Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vad är då en människa..?

Aposteln Paulus använde sig av satiriska jämförelser när han stod inför Stora rådet i Jerusalem, enligt Apostlagärningarna, kap. 23:1-5 :


"Och Paulus fäste ögonen på Rådet och sade:
'Mina bröder, allt intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete.'
Då befallde översteprästen Ananias dem som stodo bredvid honom,
att de skulle slå honom på munnen.
Paulus sade då till honom: 'Gud skall slå dig, du vitmenade vägg.
Du sitter här för att döma mig efter lagen,
och ändå bjuder du, tvärtemot lagen, att man skall slå mig!'
Då sade de som stodo därbredvid: 'Smädar du Guds överstepräst?'
Paulus svarade: 'Jag visste icke, mina bröder, att han var överstepräst.
Det är ju skrivet: 'Mot en hövding i ditt folk skall du icke tala onda ord.' ...' "Han tog tillbaka vad han hade sagt, när han blev tillrättavisad. Varför gjorde han det ? För att formulera sig annorlunda, kanhända...
 
Annorlunda formulerat ? "Moi aussi, Je suis Charlie" - en sång


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl