Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Amerikanska kristna som är på sin vakt mot en policy som Donald Trump's

Sojourner. Någon som kommer ihåg Jim Wallis och boken "Ett nytt sätt att leva" 1983 ? 
Nej, jag är inte säker på att jag kan hålla med om alla deras ställningstaganden i den senare utvecklingen.
Den här artikeln kom emellertid att slå an något. 
Förhoppningsvis kan den provocera till att röra sig i rätt riktning.

När blev kristna trygga med att sanningen går förlorad?   
  Av Courtney Hall Lee 02-15-2017

I samband med att Michael Flynn avgick från posten som nationell säkerhetsrådgivare och inkonsekventa tidslinjer (visat sig) hos Trump-teamet vad gäller mellanhavanden med ryska myndigheter, så ställer många med rätta frågor om nationell säkerhet och integritet vid valurnorna.


 Ett färskare exempel på "oärlighetens kultur" än vad som räknas upp i artikeln? För bara några dagar sedan medan utfrågningen av FBI-chefen James Comey och NSA-chefen Michael Rogers pågick i USA:s Kongress , 20/3 2017, ifall ryska hackers hade inverkat på valprocessen 2016, skickade USA:s president Donald Trump iväg några tweet, först och främst till sina 16,1 miljoner följare på Twitter,  där han, under hearingens gång kommenterade vad som sades, och tolkade yttrandena i fördelaktig riktning för just USA:s sittande president.  Kongressmannen Jim Himes läser här direkt upp ett av presidentens tweet, och ber att få höra Comey's och Rogers uppfattning . De kunde uppenbarligen inte instämma i presidentens tolkning  (svenska undertexter tillagda).


Administrationen har reagerat med upprördhet över läckor inom underrättelsetjänsten - även om Trump själv hyllade Wikileaks när de släppte ut Demokratiska Nationella Kommittéen's (DNC) hackade e-mail under valkampanjen -  och han gick t.o.m. så långt att han eggade Ryssland att söka finna Hillary Clinton's e-mail ! Allt detta pekar på en tydlig brist på transparens och kultur hos Trump-administrationen.Sanningen är en väsentlig del av kristendomen: de tio budorden talade om för Mose och hans folk att de inte skulle bära falskt vittnesbörd; i Johannes evangelium kallar Jesus sig själv för Vägen, Sanningen och Ljuset. Och i Uppenbarelseboken 21:8 läser vi en väldigt allvarlig fördömelse av lögnare: "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden". Det är helt i sin ordning att säga att ett högt pris på  sanningen är helt och fullständigt invävd i vår teologi. Så det är anmärkningsvärt att så många kristna i vår kultur av "falska nyheter" och "alternativa fakta" verkar vara trygga med att sanningen har gått förlorad.


Bakom de senaste nyheterna om Flynn, genomsyrar osanna påståenden Trump-administrationen: en massaker i Bowling Green som aldrig skedde, miljoner av påstått illegala röstare utan bevis, de ökända uttalandena om den närvarande publikens omfattning då presidenten svors in, etc. Om oärlighet inte bryter överenskommelser - i själva verket så röstade 81 % av de evangelikala på Donald Trump - vad är då det med det sätt som Trump och hans språkrör uppträder på, som appelerar särskilt till en kristen publik ?

Senaste söndagen skrev den tidigare pratshow-värden Charles J. Sykes en ledarartikel i New York Times som han rubricerade "Varför ingen bryr sig om att presidenten ljuger". Sykes sammanfattar med att i sina försök att skapa en smartare och mer skeptisk konservativ tänkare, hade förståsigpåare som han själv drivit människor för långt, och gjort så att en hälsosam skepticism hade utvecklats till ett förakt för fakta.

Sykes refererade till ett tweet av den ryske politiske dissidenten och schack-världsmästaren Garri Kasparov:"Poängen med modern propaganda är inte bara att desinformera eller skjuta fram en agenda. Det är att uttömma ditt kritiska tänkande, att tillintetgöra sanningen". 

För Sykes är det så, att när "..ledaren blir den enda tillförlitliga sanningskällan", då blir det problem. Denna mening ger oss en nyckel till hur våra kristna har farit vilse i sin jakt efter kristen etik. Nyckelordet är "ledare".

För kristna har Skriften av tradition hållits som utslagsgivande. Det enda sätt på vilket vi blir föremål för Guds vilja och Kristi undervisning är genom Bibeln. Många sammanhang i Bibeln illustrerar det urgamla problemet med socio-politiska ledare som har hamnat i konflikt med Guds auktoritet. Herodes, Jesabel och vilseledda fariséer alla satte sitt eget intresse mot Jakob's Guds vilja. Kanske ger detta oss en nyckel till varför sanningens höga pris har kastats ut genom fönstret. 


Ett undséende för mänskligt ledarskap har hamnat i vägen för kristen överlåtelse åt Gud. Kanske sker det omedvetet; den moderna amerikanska kristna traditionen har vidmakthållit ett viss uppsättning av ställningstaganden i krysset av sin etik: mot aborter och HBTQ-jämlikhet ! En del kristna använder dessa frågor som en test av deras trohet mot Skriftens Gud. Jag kan tänka mig att många av Trump's kristna väljare framhåller att deras avgörelse för en anti-abortlinje utgör deras största politiska motivation - och Trump lovade att utse en kraftfull domare till Högsta Domstolen, som kunde förminska "Roe vs Wade" -fallets makt. 

Genom att sätta vissa socio-politiska moralfrågor främst, offrar många kristna sanningens vikt som en grundval för tro och moral. Skriften ger oss många exempel på olika sätt hur man kan ge akt på dem som bedrar. Aposteln Paulus liksom Jesus själv, säger att vi ska se upp med falska lärare och människor som vill skada oss. I Matteus varnar Jesus sina lärjungar att de ska vara på sin vakt mot att någon kan komma och leda dem vilse:"många ska komma under mitt namn och säga 'Jag är Messias' och de ska leda många vilse".

Kristna borde vara på sin vakt mot att bli bortförda av någon med en oärlig agenda. Någon har dykt upp idag med löften om att "göra Amerika stort igen". Låt oss bedja att Kristi husfolk ger akt på Jesu varningsord och inte låter sig vilseföras av en oärlighetens kultur som upprätthålls i hans namn.
x


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s