Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Broder Rashid reagerar på Islamska statens anspråk: "En stat utan institutioner är ingen stat, utan ett gäng"

"Din svarta turban som matchar ditt svarta hjärta, och ditt svarta bälte som matchar det som finns i ditt innersta, är också de gjorda av 'otrogna' ... ". 
Här kan du ta del av hur broder Rashid - en av talarna i den nyligen avslutade
 konferensen i Solnahallen - gör upp räkningen med den Islamska Statens (IS) ledare - den självutnämnde kalifen Al-Baghdadi - genom att bl. a. åberopa civilisationens frukter 

(Obs! Rödskägg). Ja, det hölls en konferens för kristna araber i Solnahallen under helgen. Även flyktingar från arab-och muslimvärlden deltog. Verkligen fint ! Jag var där under fredagen och lördagen. Flera hundra själar som lovprisade Jesus, Guds Son. På fredagkvällen frambars ett starkt budskap från Uppenbarelsebokens första kapitel om vem Jesus är. Att han är den förste och den siste i allt: ifråga om skapelse, i fråga om frälsning, även i fråga om uppenbarelse. Efter honom finns ingen uppenbarelse från Gud av sådan dignitet.
Den uppenbarelsen kan inte "fullkomnas".

Jag hörde också broder Rashid på lördagen tala om mission och evangelisation - ett helt bibliskt budskap om "..att inte blygas för evangelium" (2 Tim. 1:8) . Jag kunde bara anteckna (lägger kanske ut det senare), eftersom det inte var tillåtet att fotografera eller filma. Men broder Rashid har alltså en hel del tal och predikningar utlagda på Youtube.


Världen i Dag har skrivit om konferensen


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl