Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Professorn som försvann


Ryska media fabricerade en tysk professor, för att berömma Putin och förvanska historien 
                                                                                            ( från bloggen v-n-zb
   I Tyskland har det flammat upp en inte så rolig skandal  som hör samman med ryska propagandisters arbete där. Som det har visat sig  fabricerade några "journalister" från den Moskva-baserade , statliga nyhetsbyrån ITAR-TASS, nyligen en tysk professor, men inte en vanlig sådan, utan en som var pro-ryskt stämd, som de länge har aktivt "intervjuat".

  Den tyske forskaren "heter" Lorenz Haag, och han "arbetar" i en viss "Byrå för Global Kommunikation". Den sista "intervjuen" med denne "forskare" rörde särskilt den allmänna uppfattningen bland tyskar om den ryska annekteringen av den ukrainska halvön Krim , och om kriget som hade utlösts på grund av ryska ockupanter i Donetsk och Lugansk-områdena. Materialet, där Lorenz Haag samtalar om "de illegitima gränser, som har gjort bodelning mellan det ursprungligt ryska  territoriet och det ryska folket" har publicerats t.ex. i den ryska publikationen "Vzgljad" med länkar till ITAR-TASS.


Tysk professor flitigt citerad i ryska media - men en professor som inte  finns

"Forskaren" påminde också om tragedien i fackförenings-huset i Odessa, där anhängare av den "ryska världen" , vilka innan dess hade skjutit mer än ett tiotal ukrainska aktivister i en fredlig demonstration, brann inne.  Den förste som varnade var den ukrainske bloggaren Dmitrij Chmelnitskij, som numera är bosatt i tyskland. Han försökte reda ut vad professor Lorenz Haag är för en, och på vilket vis han tar sig fram i tillvaron med de synnerligen extravaganta åsikter som råder i de tyska expert-kretsarna, för att inte uttrycka sig för grovt. 

  Under det undersökningen pågick så visade det sig att inte en enda forskare med det namnet överhuvudtaget existerade i Tyskland. Dessutom: någon organisation eller något företag som hette "Byrå för Global Kommunikation" angavs inte i de tyska registren. Och följaktligen hade den ryska informations-byrån ITAR-TASS helt enkelt hittat på , inte bara "forskaren Lorenz Haag", utan också hela den organisation av experter, i vilken han "arbetade", och under vars beskydd han aktivt påstods ge intervjuer. 

  Hursomhelst, på något vis brydde sig de ryska skaparna av Lorenz Haag  verkligen om sin legend. Till exempel så tillskrevs han nyligen status som aktad professor i ett universitet i Norra Kaukasus ( inte heller det existerar) , och diktade upp om den påhittade personen ett samband med ett visst"Institut för Affärs-relaterade innovationer", där de "utnämnde" honom till ordförande för det vetenskapligt-rådgivande Rådet. Det är bara det att på adressen Vildparkstrasse 3 i den lilla staden Chemnitz finns inget sådant "institut" - det har bara en ganska blygsam sajt på nätet.

  Observatörerna själva kopplar de ryska propagandisternas fantasier inte bara till ideologiska orsaker (det är knappast troligt att en forskare med pro-ryska åsikter kan dyka upp och känna sig hemma i dagens forskar-miljö i Tyskland), utan också till finansiella. Det är ju så att enligt gällande praxis så betalas expert-tjänster inte så dåligt, inte heller de som utförs av nyhetsbyråer....

 


Expressen, SvD, Proletären, Skånskan , Aftonbladet
Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s