Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ukrainska nationalister vill göra sig av med "sodom-smittan" - men genom vilka metoder ?

 Den ukrainske ultra-nationalisten Nikolaj Kochanovskij's svepande uttalanden innehåller såväl avskyvärda hot om våld, som vissa tänkvärda synpunkter. 
- Är gay-rörelsen också ett slags "hybrid-krig"?
 Mot vilka? 
Ukrainska nationalister har lovat att förvandla pride-paraden i Kiev till en "blodig gröt"
( från Lenta.ru)

Chefen för "Högra sektorns" presstjänst, Artem Skoropadskij, har lovat, att aktivister från OUN's ( Ukrainska Nationalisters Organisation) frivilliga bataljon inte kommer att tillåta genomförandet av en pride-marsch i Kiev, vilket dock är planerat att äga rum den 12:e Juni. Detta meddelade "Korrespondent.net" söndagen den 29 Maj, och åberopade "Högra sektorns" Facebook-sida.   
Skoropadskij
 "För att fatta mig kort - den 12:e Juni kommer det att bli en blodig gröt i Kiev. De som organiserar marschen har fortfarande tid på sig att avstå från att genomföra den", skrev Skoropadskij.

Han citerade OUN's uttalande i sitt meddelande. Där sägs det uttryckligen, att aktivisterna inte kommer att tillåta att "sodoms-smittan sprids på Kiev's gator och över hela Ukraina"."Vi kommer inte att lugnt se på, hur det land, för vilket vi har givit vårt blod på många fronter, på grund av hybridkrigets lömska metoder, fördärvas genom ett bakhåll i dess fredliga huvudstad", sägs det i texten.

Förra året kunde LGBT *)-aktivisternas aktion i Kiev, som gick under namnet "jämlikhetens marsch", inte komma längre än en halvtimme från start. Radikaler från "Högra sektorn" kastade smällare på deltagarna. Då uppmanade den ukrainska huvudstadens borgmästare, Vitalij Klichko, organisatörerna att avhålla sig från att genomföra marschen.

Organisationen "Högra sektorn" och OUN anses vara extrema i Ryssland, och deras verksamhet är förbjuden i landet.
- - 

Den amerikanska Kongressen uppmanar ukrainska  myndigheter att försvara LGBT-pride i Juni.  (från Ukrainskaja Pravda )

Den amerikanska Kongressen uppmanade de ukrainska myndigheterna att ombesörja säkra förhållanden för genomförandet av Pride i Kiev, som är planerat till den 12:e Juni.

Detta sägs i ett öppet brev till Ukraina's ambassadör i USA,  vilket är undertecknat av 38 ledamoter av Kongressens Representanthus, enligt "Gromjadskje".

"De ukrainska myndigheterna är skyldiga att försvara ukrainska medborgares rätt till fredliga sammankomster, och ombesörja att marschen för allmän jämlikhet , 'Kiev Pride', bevakas", sägs det i meddelandet. Kongressmännen uttryckte också att det har skett framsteg vad gäller LGBT-samfundet och mänskliga rättigheter i Ukraina. Särskilt hälsade de antagandet av vissa ändringar i antidiskriminerings-lagen, i Radan.

   Samtidigt är amerikanerna bekymrade över det tilltagande våldet mot LGBT-ukrainare, och påminner om överfallet på "Jämlikhets-festivalen" i Lvov, som ägde rum i Mars i år."Vi är särskilt oroade över att ett beslutsamt fördömande av sådant våld har uteblivit från myndigheternas sida, och över den allmänna handlingsförlamningen hos myndighets-organen inför hoten och våldet mot festivalen och dess deltagare", underströk kongressmännen.

Därvid har en företrädare för "Ukrainska Nationalisters Organisation", Nikolaj Kochanovskij, lovat att spränga LGBT-Pride i Kiev, som är planerad till den 12:e Juni, enligt vad chefen för "Högra sektorn's" presstjänst skrev på Facebook. "Nu tvingar man oss att gå med på LGBT:arnas marsch och festival, vilket innebär att sälla sig till syndares led, och till dem som ger syndarna sitt beskydd. Nej, vi kommer inte att lugnt se på, hur det land, för vilket vi har givit vårt blod på många fronter, på grund av hybridkrigets lömska metoder,fördärvas genom ett  bakhåll i dess fredliga huvudstad", citerade Artem Skoropadskij OUN's uttalande.

- x - x -

 *)  LGBT = Hbt
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl