Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Populisten Jimmie Åkesson resonerar som "tyska kristna" en gång gjorde

Denna bok ger en ganska god inblick i Sverigedemokraternas idéer, villkor och bakgrund. Den skrevs och gavs ut efter den nu förhållandevis blygsamma valframgången 2006, och ställer frågan om partiet skulle komma in i riksdagen till nästa val, med en illa dold förhoppning att så inte skulle ske. Vi vet hur det gick. De kom in. Och framgångarna då och sedan dess har tydligen tagit Sverigedemokraterna själva med överraskning, periodvis: 

"Sverigedemokraterna in på bara skinnet" - Natur och Kultur 2009

"..partiet var långt ifrån förberett för denna framgång (2006). I flera av kommunerna hade partiet ingen kandidat i kommunen och platsen fick därmed stå tom. I några kommuner visade det sig att den som blivit invald haft en kompis som skrivit dit namnet på valsedeln och vederbörande var inte intresserad. I några fall var dessa nyblivna kommunalfullmäktigeledamöter intresserade av att ställa upp och blev medlemmar i partiet, men några har därefter hoppat av eller blivit uteslutna sedan de hamnat i konflikt med partiledningen"     ( Ur kapitlet "I fullmäktigelunken")


  Intrycket av att gång på gång tas med överraskning har liksom följt partiet, som under Jimmie Åkessons ledarskap från 2005 gjort alla ansträngningar för att komma ifrån kopplingar till ett nazistiskt förflutet, men allt som ofta får det trassligt med enskilda partimedlemmars och anhängares uppenbara våldstendenser,  och förkärlek för nazi-symboler. 

Dock: "Åkesson var villig att medge misstag som partiets representanter gjort i det förflutna, men det handlade alltid om personliga tillkortakommanden, inte om några grundläggande politiska ställningstaganden"  ( Ur kapitlet "Från bombarjacka till blåsippa")

  Jag tror att de allmänna farhågor som finns rörande detta parti måste tas på allvar.
  Bland annat därför att jag under årens lopp läst och hört en hel del, från en artikelserie i Nerikes Allehanda om demonstrationer med hakkors och hitler-hälsningar i Örebro, någon gång i början av 2000-talet, till att SD-ledamoten i Sveriges Riksdag Erik Almqvist och partiets rättspolitiske talesman Kent Ekeroth "beväpnade sig med järnrör",  i Stockholm på senhösten 2012, och är inte tilltalad av partiets propaganda, även om man där rentav kan höra varma ord om kristendom och kristna värderingar.

  I en artikel i DN från augusti 2013 citeras Åkesson, där han ska ha sagt:"Att skilja det kristna från det svenska, eller det svenska från det kristna, är lika omöjligt som att plocka äggen ur sockerkakan".
  
  Parallellen ser inte ut att ligga ljusår ifrån vad jag nyligen läste i en bok av Irvin V Lutzer, där han skildrar kyrkokampen under det tredje riket:  
   "Vissa ledare ville åskådliggöra kyrkans troslära, så att den bringades i överensstämmelse med national-socialismen. De gjorde sig kända som 'tyska kristna' med tonvikt på ordet 'tyska'. När Hitler kom till makten, så välkomnades han varmt av den överväldigande majoriteten av dessa ledare. De menade att ett starkt Tyskland också innebar en stark kyrka".

  Men ack !

- - 

  Så nu har jag lyft ett pekfinger och varnat. Och vad betyder det - t.o.m. fascisten Putin kan tydligen varna för nazismen ?
  Mycket återstår att se, men en hel del inte.SR, Aftonbladet, HD, Skånskan, Dagen

Bloggat: 1, 2,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s