Fortsätt till huvudinnehåll

Allvarliga signaler från ett internationellt juridiskt forum i S:t Petersburg

Ordföranden för Ryska Federationens Konstitutions-domstol vrickar nästan tungan när han -  utan att direkt ange Bibelcitat - redogör för den ryska juridiken i förhållande till samkönade relationer.  
(hämtat från RIA-NOVOSTI)

Ordföranden för Ryska Federationens Konstitutionsdomstol, Valerij Zorkin, förklarade, att han respekterar sexuella minoriteters rättigheter, men att man inte kan tillåta, att undergrävandet av traditionella värderingar och normer kring familjen leder till att mänsklighetens hela moralkodex kollapsar.

Konstitutionsdomstolen i S:t Petersburg

   "Om detta (samkönade äktenskap) kommer över hela världen - ursäkta mig, hur ska det bli med barnen? Ska de födas fram ur provrör? Detta är min ståndpunkt: lev efter konstitutionen, var fruktsamma och föröka er. Konstitutionen respekterar den enskildes liv, och den respekterar de tilldragelser som äger rum i Berlin och Amsterdam (gay-parader) . Rättigheter ger alla utrymme under solen, men rättigheter - det är normer som utgår från den mänskliga naturen. 


Vi respekterar de sexuella minoriteternas rättigheter, men vi måste också försvara majoritetens rättigheter", - sa Zorkin, när han framträdde med ett föredrag på det internationella juridiska forumet i S:t Petersburg.

"De nymodigheter på lagstiftningens område, som har införts inom den allmänna moralens sfär i de flesta länder i Väst , och framför allt inom sfären för köns - och familjenormer, har, för den stora massans medvetande i de flesta länder i hela världen, kommit att utgöra en social-psykologisk chock", - tillade Zorkin, och gjorde därvid den anmärkningen, att han inte var homofob.

Konstitutionsdomstolens ordförande riktade uppmärksamheten på den omständigheten, att "moraliska normer och tabun inom sfären för familj och äktenskap utgör en av de äldsta och mest motståndskraftiga traditionella formerna för att reglera det mänskliga uppförandet".

"De har visat sig vara basala och allramest strängt befästa i tradition och kultur av den anledningen, att just dessa normer ombesörjer en motståndskraftig reproduktion och ett bevarande av det mänskliga samhället och den mänskliga arten i sin helhet, - fortsatte Zorkin. - Ett undergrävande och eliminerande av dessa normer tar faktiskt ifrån oss fundamentet för hela den komplicerade konstruktionen för den mänskliga moraliska normativiteten, och leder till en kollaps av hela den 'moraliska lagen'".


Reflexion: Hur ska begreppet "homofobi" egentligen definieras, om man tar tillbörlig hänsyn såväl till försvaret av majoritetens rättigheter som till respekten för minoritetens rättigheter ?

- - 

OBS ! Maranata i nyhetsinslag i SVT Stockholm igår, med anledning av Maranataförsamlingens hotell, Pilgrimshem, och Sundbybergs kommuns bojkott - 

Bloggat:    1, 2 , 3


SR, SR, Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h