Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Intervju med Jafets sju söner ?

 Noa hade tre söner - Sem, Ham och Jafet. Och Jafet var inte äldst, men han hade i sin tur flest söner av de tre bröderna. Här står alla Jafets söner , och deras syrra (vet inte vad hon heter). De är Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal , Mesek,och lille Tiras. 


Man kan läsa om dem i Första Mosebok, det tionde kapitlet. "Från dem har folken efter floden utbrett sig". Och Jafets söner kom att bo "i havsländerna", eller "på öarna". 

  Om man skulle kunna göra en intervju med Jafets sju söner, med vem skulle man börja ? Gomer är ju äldst, så det kanske kan vara lämpligt att börja med honom. Men vart tog Gomer vägen?
    
    Det finns faktiskt frapperande paralleller mellan Bibelns berättelse och den allmänna historieskrivningen ibland. Sem lär ha givit namn åt "semiter", och de är ju inte så svåra att finna. Men bland Jafets söner är inte minst Gomers öde litet dunkelt. En del har menat att han så småningom blev ett helt folk, de kallades "kimmeri". 

Och därav kan namnet "Krim" ha kommit. 
Det är , som bekant, en halvö.


  SvD, Aftonbladet, DN, Yle, SvD, SR, Kt, GD, DI

  
Tidigare bloggat på mina bloggar: 1,2,3

 Mitt bibelstudium om Jafets söner - del 1 + del 2 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s