Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ukraina har dragit Ryssland inför FN:s Internationella domstol i Haag.

I Januari i år lämnade Ukraina in en stämningsansökan mot Ryska Federationen, som snabbt godtogs, och processen*) inleddes igår, Måndagen den 6:e Mars,  i Internationella domstolen i Haag, och ska pågå, en första omgång,  i fyra dagar, t.o.m. Torsdagen den 9:e Mars. 
Målet, ifall jag fattar saken rätt, 
 delas upp i en huvuddel med åtalspunkter som tar sikte på två internationella konventioner, 
och en annan del 
- en begäran om "tillfälliga åtgärder" **) , vilket just denna första omgång lär handla om, framför allt..Jag citerar mest ur "Ukrainskaja Pravda" som löpande följer processen - igår hördes den ukrainska sidan, och idag den ryska

Ukraina har väckt ett mål mot Ryska Federationen (RF) och bett domstolen att vidtaga tillfälliga åtgärder mot RF. 

.. den 16:e Januari år 2017 väcktes målet av Ukraina mot RF, genom att anklaga RF för att bryta mot Internationella konventionen om kamp mot finansiering av terrorism av 1999-12-09 och mot Internationella konventionen om att likvidera alla former av ras-diskriminering av 1965-12-21. 
Båda staterna har deltagit i dessa två instrument.Särskilt så hävdar Ukraina, att efter den Orangea revolutionen 2004 har landet blivit föremål för påtryckningar. Ukraina påstår, att efter 2014 har RF:s inblandning i ukrainska angelägenheter trappats upp till nya, farliga nivåer, där det ingår "..miltär inblandning i ukrainska angelägenheter, finansiering av terror-handlingar och brott mot miljon-tals ukrainska medborgares rättigheter, t.o.m. deras rätt till liv". 

Det talas om annekterandet av Krim-halvön med en historik. Det talas om att leverera vapen och ombesörja träning för illegala beväpnade grupper, som utför terror-handlingar i Ukraina, t.ex. "DNR" ( = Donetsk-separatisterna) och "LNR" ( =Lugansk-separatisterna) , "Charkov-partisanerna" och därmed sammanhängande grupper och personer, och om att underlåta att gå till rätta med de krafter i RF som särskilt ägnar sig åt sådant.. Det räknas upp fem punkter, med ett femtontal ( 3+12)  underpunkter, där också nedskjutandet av det malaysiska passagerarflygplanet MH17, sommaren 2014, omnämns..

När det gäller brott mot konventionen om att likvidera alla former av ras-diskriminering talas det framför allt om Krim-tatarerna, men också om ukrainska språket och ukrainska invånare på Krim,  och om att RF  där genomför en "kulturell rensning"  - det räknas upp 11 punkter och till dessa kommer elva krav.

När det gäller Ukraina's begäran att domstolen närmast ska besluta om "tillfälliga åtgärder" , så räknas fyra krav upp när det gäller konventionen om kamp mot finansiering av terror-handlingar , och fem krav, när det gäller konventionen om att likvidera alla former av ras-diskriminering.   
  ( ovan: utdrag och korta sammandrag från denna artikel)

-

Ukraina igår:

Ukraina i Haag: Det råder inget tvivel om att det är Ryska Federationen som bär anvar för upptrappningen i Donbass. 

Den officielle representanten för Ukraina under hörandet i FN:s Internationella domstol, Jelena Zerkal, ber domstolen att vidtaga tillfälliga åtgärder mot Ryssland, tills dess att saken till sina väsentliga delar har avgjorts. Detta uttalande gjorde hon, då hon framträdde under rättegången i FN:s Internationella domstol i Haag, enligt "Evropejskaja Pravda". 

Jelena Zerkal anmärkte särskilt, att antalet beskjutningar som gjorts i östra Ukraina bestyrker, att motståndarsidan har levererat vapen till separatisterna.


  "Antalet beskjutningar bara i Avdiivka har under de senaste veckorna uppgått till 50 000. Det är lika mycket ammunition som räcker till att fylla 80 godsvagnar. (OBS ! De uppgifterna har korrigerats - inte 50 000 beskjutningar, utan 15 000. Inte 80 godsvagnar, utan 14).  Samtidigt har Ryska Federationens presidents officielle representant offentligt givit utryck för den förhoppningen, att ammunitionen inte ska ta slut för separatisterna i östra Ukraina.

