Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Allvarliga signaler från ett internationellt juridiskt forum i S:t Petersburg

Ordföranden för Ryska Federationens Konstitutions-domstol vrickar nästan tungan när han -  utan att direkt ange Bibelcitat - redogör för den ryska juridiken i förhållande till samkönade relationer.  
(hämtat från RIA-NOVOSTI)

Ordföranden för Ryska Federationens Konstitutionsdomstol, Valerij Zorkin, förklarade, att han respekterar sexuella minoriteters rättigheter, men att man inte kan tillåta, att undergrävandet av traditionella värderingar och normer kring familjen leder till att mänsklighetens hela moralkodex kollapsar.

Konstitutionsdomstolen i S:t Petersburg

   "Om detta (samkönade äktenskap) kommer över hela världen - ursäkta mig, hur ska det bli med barnen? Ska de födas fram ur provrör? Detta är min ståndpunkt: lev efter konstitutionen, var fruktsamma och föröka er. Konstitutionen respekterar den enskildes liv, och den respekterar de tilldragelser som äger rum i Berlin och Amsterdam (gay-parader) . Rättigheter ger alla utrymme under solen, men rättigheter - det är normer som utgår från den mänskliga naturen. 


Vi respekterar de sexuella minoriteternas rättigheter, men vi måste också försvara majoritetens rättigheter", - sa Zorkin, när han framträdde med ett föredrag på det internationella juridiska forumet i S:t Petersburg.

"De nymodigheter på lagstiftningens område, som har införts inom den allmänna moralens sfär i de flesta länder i Väst , och framför allt inom sfären för köns - och familjenormer, har, för den stora massans medvetande i de flesta länder i hela världen, kommit att utgöra en social-psykologisk chock", - tillade Zorkin, och gjorde därvid den anmärkningen, att han inte var homofob.

Konstitutionsdomstolens ordförande riktade uppmärksamheten på den omständigheten, att "moraliska normer och tabun inom sfären för familj och äktenskap utgör en av de äldsta och mest motståndskraftiga traditionella formerna för att reglera det mänskliga uppförandet".

"De har visat sig vara basala och allramest strängt befästa i tradition och kultur av den anledningen, att just dessa normer ombesörjer en motståndskraftig reproduktion och ett bevarande av det mänskliga samhället och den mänskliga arten i sin helhet, - fortsatte Zorkin. - Ett undergrävande och eliminerande av dessa normer tar faktiskt ifrån oss fundamentet för hela den komplicerade konstruktionen för den mänskliga moraliska normativiteten, och leder till en kollaps av hela den 'moraliska lagen'".


Reflexion: Hur ska begreppet "homofobi" egentligen definieras, om man tar tillbörlig hänsyn såväl till försvaret av majoritetens rättigheter som till respekten för minoritetens rättigheter ?

- - 

OBS ! Maranata i nyhetsinslag i SVT Stockholm igår, med anledning av Maranataförsamlingens hotell, Pilgrimshem, och Sundbybergs kommuns bojkott - 

Bloggat:    1, 2 , 3


SR, SR, Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s