Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kommer Azarov's farhågor att besannas ?

LGBT firar segern i Strasbourg: ett beslut som förändrar Europa och Ukraina (rubrik till nedan citerad artikel i ukrainska "Evropejskaja Pravda")  
Den 21 Juli tog Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ett, utan tvivel, historiskt beslut.

Nikolaj Azarov - Ukrainas premiärminister
under 
Janukovytj  - hyste farhågor (se nedan)

Hos oss - med de nu pågående, bullriga ukrainska händelserna - är det knappast någon som har märkt det, för rent formellt förekommer inte Ukraina i detta beslut. Inte desto mindre kommer det eventuellt att få inflytande inte bara över vår stat, men också i hela regionen.

  Domstolen i Strasbourg har - med en minimal övervikt på en röst och överraskande för alla observatörer - ålagt Italien att legalisera samkönade parförhållanden. 

Och observera: I Europarådets rättsliga organ, till vars medlemmar räknas även Ukraina och Ryssland, och t.o.m. Azerbadjan och Turkiet, gäller en prejudicerande princip.

DÄRFÖR: OM DETTA BESLUT TRÄDER I KRAFT, SÅ KOMMER DET MED TIDEN ATT BLI NÖDVÄNDIGT ATT ERKÄNNA HBTQ-FÖRHÅLLANDEN PÅ HELA DET TERRITORIUM SOM OMFATTAS AV EUROPARÅDET.


Europadomstolens beslut togs efter en anmälan som gjordes av tre italienska gay-par. De försökte att få sina förhållanden juridiskt stadfästa, men de italienska myndigheterna vägrade under åberopande av att äktenskap och registrerade partnerskap kan ingås uteslutande mellan en kvinna och en man. 

Konventionen om de mänskliga rättigheterna - som utgör ett grundläggande dokument för Europarådet - undertecknades redan 1950. Då kunde ingen ens föreställa sig att en diskussion om att legalisera gay-bröllop skulle sätta igång efter ett halvsekel. Dock, i konventions-texten finns artikel 8 med detta innehåll:

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv…

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat
än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är
nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den
allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till
förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Just denna artikel åberopas i den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

I Domstolen för de mänskliga rättigheterna beslutades därmed att ett förbud mot äktenskap mellan man och man, kvinna och kvinna, inte kan grundas på vare sig " nationell säkerhet" eller "skyddande av moralen", och ännu mindre på motiv som välstånd eller hälsa.

ETT VIKTIGT MOMENT: STRASBOURG KRÄVDE INTE ATT ROM SKULLE LEGALISERA HBTQ-ÄKTENSKAP, UTAN DE FÖRESLÅR ATT FINNA EN ANNAN FORM, SOM INTE INNEHÅLLER ORDET "ÄKTENSKAP"

Men rätt till någon form av förening ska finnas för alla par , inklusive de samkönade.

Detta beslut är inte slutgiltigt, den italienska regeringen har fortfarande rätt att överklaga det….

Azarov's farhågor

Myten om ett "Gayropa" som pådyvlar oss sitt avtal och därför påstås tvinga Ukraina att legalisera samkönade äktenskap, var en av de mest spridda under 2013, då ryska PR-figurer under Sergej Glasjev's och Viktor Medvedchuk's ledning försökte framställa Janukovich's avvisande av associations-avtalet som välgrundat.

   I December, efter att Majdan hade inletts, förenade sig den förre premiärministern Nikolaj Azarov med dem. Det var han som påstod att kraven på samkönade äktenskap officiellt utgjorde en del av Kiev's förpliktelser inför EU , inom ramarna för en visumfri dialog. 

  Men i dessa argument fanns inte ett sant ord - det förekom inga som helst förpliktelser av det slaget vare sig i Överenskommelsen om anslutning , och inte heller i handlingsplanen för att lätta på visumkraven. 

  Men det har inte hunnit gå två år, så ser vi att Azarov's farhågor börjar närma sig ett förverkligande.

  Saken är den att Ukraina utgör en medlem i Europarådet, och därför kommer Europadomstolens beslut att gälla även för vårt land. Och vi är skyldiga att rätta oss efter dem. 

(beslutet finns utlagt på Domstolens hemsida, och kan läsas på engelska - här)

- - 
Detta är delvis en ganska intressant analys, som detta ukrainska nyhetsmedia gör.  

Hbtq-rörelsen eller den homosexuella rörelsen, som en gång framträdde "..så skir, så desperat..", enligt Jonas Gardell i boken "Torka aldrig tårar utan handskar" (del 2),visade också, vilket Gardell inte nämner något om, tidigt på sina håll en tendens att bli närmast diktatorisk i sina anspråk, så fort denna rörelse fick igenom sina krav. 
  Det är däremot något av en huvudsak i vad Arne Imsen belyser i skriften "Låt dig inte skrämmas av homosex-maffian", som utgavs första gången 1982.

-
  Och om inte annat kanske frågan om berättigade alt. diktatoriska krav från "regnbågs" - håll ställs på sin spets i dessa dagar, medan USA:s president Obama, besöker sin fars hemland Kenya:  "President Barack Obama voiced strong support for gay rights in Africa on Thursday as he began a trip to the continent, bucking calls from some African leaders to keep his views on such controversial issues to himself." (USNews)
Midnattsropet, VK,  Expressen, HD
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s