Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Besvikelse i "Novorossija"

Sverige är upprört på grund av ubåten, som, ifall den dyker upp, förväntas vara rysk (eller kanske "pro-rysk" ?) Polen är upprört efter att den tidigare polske utrikesministern Sikorskij,  i en intervju avslöjade, att Putin 2008 hade föreslagit dåvarande polska regeringen under ett statsbesök i Moskva, att polacker och ryssar skulle dela upp Ukraina mellan sig. 

"Sökandet efter en ubåt som inte finns" - Ryska media hängde med under gårdagen - den svenska ubåtsjakten i "Stockholms arkipelag" kunde man läsa om på nästan alla nyhetswebbar. Idag har andra saker hamnat i blickfånget.

Men de pro-ryska separatisterna är - iallafall med sin tidigare centralgestalt "terroristen" Girkin - besvikna.


      Hör här vad Girkin säger  (Saxat ur "Inforesist", och Ukrainskaja Pravda ) .

"F.d. försvarsministern i Folkrepubliken Donetsk", Igor Girkin (alias Strelkov) har sagt, att garantien för att Ryssland och dess president Vladimir Putin ska överleva består i att konflikten med Ukraina eskalerar, att kontrollen över dess territorium upprättas, och fördenskull måste Putin byta ut sina medarbetare.
  Detta sa Girkin då han svarade på frågor som ställdes av 'forum rekonstruktorov', enligt vad Obozrevatel meddelar, med hänvisning till terrorist-sajten "Novorossijas informations-byrå".

  Den tidigare terrorist-ledaren ställde den prognosen att det kommer en ny "oreda" över Ryssland:
    "Problemet är det, att det a priori antas att 'kriget är över' och att allt 'steg för steg ställs till rätta' och 'återvänder till sin givna gång'. Oligarkerna kommer att dela på makten, sanktionerna tas bort, oljan stiger i pris  o.s.v. Av denna anledning är många redo att 'dra sig tillbaka'i det pånyttfödda Novorossija. En sådan möjlighet finns, men den är mycket obetydlig. Jag utgår ifrån att oredan bara har börjat, och att Ryssland går fram desto mer beslutsamt nu, vilket innebär större chanser, att vi undkommer de värsta följderna av oredan. Och, följaktligen, ju längre vi står och stampar utan att komma någon vart (också i Novorossija) , desto mer smärtsam blir den förestående krisen för oss', sa Girkin".

  Enligt terroristens uppfattning, företar sig Putin inga mer radikala företag i förhållande till Ukraina, på grund av att hans medarbetare verkar under "nya förhållanden".

  " Men nu har det kommit en allmän kris, vilken kräver snabba, radikala och ansvariga beslut. Och medan den pågår har det visat sig, att förutom presidenten själv, är ingen i stånd att agera  under nya förhållanden. Någon är idiot-rädd, och de flesta är inte redo, de vill inte och kan inte lära om. Det finns också avsiktliga fördärvare - vår Vladislav Jurevich, så att säga (Surkov, Putins medhjälpare - red. )" -  sa terroristen.

  För att kunna "anfalla" måste Putin få till stånd rotation i sin stab, menar Girkin:

   "Anfallet börjar i den stunden, när Putin företar detsamma som Stalin företog sig efter det katastrofala nederlaget 1941 ( vi påminner om att det följde på segrarna 1939 - 40) - det vill säga att få rotation på sin skröpliga och liberalt orienterade stab. Utan detta kommer varje , t.o.m. varje det mest riktiga och beslutsamma handlande, att dras ner av onyttigt folk (som i hemlighet är hans motståndare)  - verkställare av obegåvade och förnedrande förluster".

  Därvid sa han att folk, som är redo att ingå i Putins nya stab, finns. "Jag möter människor som är i stånd att ta på sig bördan av problem inom olika områden, och skrida till ett beslutsamt handlande.  Jag är övertygad om att inte alla motsvarar de nödvändiga krav som kommer att ställas. Men om man inte gör något, så blir det inget. Man måste försöka. En sak står helt klar för mig: med Putins nuvarande medarbetar-stab kommer de garanterat bara att komma till tribunalen i Haag", - sa Girkin.  

   " Jag hoppas, att Vladimir Vladimirovich är tillräckligt klok, så att han förstår, att han måste skiljas från åtminstone några av dem (och även från deras respektive 'staber') - det är frågan om att överleva, inte bara för Ryssland, utan även för honom personligen", - tillade han. 
...

   Kanske ett positivt tecken, trots allt, att Girkin är "besviken".
       
SvD, SR, tv4, Kt, Skånskan, Aftonbladet, DN, Dagen

Bloggat: 1, 2


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s