Kan det finnas kvar något tvivel om vem det är som levererar dessa vapen? Nej. Det gör Ryska Federationen", sa hon.

Jelena Zerkal underströk, att i den uppkomna situationen hoppas Ukraina att den Internationella domstolen vidtager tillfälliga åtgärder, av vilka en består i ett direkt förbud för Ryssland att vidare understödja de proryska separatisterna 

-

Ryssland idag:

Ryssarna försäkrar Haag: vapnen i Donbass har tagits från schakt

Ryssland bygger sin juridiska position på påståenden, att separatisterna i Donbass själva funnit vapnen - de är antingen sovjetiska eller sådana som den ukrainska armén har övergivit. Om detta uttalade sig en av RF:s representanter i processen under granskningen av den ukrainska stämningen i Haag, chefen för departementet för frågor om nya utmaningar och hot, Ilja Rogachev, enligt "Evropejskaja Pravda".

"Huvudkällan till vapnen som har påträffats hos rebellerna är förråd från den sovjetiska tiden, som befinner sig på ukrainsk mark.
En stor del av dessa förråd blev kvar i schakt i Donbass och har påträffats hos rebellerna", sa han. "Dessutom, en stor del av dem har lämnats av flyende ukrainska  trupper", tillade den ryske diplomaten. 

Rogachev kommenterade inte de bevis som har lagts fram av den ukrainska sidan, att separatisterna i Donbass har använt de allra nyaste vapnen, det slag av vapen som bara den ryska armén bär.

Det är också värt att märka, att huvuddelen av förvaringsplatser för gamla sovjetiska vapen i Donbass är förlagda i Bachmut (f.d. Artemovsk). Under 2014 försökte separatisterna länge att erövra dessa militära delar i Artemovsk, men de stötte på motstånd och kunde inte komma in på territoriet.


Och om MH 17:

Det räcker inte att bevisa att "Buk" -pjäsen fraktades från RF, huvudsaken är avsikten.

Medan den Ryska Federationen försvarar sin position i FN:s Internationella domstol, insisterar de på att Ukraina inte har någon grund för sina anklagelser i domstolen, eftersom hos dem, som levererade raket-komplexet "Buk" för att användas, fanns inte tanken att skjuta ned något civilt flygplan.

Den ståndpunkten intog RF:s representant i Haag under sina framträdanden, enligt "Evropejskaja Pravda". Särskilt en av de ryska företrädarna i processen, chefen för departementet för frågor om nya utmaningar och hot, Ilja Rogachev, anmärkte, att anklagelserna om brott mot konventionen om kamp mot att stater finansierar terrorism inte bara kräver fakta om terror-handlingar, och inte ens bara om att ha hjälpt dem som utför sådana, utan också att understödjaren "hade avsikten eller kände till just ifrågavarande terror-handling". "Det vill säga det måste finnas antingen en avsikt eller kunskap", underströk han .

Även den (brittiske) jurist, Samuel Wordsworth, som hade inbjudits av den ryska sidan , framställde under tisdagen på ett mer detaljerat vis  RF:s ståndpunkt, och sa, att när det gällde episoden med fraktandet av "Buk"-komplexet till Ukraina, så hade Ukraina inte presenterat några beställningar att fullgöra dessa krav.

 "Det måste finnas en medvetenhet om, att 'Buk'-pjäsen levereras just för att angripa ett civilt passagerarflygplan. Men Ukraina påstår bara att den fraktades från Ryssland, och inget mer", sa han.

 Han hävdade också, genom att utgå från massmedia, att separatisterna hade för avsikt att skjuta ned ett ukrainskt militärflygplan, och inte ett civilt plan.


 Därmed erkände han dock inte, att "Buk"-komplexet verkligen hade fraktats från ryskt territorium, utan underströk, att Ryssland förhåller sig med misstro och tvivel till de resultat som den internationella undersökningen har kommit fram till.

*) Hela processen kan ta mer än fyra år, enligt Radio Svoboda
**) Beslut om "tillfälliga åtgärder" kan fattas i slutet av April, enligt vad den ukrainska sidan tror.

Tidigare bloggat: 1

Yle, VK, SR
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s