Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

.. fler "operationer" ?

Enligt bloggen Aletheia - här - och - här -  och Uppsala Nya Tidning  - här - har Livets Ord i Uppsala en del saker att kämpa med. 
    Jag blir påmind om vad en rysk kristen "av den augsburgska bekännelsen" skrev och lade ut på ryska webben för ganska många år sedan. Så länge sedan (2002) kanske, att det har förlorat all aktualitet och relevans. Den ryske lutheranen har/hade naturligtvis sina utgångspunkter, och vi kanske inte behöver hålla med honom i allt.

Men, ligger det inte, trots allt, något i det han skriver ?
- - 

Operation Jabotinsky  - av Arkadij Veitsman

 De protestantiska kyrkorna/församlingarna i Ryssland, den judiska organisationen "Sochnut", de israeliska respektive svenska Ambassaderna i Ryssland och olika judiska organisationer och centra  i vårt land är väl bekanta med den pseudokristna organisationen "Operation Jabotinsky". Bildad för ett antal år sedan av den ökände karismatiske predikanten och pastorn för den svenska församlingen/kyrkan "Livets Ord", Ulf Ekman, har "Operation Jabotinsky" i botten en "vision". För Ekman är det väldigt angeläget, att de judar som lever i förskingringen, återvänder till sitt historiska fädernesland, till den samtida staten Israel.

 I enlighet med denne uppfinningsrike svensks komplicerade teologiska konstruktioner, vilka han  - apropå det - utan vidare presenterar som uppenbarelser och uppdrag från Gud själv, kommer judarna inom kort inte att kunna leva någonstans, utom i det Heliga Landet. Och i kraft av dessa uppenbarelser bör nu Abrahams barn, en skara vänner, sätta sig i rörelse mot Mellanöstern, för att fullgöra det uppdrag som Ekman har fått från ovan. Under intryck av sina egna profetior, har den ivrige svensken skaffat en veritabel sjö-farkost, och benämnt hela sitt företag "Operation Jabotinsky", och börjat att för fulla segel skeppa första bästa som så önskar till deras förfäders land. Och han skeppar med skiftande resultat sedan ett antal år. 
Här tror jag att det är nödvändigt att göra några historiska rättelser med anledning av den underliga benämningen "Operation Jabotinsky": Zeev (Vladimir) Jabotinsky , en judisk man, som föddes i tsar-Ryssland under 1800-talet, blev så småningom en av fäderna och grundarna till den ryska sionistiska rörelsen, och han kämpade i sitt litterära arbete lidelsefullt för judarnas snara överflyttning till Palestina. Inspirerad av denne brinnande frihets-kämpes arbete och idéer, har U. Ekman kallat sin skapelse "Operation Jabotinsky". Det måste sägas, att den sionistiska idéen, såsom en av "ismerna" , kan i grunden underminera tankeförmågan hos vem som helst, hur mycket mer då inte hos en sådan instabil herre, som den ovannämnde svensken. 

Naturligtvis försöker U. Ekman finna stöd för sina uppenbarelser i Guds Ord, genom att ständigt i sina böcker citera ur Gamla Testamentet, där det talas om, att Herren själv kommer att återföra det israeliska folket till Löfteslandet. Det hade inte varit något konstigt med dessa citat, om någon samtida sionist, eller till exempel någon medarbetare på den israeliska ambassaden som ansvarar för Aliyan, det vill säga för judarnas repatriering, hade brukat dem. Det är ju inte något ovanligt om de som arbetar inom ryska "Sochnut" som samtalar med de judar som vill lämna Ryssland, därvid också citerar från profeten Daniels eller profeten Jeremias bok. Det anses vara normalt och naturligt.

  Kristna från alla konfessionella riktningar, utan undantag, läser Gamla Testamentet som Guds Ord - oskiljaktigt från Nya Testamentet. Tillsammans utgör Gamla och Nya Testamentet Bibelns kanon. Allt detta , det är jag övertygad om, borde vara känt för U. Ekman, och naturligtvis är det också mycket bra att den svenske pastorn även räknar med de hebreiska profeterna, men det är illa, att en predikant, som kallar sig kristen, och därmed skapar en position för sin organisation "Livets Ord" såsom en kristen församling eller kyrka, genomför saker som inte alls är kristna. Jag menar att i själva verket är det mesta av det som Ulf Ekman gör i fråga om den omtalade "judiska frågan", något som står i strid mot Nya Testamentet och Jesus Kristus.     


