Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ännu ett fall

Pastor Sunday har syndat. Sägs det.  
  Nej, det handlar denna gång inte om finanssvindeln i och omkring "Kings Capital" som redan har legat i en rätts-process i över sju år, och som jag stundtals har försökt att belysa på denna blogg. 


  Enligt  olika uppgifter som har blivit publicerade i media, och som bl.a. faller tillbaka på den Moskvabaserade pingst-union (ROScHVE) vars ledare är Sergej Rjazchovskij, har nödrop hörts inifrån "Guds Ambassad": Adelaja har missbrukat sin makt över kvinnor inom "Guds Ambassad", haft utomäktenskapliga relationer, ibland tvingat till sex, och har fördenskull "vid en samling för pastorer och äldste ... erkänt... att han under en lång tid levt i otukts-synd , och han gjorde där bättring inför de närvarande."  


Det skedde så sent som den 23 Mars.

I korthet: Rjazchovskij vände sig den 21 Mars i ett brev till Adelajas mentor, den i USA bosatte "aposteln" Toff, "..den ende som Adelaja erkänner ha auktoritet över sig". Han informerade om det alarmerande förhållandet, och vädjade till Toff att ingripa, och han lät förstå att han var litet störd av att detta inte var närmast ROScHVE's angelägenhet, eftersom själva saken ägde rum på "en annan stats territorium". 

  Toff klev ner i situationen ganska resolut. Det ledde bland annat till ovannämnda samling för pastorer och äldste, där Adelaja bekände. Toff har också dikterat ett brev till alla ledare inom "Ambassaden" och formulerat en rad villkor. Bland annat "..befrias Adelaja från den andliga ämbetstiteln och från alla sina uppdrag". Inte ens sammankomster i Adelajas hem tillåts hädanefter. Media har uppfattat att Adelaja,  i samband med inledningen av "Guds Ambassads" årliga konferens - den 22:a i ordningen - den 31 Mars i Kiev, ska öppet erkänna inför konferensförsamlingen, vad han tidigare bara har erkänt inför pastorer och äldste. 

Det ganska kärva och raka språk som förts i denna angelägenhet av Rjazchovskij's union , och av Adelajas egen mentor, Toff, lyser dock ännu med sin frånvaro på "Ambassadens" egen hemsida. Dock har inga dementier gjorts. Och på hemsidan finns tydliga anspelningar på saken -  Adelaja har skrivit om att "lära av andras misstag", och en kvinnlig medarbetare påminner om att de bästa kan falla, om Noa's berusning i Genesis 9, och varnar för att uppträda som Ham gjorde. 

Adelaja har dessutom  lagt ut ett videoklipp som framför allt är en välkomsthälsning till konferensen , där han visserligen säger att det kan bli hans sista konferens, men för övrigt låter som om han ämnar vara i full aktion denna eventuellt sista konferens, tillsammans med övriga talare . 

Uppgifter fram och tillbaka om vad "inledningsmötet" på torsdag egentligen ska innebära.

 Toff har i sin skrivelse till ledarna framfört att Adelaja den 31/3  får begränsa sig till att "säga adjö". Han "..befinner sig inte i den ställningen att han bör reagera på saker och ting, vare sig det som gäller kyrkan eller verksamheten, eftersom han befinner sig i en rehabiliterings-fas".


    

Bedrövligt. 


    Engelskspråkiga informationer som vanligt sparsamma - Zimeye
    Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s