Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

" ἀνάξιος " - gräsrots-protest mot "homo-hierark" i Uljanovsk

I Uljanovsk i Ryssland genomförde några lokala, ortodoxa präster och församlingsbor en  demonstration den 20 Juli. Det beror på att den rysk-ortodoxa kyrkans patriark har tillsatt en metropolit som ny biskop i deras stift, vilken av många uppfattas som homosexuell, och alltså med i den s.k. "rosa lobbyn" bland de ortodoxa biskoparna.   
Protesterande från den lokala allmänheten och ortodoxien i Uljanovsk ,
 tillsammans med prästerna  Georgij Rojtjupkin (t.v.) och Ioann Kosych 

  De båda prästerna Ioann Kosych och Georgij Rojtjupkin hade alltså redan tidigare vänt sig till stiftet med en skrivelse, där de varnar för metropolit Anastasija, och där de bland annat skriver:"Vi lever i en tid, då, enligt Frälsarens ord 'ingenting har blivit undangömt utom för att det ska bli känt och komma i dagen' " (Mark. 4:22, Luk. 8:17) …De åberopar också kyrkliga regler (den  79:e) som antogs redan vid det Allmänna kyrkomötet i Kartago på 400-talet, som föreskriver att en präst som har blivit beskylld för någon allvarlig förséelse, bör se till att rentvå sig inför församlingen inom ett år. Kan han inte det bör han  avskiljas från prästtjänsten.


Både allmän och kyrklig press i Ryssland har tydligen ansträngt sig för att tysta ner denna händelse. Men några skriver. Bland andra den frimodige diakonen och bloggaren  Andrej Kurajev, som har engagerat sig en hel del frågor, bland annat den om "rosa lobbyn".

En annan blogg "anti-klerikalism", skriver:"Gay-skandalen i den Ryska ortodoxa kyrkan har nått en kulmen. Nu har församlingsbor själva börjat resa sig mot homo-hierarker. Idag mötte Uljanovsk-församlingen metropoliten Anastasija med ropen'Anaxios!' (= 'ovärdig!') . Välkomst-gudstjänsten för den kyrklige dignitären Anastasija, som skulle ha ägt rum i Spaso-Voznesonskij-katedralen, vart praktiskt taget om intet....Den kyrklige dignitären Anastasija omgavs vid ankomsten direkt av de präster som gick tillsammans med honom, och själv höll han en ikon ovanför sitt huvud, och lyckades komma in i katedralen. Men ropen upphörde inte, och en del representanter för församlingen försökte ta sig fram till metropoliten, men kosackerna som var utrustade med spön och sablar, hindrade detta på allt vis".

  En del av detta kan ses på denna video.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s