  Jag vågar mig på att ställa frågan: eftersom Jesus Kristus var en jude, vem kan då bättre känna till hur man måste göra med dessa judar, än han ?  Kristus predikade evangeliet för judarna. Han övertalade dem inte att kämpa för att alla deras släktingar som var spridda över världen , skulle återvända, Han sa inte vid ett enda tillfälle att Han hade kommit för att föra dem alla till Löfteslandet Israel. Vad Han gjorde var att uppmana oss att söka riket. Men bara Guds ! Hans närmaste lärjungar, apostlarnas, och deras efterföljare, har i andra skrifter i Nya Testamentet inte vid ett enda tillfälle ens nämnt om denna "kristna" idé, att föra alla judar tillsammans i Israel. Varför? Därför att de inget visste om detta "uppdrag från Gud" !


 Även om jag är absolut övertygad, att också Paulus från Tarsus, och Johannes, kände till Toran och profeternas böcker, utan att på minsta vis stå tillbaka inför denne samtida, svenske "apostel". Och de frambar det Glada Budskapet, eftersom de hade kommit till tro på Jesus Kristus, och eftersom de visste att frälsningen för Guds folk inte bestäms till landet Israel eller någon annan plats i geografien. Frälsningen kommer genom tron på Kristus. Det är ju ett axiom, som varje nyomvänd behöver känna till, varje nybliven kristen . Känner Ulf Ekman till det? Ur en synpunkt sett så känner han liksom till det. I "Livets Ords" lokala församlingar blir Jesus Kristus predikad.


 Men judarna får inte del av detta "privilegium" !


"Operation Jabotinsky's" medarbetare, som jag har samtalat med, har vid upprepade tillfällen berättat för mig, att de förbjudits att predika frälsningen genom Jesus Kristus för judarna, då ju kristna inte blir insläppta i Israel.   

  Det hela är ju ytterst intressant - judarna, för vilkas frälsning Kristus i första rummet kom till världen, det Glada Budskapet undanhålls dem av hedningar som blivit kristna ! Detta under förevändning av att staten Israels diplomatiska och statliga finesser inte tillåter, att judar som tror på Jeshua Maschiach reser in i Löfteslandet.


 Som jag ser det har inte djävulen kunnat komma på ett smartare tricks för att slutgiltigt förinta de av honom hatade judarna.  Det är intressant att judarna själva, som undervisar om judendomen, förhåller sig ganska negativt till "Operation Jabotinskys" verksamhet. Särskilt har den för inte så länge sedan uppkomna organisationen "Magen" ansett "Operation Jabotinsky" vara en farlig kristen sekt, som leder judarna bort från "sanningens väg". Å andra sidan finns det dem, som är lagda åt att samarbeta med Ulf Ekman, den judiska organisationen "Sochnut" som jag redan har nämnt om, använder sig så mycket de kan av "Operation Jabotinskys" artisters tjänster, men det är sant, de rensar omsorgsfullt ur deras kultur-program bort minsta antydan om något kristet. 


  Det finns också bland protestanter aktiva motståndare till "Operation Jabotinsky", sådana som förestår stora kristna sammanslutningar och församlingar. Men, de som har anslutit sig är inte heller så få. Vad som kommer att ske med dessa rörelser framöver kan bara tiden utvisa. 


Jag skulle dock vilja göra denna anmärkning - någon gång i unga år fullgjorde Ulf Ekman ett lutherskt seminarium i Sverige, och han förberedde sig att bli präst. Martin Luther, reformationens förgrundsgestalt, hade , som känt är, sin speciella, men fullt bibliska syn på den judiska frågan. Luther menade, att man måste predika evangeliet för judarna i första hand, för det Glada Budskapet bestämdes i första hand för Israels folk, av Kristus . Med Ulf Ekman skedde i ett visst ögonblick en sorglig förvandling. Han lämnade den lutherska kyrkan, och ägnade sig åt den karismatiska rörelsen, och numera förbjuder han sina medbröder och medarbetare att förkunna evangeliet för judarna. Idag har Ekman med "Operation Jabotinsky's" praktiska verksamhet, öppet gått emot Guds bud, mot Jesu Kristi befallning. Bara djävulen kan välkomna detta. 

För oss återstår bara att bedja.     Världen Idag, Dagen, Kt

  Bloggat Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s