Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Mellanhava" *) - blir det Ukraina's svar på "Novorossija" ?

En ryskspråkig bloggare skriver om "Mellanhava" - här ett utdrag i översättning:

Planer för "Mellanhava": Storbrittannien stöder, Frankrike är inte mot, Ukraina och Polen agerar

Titta bara på kartan. Vad tänker du på när du betraktar staterna i östra Europa? Det är ett landområde "från hav till hav", på vilket vänner och förbundna bor. Valet av en ny president i Polen har enligt analytiker inspirerat de ukrainsk-polska relationerna med ny energi. Det kanske blir det första steget på ett ambitiöst projekts väg, vars genomförande också Storbrittannien stöder, ett projekt med en den allra starkaste konfederation av europeiska stater. 

Projektet med namnet "Mezchdumorjo" ( = "Mellanhava") har för närvarande blivit aktuellt på nytt. Om det förverkligas kommer Ryssland att bli fysiskt isolerat från Väst.

 Förslaget om en konfederation av stater, som i sig skulle innesluta Polen, Ukraina, Vitryssland, Litauen, Lettland, Estland, Moldavien , Ungern, Rumänien, Jugoslavien, Tjeckoslovakien och även, kanske, Finland, lades först fram av Jozef Pilsudski efter det Första världskriget.
Renässans för Jozef Pilsudski tanke?

  Nämnda konfederation skulle i sådana fall befästa den mångnationella och mångkulturella traditionen från Rzeczpospolita. Pilsudski menade att dess upprättande skulle möjliggöra för staterna i öst-Europa att på sitt område undkomma  ett dominerande Tyskland, samt ett dominerande Ryssland. Mot denna idé protesterade i sin tid SSSR och alla västmakter, med undantag av Frankrike, som oväntat stödde polackerna.


Denna konfederation skulle sträcka sig från Svarta och Adriatiska haven till Baltiska havet, vilket kommer till uttryck i projektets namn. Planerna var vid den tidpunkten mest att likna vid drömmar, men redan på 30-talet började det att tagas aktiva steg. Och om inte Stalin hade blandat sig i , hade öst-Europa kunnat se annorlunda ut. Det hade inte behövt bli något "Ungern - 57" eller Tjeckoslovakien - 68" - utan länderna hade förblivit fria.

  I slutet av 30-talet och början av 40-talet framfördes, av den polska exil-regering som leddes av Vladislav Sigorski, tanken på de länders enande, som låg mellan Baltiska, Svarta, Egeiska och Adriatiska haven. Första etappen för ett förverkligande utgjordes av överläggningar mellan den grekiska, jugoslaviska, tjeckoslovakiska - ,  och den polska regeringen i exil, vilka fördes år 1942 under Storbrittanniens beskydd. De rörde sig med tankar på en polsk-tjeckoslovakisk och en grek-jugoslavisk konfederation. Men dessa åtgärder och tankar togs inte upp väl av andra allierade i koalitionen mot Hitler. Frankrikes farhågor handlade mest om den nya statens roll i efterkrigstidens Europa, eftersom "Mellanhava" kunde göra anspråk på en del av vad som kom ur det tyska nederlaget - som utbetalning av skadestånd, och även på territoriella anspråk. Stalin som fruktade att hans planer på att få kontrollera öst-Europa skulle bli om intet satsade också enorma krafter på att omintetgöra "Mellanhava", han offrade till och med det tyska bidraget bara för att det skulle sitta en kommunistisk regim i Warsawa.

Storbrittannien trädde då tillbaka, men glömde aldrig projektet, liksom det inte heller blev bortglömt i Polen. Under 1960-talet upptog publicisten och politikern Ezgi Gedroitz samt politologen Julius Mirosjevski begreppet "Mellanhava" som en geopolitisk verklighet i efterkrigstidens värld genom sin ULB -doktrin (Ukraina - Litauen - Vitryssland ), som lades fram i den polska emigrant-tidskriften "Kulturen" år 1974. Enligt deras föreställning tillskrevs ett de jure oberoende Ukraina, Litauen och Vitryssland en central betydelse, som en blandad skapelse under yttre makters kontroll, men Polen tillföll  rollen att vara en regional ledare. 
Därmed avslutades idéen om "Mellanhava" under det tjugonde århundradet.

En av initiativtagarna till frambringandet av en europeisk federation var också den avlidne polske presidenten Lech Kaczyński. Det var just han som föreslog att hålla en konferens om "Mellanhava", genom att använda nya möjligheter - förändringarna i Ukraina som hade att göra med första Majdan. Men de planerna kunde inte förverkligas - den 10:e April 2010 omkom plötsligt Kaczyński tillsammans med en polsk regerings-delegation i en flygkatastrof invid Smolensk, vilket i och för sig väckte många frågor. En av misstankarna var att flygkatastrofen hade arrangerats av den ryska säkerhetstjänsten. 

  Redan i November 2010 hölls doch en internationell forskar-konferens i Vilnius i Litauen: "En ny region i Europa - den regionala utvecklingens paradigmer i området mellan Baltiska havet och Svarta havet". Under konferensen behandlade representanter för forskar-kretsar, politiker, journalister , experter och analytiker från Litauen, Vitryssland, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Ungern och andra EU-länder frågor som hade att göra med förekomsten av ett gemensamt, regionalt område: det baltiska - svartahavsomfattade "Mellanhava". 

  Planerna på "Mellanhava" har fått en ny knuff år 2015, vilket har att göra med maktskiftet i Polen….

- - 
Den nye polske presidenten lär nämligen ha anspelat på detta.
Vad skulle inte det innebära ekonomiskt, politiskt och - militärt?
Inga problem mer med Tyskland (för Grekland, t.ex !)
 eller med Ryssland (för Ukraina ! Hm..)

"Mellanhava" - blir det Ukraina's svar på "Novorossija" ? Eller är detta snarare  "Den falske Dmitrij" i samtida skepnad?
*)  "Mellanhava" är helt och hållet mitt eget förslag till hur ordet 
Междуморье ska kunna översättas till svenska/ Blogred.


SR, DN, DN, DN, SvD

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s