Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"- Djupsinnigt prål !", representativ kritik av underlaget till USA:s HD-beslut i fredags

  Det kan väl också kallas för "meningsmotsättning på gudaberget" ( apropå tidigare post - här ) när så höga och mäktiga ämbets-innehavare som domare i USA:s Högsta Domstol ryker ihop i en öppen debatt. Detta skedde inför det beslut som togs i fredags, med 5 röster mot 4, att "the 14th Amendement" i den amerikanska Konstitutionen, som handlar om medborgerliga rättigheter,  ska vidgas till att omfatta samkönade par som vill gifta sig i alla de amerikanska delstaterna.
  New York Times skrev i fredags:

" ETT BESLUT AV HÖGSTA DOMSTOLEN GÖR SAMKÖNADE ÄKTENSKAP TILL EN HELA NATIONENS RÄTTIGHET

 I en länge eftersökt seger för gay-rörelsen beslutade Högsta Domstolen med 5 röster mot 4 i fredags att Konstitutionen garanterar rätt till samkönade äktenskap.
New York Times-framställning av domarna i USA:s HD -
har  motståndarsidan en tendens att "försvinna"?

  'Denna rättighet kan inte längre förnekas', skrev domaren Anthony M. Kennedy å majoritetens vägnar om det historiska beslutet. 'Det finns ingen union som är djupare än äktenskapet, då det förkroppsligar kärlekens, trohetens,hängivenhetens , offrets och familjens högsta ideal. Genom att bilda en äktenskaplig union, blir två människor något mer än vade de tidigare har varit.'

   Äktenskapet är '..en hörnsten i vår sociala ordning' sa domare Kennedy, och han tillade att kärande-parten i fallet sökte 'jämlik dignitet i lagens ögon'.  


  / Kennedy förklarade också: ( enligt Yahoo)

   "… på ett färgstarkt vis att äktenskapet är en förädlande institution som skänker värdighet åt dem som går in i det : 'Äktenskapet svarar mot en universell fruktan att en ensam person kan ropa bara för att finna att det finns ingen där.' "  / 

Beslutet som togs utgjorde en kulmination av årtionden av rättstvister och aktiviteter, och det ledde till jubel och tårfyllda omfamningar utöver landet, till de första samkönade vigslarna i flera stater, och till motstånd - eller i alla fall uppskjutanden - i andra. Det kom mot bakgrund av en hastig förändring i den allmänna opinionen, där undersökningar som gjorts indikerade att de flesta amerikaner nu godkänner samkönade äktenskap.

 Domstolens fyra mer liberala jurister anslöt sig till domare Kennedy's majoritets-uppfattning. Varje medlem av domstolens konservativa falang skrev sitt eget yttrande, i tongångar som gick från resignerad bestörtning till bittert hån. 

  I sitt yttrande sa chefs-domare John G. Roberts Jr. att Konstitutionen inte hade något att säga angående ämnet samkönade äktenskap.

'Om du befinner dig bland de många amerikaner - vilken sexuell orientering de än må ha - som står för att utvidga samkönade äktenskap, så fira för all del dagens beslut på allt sätt, ' skrev chefs-domare Roberts. 'Fira uppnåendet av ett eftertraktat mål. Fira möjligheten att på ett nytt sätt kunna uttrycka överlåtelsen till en partner. Fira tillgängligheten av nya fördelar. Men fira inte Konstitutionen. Den har inget med detta att göra'. 

  I ett annat yttrande, hånade domare Antonin Scalia domare Kennedy's svävande språk. Den sistnämnde har blivit nationens viktigaste förkämpe för gay- rättigheter.

  'Yttrandet är formulerat på ett vis som är lika mycket anspråksfullt som dess innehåll är själviskt,' skrev domare Scalia om kollegans arbete. 'Och naturligtvis är detta yttrandes prålande djupsinnighet ofta djupt oklar'.  

Då domare Kennedy avslutade uppläsningen av sitt yttrande från skranket i fredags , var det flera jurister i en avskärmad del av rättssalen som torkade bort tårar, medan andra log och omfamnade varandra. 

Domare John Paul Stevens, som avgick år 2010, var närvarande för att höra beslutet, och många domar-assistenter tog plats i kammaren, som nästan var helt full då beslutet blev kungjort .  Beslutet gjorde samkönade äktenskap till en realitet i 13 stater som fortsatt att förbjuda det.  

Utanför domstolen tillät polisen hundratals människor att vifta med regnbågsflaggor och hålla upp skyltar att komma in på domstolens plaza medan de som hade närvarat för beslutet kom strömmande nedför trapporna. 'Kärleken har vunnit' ropade folkskaran medan vittnen inifrån rättssalen gjorde segergesten. 

  President Obama välkomnade beslutet i ett tal i Rose Garden, då han sa att det :'..bekräftar vad miljontals amerikaner redan tror i sina hjärtan.'

  'Idag,' sa han,  'kan vi säga , inte i ovissa ordalag, att vi har gjort vår union litet mer perfekt, ' ...  "    
-
Det finns mer att läsa om hur resonemanget utvecklades av båda parter  i New York Times, och The Guardian och på Yahoo

  DN, GP, Aftonbladet, Expressen, MyNewsDesk, Kt


  Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s