Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryska anti-terrorlagen: Kommer den att befrämja ortodoxin ?

En skribent på web-resursen "Religija i Pravo", Roman Lunkin,  försöker belysa bl.a. den frågan:
 "Jarovaja's anti-terrorpaket har blivit ett slags början på en stor valkampanjs-cykel, som handlar om att utse en ny Duma år 2018, och att välja en ny stats-chef.  Och det går inte riktigt att begripa, om detta innebär att det nu sätts punkt för en förbuds-politik, eller om det bara är början på en ny vända. Eftersom det i det offentliga livet praktiskt taget inte finns någonting kvar, som fortfarande kan förbjudas, så har myndigheterna slagit in på det minsta motståndets väg - att förbjuda religionen.

Duma-ledamoten Irina Jarovaja , "Enade Ryssland",
en av med-författarna till den nya lagen

President V. Putin undertecknade den federala lagen N 374 F3 av 2016 07 06 'Om införande av ändringar i den Federala lagen ' Om att motverka terrorism' och i enskilda Ryska Federationens legislativa akter, som ett led i att upprätta ytterligare åtgärder mot terrorism och för att ombesörja allmän säkerhet' . De tillägg som angår troende och religiösa sammanslutningar, träder i kraft den 20:e Juli 2016 ( medan de tillägg som angår en databas för mobiloperatörer träder i kraft först i Juli 2018) .. 

.. Irina Jarovaja har sagt i en av sina intervjuer, att lagen är ägnad åt att försvara traditionella religioner från utländskt inflytande, och från olika, obestämda, rörelser och predikanter...

..  Chefen för Moskva-patriarkatets juridiska avdelning, abbedissan Ksenia Tjernogo,har uppmärksammat 'två positiva inslag' i denna lag:

- Att den är riktad mot representanter för andra trosbekännelser, vilka missionerar på den Ryska ortodoxa kyrkans kanoniska territorium
- Att den Ryska ortodoxa kyrkans präster kan predika utan särskild tillstånds-handling


  Juridiska avdelningens logik är enkel: majoriteten av ryssar utgör potentiella ortodoxa, en präst i den Ryska ortodoxa kyrkan kan på sitt yttre alltid skiljas från en lekman. Det är således uppenbart att katoliker och protestanter predikar bland människor av annan trosbekännelse. En fråga kvarstår - kommer polisen, när de möter baptister eller adventister , att respektera den protestantiska principen om 'det allmänna prästadömet' eller föredrar de möjligen att inte anse pastorn för en Herrens tjänare , och döma honom till bötesstraff ? ".

Nej, artikelförfattaren menar tydligen att Moskvapatriarkatets juridiskt sakkunnige här misstar sig. Det lär inte bli enklare för ortodoxa heller, efter att lagen har trätt i kraft:


"…   de som har skrivit lagen har inte satt sig in i  vad religion i det offentliga rummet är för något, eller hur och under vilka former olika kyrkor ägnar sig åt missions-verksamhet. Det verkar snarast som att Jarovaja, eller andra som skrivit, har fått för sig, att den Ryska ortodoxa kyrkans mission skiljer sig radikalt från andra kyrkors mission. Men det stämmer inte, troende inom vilken religion eller konfession som helst,  går med nödvändighet utanför ramarna för sina församlingar, kyrkor, moskéer, bönehus för att berätta om sanningen i deras tro.

 I samband med detta förbereder sig redan många församlingar, såsom under sovjet-tiden, för förföljelser, och även på att inte kunna hålla denna lag fullt och helt...

 De paragrafer i lagen som helt enkelt inte kan iakttas , eftersom de strider mot elementär religiös verksamhet, är dessa .. (artikelförfattaren gör en uppräkning av begränsningar som återgivits här i en tidigare post)
-

Från den 20 Juli kommer det att hos myndighetsorganen finnas en plan för att utröna 'effektiviteten' av paketet med anti-terrorlagar. Någon kanske blir utblottad, och någon annan får sälja byggnaden där de hade samlats till bön... Den tilltagande cynismen hos representanter för olika myndigheter, vad det gäller förhållandet till samhället i stort och till religionen i synnerhet, är uppenbar…
"  

ViD, DN

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s