Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rysslands sista vänner ?

Som har uppmärksammats i svenskspråkiga media, har  det hållits en "rysk träff för europeisk extremhöger" i S:t Petersburg - Arbetaren, Hbl, Norrbotten-kuriren, SvD,  
En av "Novaja Gazeta's" skribenter, K. Martynov, förvarnade nyligen om detta med en artikel som har rubriken "Rysslands sista vänner" : 

I hjälte-staden S:t Petersburg möts Rysslands sista vänner. Ryssland - annars helt utan vänner, inneslutet i en sluten ring av fiender, må visserligen vara tillsammans med Krim, men livet har för det trots allt inte visat sig vara så välsmakande som Jalta-lök. Ont om pengar och inga lån, och även med övertygelsen om våra heliga rättigheter får vi se hur grannarnas lojalitet stadigt upplöses. Ja, vi har försökt oss på vänskapliga relationer med kineserna, men så förklarade de plötsligt, och ondskefullt, att de respekterar Ukrainas territoriella integritet. 

Hjälte-staden S:t Petersburg - en varmare årstid

Vart ska det fattiga imperiet vända sig, mot vilka ska det kunna luta sitt artiga huvud? I detta läge så påminns vi mer eller mindre motvilligt om europeiska värden, men om speciella sådana. Det finns ju , vet ni det, speciella människor i Europa, med sina särskilda egenheter. De protesterar jämnt och ständigt , och uttrycker att de inte håller med majoriteten. De kallas för nynazister.

Så, med vilka andra ska vi nu odla vänskapliga relationer? Ultrahögern är motståndare till den liberala demokratiens falska värden, likasom vi. De är motståndare till borgerlig individualism, och det är även vi. De kämpar mot materialismen och dess anhängare, och stora ryska tänkare kastar in de flesta och mest kraftfulla argumenten i den debatten. De är rasister, xenofober och homofober, men även vi rör oss litet i den riktningen.

Men vilka finns i världen med någon slags oupplysta, traditionella värderingar, som vi inte håller på. Ja, faktiskt, är inte islamisterna utrustade med allt vi behöver, så att vi tillsammans med dem kan gå emot Väst !? Men av någon anledning betraktar islamisterna inte oss som sitt folk, de inbjuder oss inte till att tillsammans med dem slå sönder statyer, och kallar oss nedsättande för kafirer.
Men ultrahögern uppfattade oss direkt som ”sitt folk”, de gav oss sitt stöd i fråga om Krim och Novorossija, och de ansåg att vi uppfyllde alla krav som kunde ställas i valen (t. ex. ”Jobbik”). De är våra vänner.


Och den 22:a Mars , på Hotell Holiday Inn i S.t Petersburg, i konferenssalen ”Petrov-Vodkin”, äger det rum ett internationellt-ryskt konservativt forum, där man kan säga, utan överdrift, att hela den ariska rasens grädda församlas. 
Konferensens talarlista

Här finns patriotiska grekiska militärer från ”Gyllene Gryning” , katastrofen Kvachkovs (ökänd rysk nationalist och terrorist) motsvarigheter, som har tagit sig upp som nationella storheter. Det finns koordinatorer ur de militanta nationalisternas led inom EU, som strider på DNR:s sida i Ukraina. Det finns färgglada svenska nazister från den år 2008 upplösta national-socialistiska fronten. Nazister från hela Västeuropa och t.o.m. en tysk EU-parlamentariker från ultrahögern. Allt som allt elva organisationer, det översta fascistiska skiktet, ett aristokratiskt pack ! Och de som deltager från ryskt håll matchar in i sällskapet. De är alla kända ansikten, traditionella och bastanta.


Här möter något närmast gåtfullt. Ryssland, ett land som gick ut som en av segrarmakterna ur det Andra världskriget , och som helt igenom består av anti-fascister , och som sörjer för, såsom för inte så länge sedan i Jekaterinburg, att frivilliga som bär S:t Georgsband ”slår ned fascisterna” - detta å ena sidan. Gäststugor för nynazister, en internationell konferens för den ariska rasens söner, antisemiter och de våra  tillsammans i en stad som utstått blockad – å andra sidan. 


SOM JAG SER DET , AV ALLA EUROPEISKA ULTRAHÖGER-MÄNNISKOR SOM STRÅLAR SAMMAN I S.T PETERSBURG, HAR VI GLÖMT ATT BJUDA IN JUST DE SOM FINNS I UKRAINA. PÅ DET SÄTTET GER VI KANSKE UTTRYCK FÖR EN FARLIG OCH ABSURD FÖRESTÄLLNING: TÄNK OM DET SOM SKER I UKRAINA TROTS ALLT INTE HAR MED NAZISM ATT GÖRA?

Den ryska allmänheten har hängett sig åt att ropa mot juntan i Kiev, och försummat att uppmärksamma det moment, då några ur samma allmänhet har kommit att utgöra deltagare i en stor internationell, nynazistisk konferens i ”Petrov-Vodkin”-salen.
 
Som formell organisatör för detta sammanstrålande av våra sista vänner framträder ”Russkij Nationalnyj Kulturnyj Tsentr - Narodnyj Dom” ( = Ryska Nationella och Kulturella Centret – Folkhemmet). Men faktum är att det är närmast partiet ”Fosterlandet” som åtnjuter vice premiärminister Rogozins beskydd,  som samarbetar med "vännerna" . 2016 kan ”Fosterlandet” komma att bli en av de största förbundna som räddar partiet ”Enade Ryssland” i Duma-valet.
...
  Kommersant , BBC


Bloggat Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s