Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Broder Rashid reagerar på Islamska statens anspråk: "En stat utan institutioner är ingen stat, utan ett gäng"

"Din svarta turban som matchar ditt svarta hjärta, och ditt svarta bälte som matchar det som finns i ditt innersta, är också de gjorda av 'otrogna' ... ". 
Här kan du ta del av hur broder Rashid - en av talarna i den nyligen avslutade
 konferensen i Solnahallen - gör upp räkningen med den Islamska Statens (IS) ledare - den självutnämnde kalifen Al-Baghdadi - genom att bl. a. åberopa civilisationens frukter 

(Obs! Rödskägg). Ja, det hölls en konferens för kristna araber i Solnahallen under helgen. Även flyktingar från arab-och muslimvärlden deltog. Verkligen fint ! Jag var där under fredagen och lördagen. Flera hundra själar som lovprisade Jesus, Guds Son. På fredagkvällen frambars ett starkt budskap från Uppenbarelsebokens första kapitel om vem Jesus är. Att han är den förste och den siste i allt: ifråga om skapelse, i fråga om frälsning, även i fråga om uppenbarelse. Efter honom finns ingen uppenbarelse från Gud av sådan dignitet.
Den uppenbarelsen kan inte "fullkomnas".

Jag hörde också broder Rashid på lördagen tala om mission och evangelisation - ett helt bibliskt budskap om "..att inte blygas för evangelium" (2 Tim. 1:8) . Jag kunde bara anteckna (lägger kanske ut det senare), eftersom det inte var tillåtet att fotografera eller filma. Men broder Rashid har alltså en hel del tal och predikningar utlagda på Youtube.


Världen i Dag har skrivit om konferensen


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s