Fortsätt till huvudinnehåll

Ryska anti-terrorlagen : Enmans-protest avbruten i S:t Petersburg , m.m.

(från RusTelegraph
I S:t Petersburg anhölls en deltagare i en protestaktion mot Jarovaja-lagen.

En 31 - årig arbetslös man genomförde en aktion på Malaja Sadovaja.

I S:t Petersburg blev en enmans-aktion mot "Jarovaja's paket" avbruten av polisen, enligt vad "Fontanka" meddelar

 Protestaktionen arrangerades på Malaja Sadovaja-gatan dagstid den 17:e Juli av en 31-årig, arbetslös petersburgs-bo. Ett plakat med texten "Jarovaja har dödat Internet" förstärktes med uttalanden via högtalare. Omkring 13:30 arresterade medarbetare inom polisen den protesterande mannen, och körde honom till polisens 78:e avdelning och ställde samman ett administrativt protokoll om överträdelse mot gällande ordning för protestaktioner.

  
Skedde i förrgår ..
Tidigare har meddelats, att för att uppfylla kraven i paketet med anti-terrorlagar , skulle ryska bolag, vilka levererar försändelser och korrespondens, inte komma undan med mindre än 180 miljarder rubel.


Paketet med anti-terrorlagar, som lades fram genom ordförandena för Enade Rysslands kommitté för säkerhet i den ryska Duman , Irina Jarovaja och senator Viktor Ozerov , undertecknades av Ryska Federationens president, Vladimir Putin, den 7:e Juli. Ändringarna kommer, särskilt, att förplikta postbolagen, däribland också "Rysslands post", att kontrollera att försändelser inte innehåller illegala substanser, vapen och förbjudna föremål.

Den nya lagen träder i kraft den 1:a Juli 2018. Från den stunden kommer postbolagens sambandscentraler att vara förpliktade att använda röntgen - och radioskopisk (?) apparatur, metalldetektorer, gasanalysatorer och annan spetsteknik, för att utesluta möjligheten att vapen, sprängmedel och förbjudna substanser och föremål kommer som paketförsändelser.

- -
    
Men de inslag i den nya anti-terrorlagen som innebär förändringar i religionslagstiftningen, vilka har gjort evangeliska kristna bekymrade, de träder i kraft redan i denna månad, den 20:e, d.v.s. i dag.

  Under lördagen och måndagen hölls web-seminarium, som jag tidigare har bloggat om. Flera artiklar som reflekterar synpunkter som förekommit i samband med det har nu lagts ut på ROSChVE's webplats. Jag citerar ur en av dem:


-
Pastor Andrej Lukjanov från Pskov: "En troende människas äkta , andliga frihet kan ingen ta ifrån henne"


     Med anledning av de av Irina Jarovaja införda förändringarna har redan inte så få uttalanden gjorts av respekterade experter, erfarna jurister och advokater. Men även jag skulle vilja dela min uppfattning, inte som specialist på det rättsliga området, för det är jag inte, men som medborgare och som en person som lever ett aktivt andligt liv.

Syftet med lagen. det är att motverka terrorism, och som en samvetsgrann medborgare av mitt land, anser jag, att man måste ta itu - radikalt och beslutsamt - med terror-hoten. Om det finns kryphål, "öppningar", genom vilka terror-ämnen söker sig in i vårt land, då är det nödvändigt att stänga till dessa öppningar. Men därvid bör man inte tvinga medborgarna att överhuvudtaget andas alltmer sparsamt och alltmer sällan. Låt säga att det kommer dålig lukt genom en öppning in i vår bostad, då går man och stänger till, och därvid är det inte nödvändigt att bjuda alla barn i huset att, för deras säkerhets skull,  dra cellofan-påsar över huvudet.

