Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Umbärlig Umberto ..?

  Bloggaren "Prometheus Unbound" som jag verkligen inte sympatiserar med i alla lägen,  hade hoppats att bli glatt överraskad av en Clinton-seger i onsdags morse, men.. Efter det amerikanska president-valet kan man finna ganska dystra betraktelser på hans blogg.
 Innan valet hade han publicerat bl.a. denna tänkvärda post :


 Vad skulle Umberto Eco ha sagt om Donald Trump's rörelse ?

Jag kommer på mig själv med att tänka på en essä skriven av den italienske författaren Umberto Eco, som genomlevde Mussolini's fascism.
  För över tjugo år sedan skrev Eco i The New York Review of books (1995 06 22) , han skrev om svårigheterna med att avgöra huruvida en samtida politisk rörelse är fascistisk: "Det skulle vara så mycket enklare för oss, om någon dök upp på världs-scenen och sa, 'ja,jag vill öppna Auschwitz igen' eller 'jag vill att de svarta skjortorna igen ska paradera på italienska torg.' Men livet är inte så enkelt."

Trots svårigheterna identifierar dock Eco, intill ett antal detaljer, fjorton saker som han uppfattar som så, att de är tecken på ett samtida möte med vad han kallar för ur-fascism (evig fascism).

Nedan: Eco's fjorton kriterier i sammanfattning. Hans helt egna ord står inom citations-tecken:


Umberto Eco

1) Traditionens kult ingår äktenskap med det ockulta på ett vis som tolererar motsättningen mellan dem. Det förflutna erbjuder uppenbarelse , och styr anhängarna mot en nostalgisk guldålder, men bara med antydningar och med kreativt tolkade synkretismer. "Augustinus .. såvitt jag vet, var inte fascist. Men kombinera Augustinus med Stonehenge - det är en symptom på ur-fascism."

2) Det finns ett avvisande av den engelsk-franska upplysningens förnufts-tradition. Eco kallar detta för det fascistiska bekämpandet av "1789 års anda (och 1776 års, förstås)."


3) Det finns en misstro och en förbittring mot intellektuella. "Tänkande är ett slags kastrering. Därför blir kulturen misstänkt så långt som den identifieras med kritiska attityder".

4)Det finns en otålighet gentemot omsorgsfulla distinktioner, gentemot att upprätthålla sammanhang i konsekvent argumentering och att argumentera på ett civiliserat vis. "Den kritiske anden gör distinktioner, och att göra det är en slags modernism...för ur-fascismen är avvikande uppfattningar förräderi". 

5) Det finns en fruktan för variation. Ur-fascismen "söker efter konsensus genom att exploatera och stegra en naturlig rädsla för skillnader".

6) Rörelsens energi hämtas ur "en frustrerad medel-klass". Denna medel-klass "lider av en ekonomisk kris eller en känsla av politisk förödmjukelse, och är skrämd av trycket från lägre social-grupper ...morgondagens fascism kommer att finna sin publik i en ny majoritet".

7) Den nationella identiteten antas ha tagits i besittning av olycksbådande fiender inifrån , vilka är engagerade i kriminella sammansvärjningar. "I själva roten av ur-fascismens psykologi finns upptagenheten med en komplott, troligtvis en internationell sådan".

8) Det finns en förbittrad avoghet mot opponenter, och därför en oförmåga hos fascisterna att bedöma sina fiender rätt. Fascister kommer på en och samma gång att underskatta och överskatta sina motståndares verkliga kapacitet, och avsky dem för deras välstånd, slughet, solidaritet och makt. "Anhängarna måste vara övertygade om att de kan övervinna fienden", och ändå kommer de gång på gång att missbedöma dem som "på samma gång för starka och för svaga". Av denna anledning är fascisterna "dömda att förlora i krig, eftersom de rent konstitutionellt är oförmögna till att objektivt uppskatta fiendens styrka"

9) Fienden måste besegras fullständigt. Lösningen måste vara slutgiltig. Det finns ingenting som samexistens med fienden. "Livet är ett permanent krigstillstånd" som leder till ett "Hermagedon-komplex".

10) Mass-elitism. Gruppen av fascister består av de bästa människorna på jorden. Är du medlem? Om inte så ser de ned på dig. Det finns ett öppet förakt för dem som är utanför och för de svaga. (Detta kan vara en reaktion som utformar sig mot aristrokatiska attityder som riktat sig mot medel-klassen "från ovan").

11) Hjälte-dyrkan och en heroisk död hålls högt. "Alla utbildas för att bli hjältar".

12) Macho-idealet. Detta utsträcker sig inte bara till "krig och heroism", utan till "en vilja till makt" i "sexuella frågor", "ringaktning av kvinnor", och "lek med vapen.. som en form av fallos-demonstration".

13) Populism sättes över demokrati och rättigheter. Ledaren blir en kanal för folket ; individer har inte rätt eller förtroende som övergår folkets vilja. "Eftersom ett större antal människor inte kan ha en gemensam vilja, så utger sig Ledaren för att vara den som gör den rätta  tolkningen."

14) Språket blir korrupt. Ett spel med språket som överskyggar eller hindrar kritiskt tänkande, som "Newspeak-språket" som skapades av den totalitära, engelska staten i Orwell's 1984, eller den trångsynta, hermetiskt tillslutna , retoriska världen som kan förekomma hos en pratradioprogram-värd. "Fascistiska skol-böcker använde en utarmad vokabulär, och en elementär syntax, för att begränsa instrumenten för ett komplext och kritiskt resonemang" -  Visst är Umbero Eco's varningsord värda att begrunda !
Aftonbladet, Dagen


Bloggat: 1, 2Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s