Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Zykov: Är Putin "Hunden" eller "svansen" ?

"Öppet Ryssland" heter ett ryskspråkigt forum som nyligen på sin sajt har lagt ut ett kontroversiellt material i dagen Ryssland: hela åtalet i mål nr. 321/2006 , som har kommit att kallats "saken med den ryska maffian i Spanien".
   De spanska åklagarna Jose Grinda och Juan Carrau har i åtalet  nämnt för och efternamn på ryssar som ingått i brottsyndikat vilka har varit verksamma på spansk mark sedan 1996 -

"Radio Svoboda" samtalade med Andrej Zykov, en av ryska staten tidigare anlitad jurist, som hade till uppdrag att leda undersökningar i särskilt viktiga ärenden som avsåg utredningar av korruption och ekonomisk brottslighet inom styrelsen för det ryska inrikesministeriets Undersöknings-kommission i den nordvästra, federala kretsen (S.t Petersburg). 
Andrej Zykov

Radio Svoboda: - I listan över kända, ryska politiker, vilka, enligt vad de spanska åklagarna meddelar, länge har samarbetat med Gennadij Petrovs kriminella grupp, ingår sådana personer som tidigare försvarsministern Anatolij Serdjukov, tidigare premiärministern Viktor Zubkov, chefen för centrala undersöknings-kommittéen Alexander Bastrykin, tidigare IT-ministern Leondid Rejman, chefen för "Sperbank" German Gref, och andra. Vilken betydelse har detta offentliggörande av det spanska åtalet för dagens Ryssland, enligt din mening ?

Andrej Zykov: Uppräkningen tvingar till att tänka igenom många problem som är typiska för Ryssland. Och det är tydligt att det finns skäl, att på nytt ställa den fråga, som ställdes av journalister år 2000:"Who is mr. Putin"? Men den frågan har idag en annan mening. Idag är det viktigt att man kan göra klart för sig, om han är "svansen" som viftar med "hunden", eller "hunden" som viftar med "svansen". Med "svansen" förstår jag själva uppdraget som Ryska Federationens president, och med "hunden" - den maffia, om vilken man brukar säga att den är odödlig. Av det spanska åtalet kan vidare förstås, att såsom tillsättare av folk på många ledande poster ( även inom ordningsmakten) verkade inte Vladimir Vladimirovich Putin, utan banditer, som direkt var kopplade till den s.k. Tambovskaja - gruppen....
-

Enligt Zykov hade det stor betydelse för maffia-väsendets utveckling, vad som skedde i slutet av 1980-talet, när "..KGB gav sina officerare instruktioner om att börja ägna sig åt affärer, och att dra med allt möjligt nyttigt folk i detta, även om de så vore förbrytare".

Han hör till dem som presenteras närmare i den över tysk TV nyligen visade dokumentären "Spåren leder till Moskva".
SR, SvD, Echo Moskva
-

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s