Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ett år sedan "gröna männen"

  Vitryssland ska ha infört ändringar i lagen "om krigstillstånd", 
som kommer att gälla i händelse av att s.k. "gröna män" 
uppträder på landets territorium.  
  Detta skriver ryskspråkiga Unian
och citerar därvid ukrainskspråkiga utgåvan av  Deutsche Walle

Var dyker de "gröna männen" upp härnäst, om de dyker upp ?

   Enligt de gjorda lagändringarna så kan krigstillstånd 
komma att införas i Vitryssland , särskilt om det 
kommer "beväpnade band, irreguljära styrkor , 
värvade soldater eller reguljära styrkors under-
avdelningar" ( вооруженных банд, иррегулярных сил, наемников или подразделений регулярных войск)  från en annan stat, eller i en annan stats
 namn .

  På det viset har lagstiftarna lärt sig läxan efter
 annekteringen av Krim, på vars territorium "gröna män" 
(eller som de också kunde kallas "artigt folk" - blogred.) var verksamma, 
vilka sedan visade sig vara soldater från Ryska Federationen, 
som hade gått omkring utan de annars förekommande 
gradbeteckningarna/kännetecknen.


  I slutet av Februari förra året var det som det först började gnissla
 rejält mellan Ukraina och Ryssland med anledning av just Krim. 
Den 27:e Februari skrev Ukrainskaja Pravda om hur det ryska 
utrikesministeriet hade kommenterat att ukrainska
 säkerhetsstyrkor på Krim hade jagat bort ryska
 pansarfordon som var på väg in på halvön:"Men allt sker ju enligt den ursprungliga överenskommelsen !" - eller mer ordagrant - 
"Förflyttandet av vissa enheter av
 svartahavs-flottans pansar 
genomfördes i full
 överensstämmelse med bas-överenskommelsen, och det krävs inga särskilda överenskommelser".

 Efter några veckor var Krim annekterat. Av Putin.


CNN, SR, SRNew York Times, SvD, DN
GD, Aftonbladet


 Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s