Fortsätt till huvudinnehåll

" ἀνάξιος " - gräsrots-protest mot "homo-hierark" i Uljanovsk

I Uljanovsk i Ryssland genomförde några lokala, ortodoxa präster och församlingsbor en  demonstration den 20 Juli. Det beror på att den rysk-ortodoxa kyrkans patriark har tillsatt en metropolit som ny biskop i deras stift, vilken av många uppfattas som homosexuell, och alltså med i den s.k. "rosa lobbyn" bland de ortodoxa biskoparna.   
Protesterande från den lokala allmänheten och ortodoxien i Uljanovsk ,
 tillsammans med prästerna  Georgij Rojtjupkin (t.v.) och Ioann Kosych 

  De båda prästerna Ioann Kosych och Georgij Rojtjupkin hade alltså redan tidigare vänt sig till stiftet med en skrivelse, där de varnar för metropolit Anastasija, och där de bland annat skriver:"Vi lever i en tid, då, enligt Frälsarens ord 'ingenting har blivit undangömt utom för att det ska bli känt och komma i dagen' " (Mark. 4:22, Luk. 8:17) …De åberopar också kyrkliga regler (den  79:e) som antogs redan vid det Allmänna kyrkomötet i Kartago på 400-talet, som föreskriver att en präst som har blivit beskylld för någon allvarlig förséelse, bör se till att rentvå sig inför församlingen inom ett år. Kan han inte det bör han  avskiljas från prästtjänsten.


Både allmän och kyrklig press i Ryssland har tydligen ansträngt sig för att tysta ner denna händelse. Men några skriver. Bland andra den frimodige diakonen och bloggaren  Andrej Kurajev, som har engagerat sig en hel del frågor, bland annat den om "rosa lobbyn".

En annan blogg "anti-klerikalism", skriver:"Gay-skandalen i den Ryska ortodoxa kyrkan har nått en kulmen. Nu har församlingsbor själva börjat resa sig mot homo-hierarker. Idag mötte Uljanovsk-församlingen metropoliten Anastasija med ropen'Anaxios!' (= 'ovärdig!') . Välkomst-gudstjänsten för den kyrklige dignitären Anastasija, som skulle ha ägt rum i Spaso-Voznesonskij-katedralen, vart praktiskt taget om intet....Den kyrklige dignitären Anastasija omgavs vid ankomsten direkt av de präster som gick tillsammans med honom, och själv höll han en ikon ovanför sitt huvud, och lyckades komma in i katedralen. Men ropen upphörde inte, och en del representanter för församlingen försökte ta sig fram till metropoliten, men kosackerna som var utrustade med spön och sablar, hindrade detta på allt vis".

  En del av detta kan ses på denna video.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h