskilt effektivt: det som tidigare enbart var förbrytar-jargong är nu vida spritt även bland laglydiga medborgare. Krasst uttryckt :  vet man inte vad man söker efter, så hjälper ingen automatisering. 

"Den avgörande faktorn i säkerhetstjänstens arbete , det är informatören. Om det inte finns någon sådan, så blir till och med de senaste tekniska nymodigheterna inte bättre än att jaga efter en svart katt i ett mörkt rum. Jag förmodar, att efter detta terror-dåd så kommer det att uppstå många oförnuftiga idéer hos oss hur man ska kontrollera säkerheten i tunnelbanan, men de kommer alla att vara ineffektiva. Det behövs källor med operativa informationer", det är denne veteran inom säkerhetstjänsten övertygad om. 

Enligt honom är det just agenter som i alla tider har varit de rättsvårdande organens främsta vapen. Bara med hjälp av sådana kan man förhindra terror-dåd. Enligt experten, så är det operativa medarbetare som löser de  huvudsakliga uppgifterna när man vill motverka terrorister, och de tekniska hjälpmedlen behövs bara för att bekräfta eller avvisa sina  farhågor och versioner. Tekniken är i sig själv maktlös. 

"Idag talar många om att blockera olika sajter på Internet , och det är klart, utifrån lagens synvinkel, så borde man handla på det viset när det gäller vissa sajter. Men utifrån ett effektivt arbete's synvinkel, är det alldeles tvärtom. Tack vare sådana sajter kan vi kontrollera de miljöer som utformas omkring dem. Och det kan hjälpa oss att förhindra brott", förklarar Michailkov. 

Satsningar görs på intellektet

"Föreställ dig att två personer samtalar på något språk för vilket det fattas översättare. Vad gör man då ? Terroristerna är som regel radikala islamister, som umgås på sina språk, och dessutom använder de former av jargong och vissa tecken. Därför behöver man förutom översättare också kvalificerat folk", är experten övertygad om. 

Enligt honom, så är ett av säkerhetstjänstens problem idag, att det inte är prioriterat att överhuvudtaget anställa professionellt folk , som har skaffat sig en förstklassig utbildning och erfarenhet av arbetet, utan istället kommer teoretiker, som ska disputera. Däremot har även specialiserade läroanstalter där man utbildar operativa personer sina problem.
...

Ett terror-dåd på inte särskilt hög nivå

Enligt honom  är det hittills svårt att bestämma den terrorists kvalifikationer som utförde sprängningen i S:t Petersburgs tunnelbana, men den var knappast särskilt hög. 

"När en människa går i döden, så har hans kvalifikationer ingen som helst betydelse. Om han har valt vägen till Allah genom att döda andra människor, så spelar det för honom ingen roll var han gör det. Men om terroristen som sprängde sig i S:t Petersburg, hade varit superkvalificerad, så hade han föredragit att döda en massa människor genom att likvidera dem på ett konkret vis och med ett bestämt syfte.  Om det var hans uppdrag att åstadkomma maximal skada, så tror jag att det hade funnits andra mer passande objekt i S:t Petersburg", bedömer experten. 

Därvid, enligt min samtalspartners uppfattning, så även om säkerhetstjänsten förfogade över informationer om att det förbereddes ett terror-dåd i tunnelbanan, så hade det knappast bevarat från en olycka. 

"Då hade alla stationer varit fullproppade med folk från national-gardet, men det löser inga problem. Terroristen kommer in och spränger sig bredvid national-gardisterna medan de ser på. Det blir samma effekt. Man får inte sätta förhoppningar till ett fysiskt skydd av vår säkerhet, utan till ett operativt och analytiskt arbete", anser Michailov.

Oupptäckbara marodörer 

Inte så sällan får man höra att självmordsbombare kan igenkännas på sitt uppträdande med hjälp av vissa universella metoder.

"När vi talar om universella metoder att urskilja misstänkta personer, bör man ha i åtanke, att de ganska ofta för sig ganska lugnt  under inverkan av narkotika. Ingen tänker ens på dem. Och terroristen i S:t Petersburgs tunnelbana hade inget misstänkt över sitt yttre - ingen aggresivitet, inget påfallande ondskefullt utséende. Det var ett vanligt ansikte hos en vanlig människa", säger vår gäst.

Det enda effektiva sättet för den enskilde mdborgaren att vidtaga försiktighetsåtgärder, enligt Michailov, består i en enkel regel: kom inte vid några misstänkta föremål. Experten påminner om att det för ordningsvakter är nödvändigt att avgränsa sådana fynd från folkhopar och direkt tillkalla bombexperter. "Vare sig jourhavande poliser eller distrikts-poliser har möjligheter att uppskatta föremålets farlighets-grad", understryker experten..

"Det skedde i Moskva - FSB:s bombtekniker Georgij Trofimov stegade längs Tver-gatan mot en påse som han började undersöka - och den exploderade. En annan historia: en bombtekniker såg inne i affären "Avtozapchisti" på Avtozavod-gatan en påse, och därbredvid en bensindunk. Han lyfte undan dunken, och återvände sedan till påsen, och den for i luften.  Inte ens specialisterna vet alla gånger vad för slags programmering som en explosiv anordning, eller dess utlösare, kan ha, och ännu mindre vanliga poliser", säger Michailkov.


  Experten sa, att kontra-terrorist-säkerhet idag har blivit föremål för otaliga spekulationer, vilka, å ena sidan, begränsar vanliga människors frihet, och å andra sidan, blir obekväma för de rättsvårdande organen själva, och de skapar inte på något vis förutsättningar  för att motverka terror-dåd. 
SR, SR, Samtiden


Bloggat: 1


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s