Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Sjuttio år sedan ..

Medan halva världen uppmärksammar förintelsens minnesdag, och att det var sjuttio år sedan fångarna i koncentrationslägret Auschwitz befriades genom den sovjetiska Röda armén, sitter en judisk familj i Sverige inför Högsta Förvaltningsdomstolens domarskrank, för att ha undervisat sina barn i sin tro och i det hebreiska språket, bland annat. 
 Det skedde idag.
  De har undervisat dem i flera ämnen, eftersom de bedriver hemundervisning. Något som Sveriges riksdag har stiftat repressiva lagar mot. 
 Förutom att Jerusalem Post nyligen uppmärksammade denna sak, har flera engelskspråkiga artiklar  uppmärksammat det igår och idag -  även så European Jewish Press, som efter en kort sammanfattning vad saken mot Namdars handlar om, skriver:

  ".. Rabbi Menachem Margolin, som är ordförande för European Jewish Association ((EJA) har begärt av de svenska myndigheterna att de ska upphöra med alla juridiska processer mot  Rabbi Namdar och hans hustru. 'EU:s officiella organ har också blivit uppdaterade i detta fallet', säger han, och betonar att 'det är sorgligt och symboliskt att på den Internationella Minnesdagen över Holocaust, det ännu är behov av att kämpa för judars rättigheter att undervisa sina barn i deras tro'

 Enligt crownheights kommer dom i målet mot Namdars
 att meddelas om fyra veckor.
- - 
Fångkasern i förintelselägret Auschwitz, teckning av Jehuda Bacon som publicerades
 i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det skedde idag
Tidigare bloggat - här
Mer om förintelsens minnesdag:

SR, DN, BBC, Le Monde, Kt, Skånskan

 Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s