Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryska anti-terrorlagen: Evangeliska kristna planerar web-konferenser.

Hos baptisterna - EKB - kallas "anti-terrorlagen" för "anti-missionslag". Och de annonserar om ett web-seminarium  på lördag den 16:e Juli: "Innebär Jarovaja's  'anti-missions lag' att religionsfriheten är hotad ?
Det blir alltså en online-konferens med 7 olika talare, varav 5 är professionella jurister.

Pingstvännerna, den del av pingströrelsen som officiellt kallar sig för ROSChVE, har också planerat en web-konferens  på måndag den 18:e Juli, och de skriver så på sin hemsida:"Att genomföra missionerande verksamhet i överensstämmelse med ändringarna i lagstiftningen", eller kortare "Att genomföra missionerande verksamhet", och underrubriken "Hur  religiösa organisationer ska iakttaga den nyligen antagna 'Ozero-Jarovaja lagen' , medan de utför missionerande verksamhet "


Från ROSChVE's hemsida

Målet för web.konferensen:
- Att övervinna panikstämning och förebygga eventuella överträdelser av lagstiftningen och därmed sammanhängande händelser, vilka kan leda till förlust för de religiösa organisationerna.
- Att förklara lagens enskildheter och de religiösa sammanslutningarnas rättigheter när det kommer till att genomföra missionerande verksamhet.
- Att få feedback från auditoriet som innebär att konkreta frågor kan behandlas, vars svar kommer att ingå i en sammanställning av rekommenderade metoder, som sedan kommer att tillställas varje delatagare i web-konferensen.

 
Åtta talare är annonserade inklusive den som inleder, och av dessa är sex jurister.


Ja, vi får se.

En artikel  nämner även om de oregistrerade grupperna : "Alla trosriktningar kan bli lidande av detta (den nya lagen), inklusive den Rysk-ortodoxa kyrkan, men de mest försvarslösa inför lagens skrämmande följder när det gäller religionsfriheten, är de små sekterna och konfessionerna. Protestanter och karismatiska kristna håller ofta möten i enskilda bostäder - i husförsamlingar - och lagens otydliga formuleringar kan innebära att sådana sammankomster förbjuds. En del protestantiska grupper vägrar av samvetsskäl att gå in under statlig registrering".  

   Europeiska evangeliska alliansen uppmanar till bön med anledning av denna situation i Ryssland, enligt Dagen.  Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s