Fortsätt till huvudinnehåll

Ryska anti-terrorlagen: Evangeliska kristna planerar web-konferenser.

Hos baptisterna - EKB - kallas "anti-terrorlagen" för "anti-missionslag". Och de annonserar om ett web-seminarium  på lördag den 16:e Juli: "Innebär Jarovaja's  'anti-missions lag' att religionsfriheten är hotad ?
Det blir alltså en online-konferens med 7 olika talare, varav 5 är professionella jurister.

Pingstvännerna, den del av pingströrelsen som officiellt kallar sig för ROSChVE, har också planerat en web-konferens  på måndag den 18:e Juli, och de skriver så på sin hemsida:"Att genomföra missionerande verksamhet i överensstämmelse med ändringarna i lagstiftningen", eller kortare "Att genomföra missionerande verksamhet", och underrubriken "Hur  religiösa organisationer ska iakttaga den nyligen antagna 'Ozero-Jarovaja lagen' , medan de utför missionerande verksamhet "


Från ROSChVE's hemsida

Målet för web.konferensen:
- Att övervinna panikstämning och förebygga eventuella överträdelser av lagstiftningen och därmed sammanhängande händelser, vilka kan leda till förlust för de religiösa organisationerna.
- Att förklara lagens enskildheter och de religiösa sammanslutningarnas rättigheter när det kommer till att genomföra missionerande verksamhet.
- Att få feedback från auditoriet som innebär att konkreta frågor kan behandlas, vars svar kommer att ingå i en sammanställning av rekommenderade metoder, som sedan kommer att tillställas varje delatagare i web-konferensen.

 
Åtta talare är annonserade inklusive den som inleder, och av dessa är sex jurister.


Ja, vi får se.

En artikel  nämner även om de oregistrerade grupperna : "Alla trosriktningar kan bli lidande av detta (den nya lagen), inklusive den Rysk-ortodoxa kyrkan, men de mest försvarslösa inför lagens skrämmande följder när det gäller religionsfriheten, är de små sekterna och konfessionerna. Protestanter och karismatiska kristna håller ofta möten i enskilda bostäder - i husförsamlingar - och lagens otydliga formuleringar kan innebära att sådana sammankomster förbjuds. En del protestantiska grupper vägrar av samvetsskäl att gå in under statlig registrering".  

   Europeiska evangeliska alliansen uppmanar till bön med anledning av denna situation i Ryssland, enligt Dagen.  Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h