De i lagen antagna ändringarna kommer att väsentligt begränsa alla medborgares frihet i förhållande till religionsutövning och religiösa övertygelser. Det är klart , att det finns också medborgare, för vilka det gör detsamma, eftersom de inte har någon som helst bestämd religiös, eller eller annan övertygelse - sådana som är främmande för andligt liv, och som regel är de redo att lugnt avsäga sig friheten, vilken de inte heller har hunnit att ta vara på. Men för alla människor med en klar och fast övertygelse, kommer den ovannämnda lagen att skapa onödiga problem.

Det är intressant att det under den senaste tiden knappast har hörts någonting i TV-kanalerna om att det har förts heta diskussioner med anledning av de skedda angreppen på fundamentala mänskliga rättigheter - vilka garanteras genom konstitutionen, det handlar om religions - och bekännelsefrihet. Man kan bara höra om vissa problem för mobiloperatörer. Som om det var det enda komplicerade förhållandet i den antagna lagen, som i ett längre perspektiv kräver förändringar i tillhörande lagar. Om de troendes rättigheter sägs inte ett ord !

Men vad ska man tänka nu, då lagen har undertecknats av presidenten, om hur vi ska leva i den nya verkligheten ?

   Det är viktigt att komma ihåg, att en troende människas äkta andliga frihet kan ingen ta ifrån henne, om bara hon själv inte avsäger sig den. Vårt rike är inte av denna världen. Det är Guds rike,till vilket vi har blivit kallade, och som råder i våra hjärtan , och det är inte beroende av yttre omständigheter. Guds rike - det är rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande. Det är inte värt att förlora rättfärdigheten, friden och glädjen, därför att något i den omgivande världen inte utformar sig så som vi har önskat …

  -   Att "tvinga medborgarna att andas alltmer sparsamt och alltmer sällan" verkar vara en absurd jämförelse, men den tycks tyvärr inte vara tagen ur luften. Med tanke på en "tradition" av godtycklig maktutövning hos sovjetiska och ryska makthavare är den nu antagna lagen definitivt hotfull.

- - -
 
En religions-historiker vid namn Michail Odintsov  har dessutom svarat på några frågor, och sa då bland annat:

- ... Nu föreläggs att man ånyo ska återvända till idén om obligatorisk registrering av religiösa grupper. Vi återvänder till det förflutna, till de tider i Sovjetunionen, då religiösa sammanslutningar inte kunde verka utan registrering.

Fråga: - Kan du som religions-historiker och ansedd person i sfären för utvecklandet av den legislativa tanken, göra en jämförande uppskattning av lagen om religiösa kulter från 1929  och de nyligen införda ändringarna i lagen om religionsfrihet (från 1997)?


Svar: -    Vi har fullgjort en bestämd kretsgång i den statliga religions-politiken. Med början under 90-talet gjordes försök att forcera sig framåt, och att komma ur allt sovjetiskt. Vi gjorde mycket på denna väg, då vi närmade oss vad som kallas demokrati  - demokratiska lagar i den religiösa sfären. 2004 inleddes en tillbakaglidande process. Vi tar steg för steg bort från vad vi nådde fram till i början av 90-talet, i fråga om beslut, att erkänna religiösa övertygelser, i fråga om känslor och önskningar hos medborgarna. Vi återvänder allt mer och mer till en strävan att begränsa, att skära ned på möjligheterna, att lägga hinder, att censurera allt och alla, det pågår med andra ord en tillbakaglidande process. Vi närmar oss steg för steg till vad som var normen i Sovjetunionen - stadgandena om religiösa sammanslutningar från 1929 - som gjorde det till en uppgift att maximalt reglera och styra den religiösa sfären.   

Fråga: - Och var inte i själva verket DET avsikten, att likvidera religionen?


Svar: - En sådan målsättning hade de inte. Folk i partiet och i statsapparaten var sunt tänkande individer, och det fanns aldrig några sådana uppdrag. Uppdraget var att göra utrymmet för det religiösa livet så snävt som möjligt....
 

-
Märklig situation detta. 
 ViD


Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h