Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"Novorossija" - ett begrepp från kolonial-tiden !

"De historiska grunderna för projektet 'Novorossija' är närmast obefintliga, vilket varje engagerad Kreml-historiker kan intyga. En fullvärdig och ursprunglig bit land som hetat så har aldrig existerat."

"Vad är Novorossija, och hur förhåller man sig därtill?",- så rubricerar Stanislav Kmet sin artikel i Ukrainskaja Pravda 15/8. 
  Det sättet att benämna sydöstra delarna av Ukraina används med förkärlek av de pro-ryska separatisterna. 

Några utdrag ur Kmet's artikel:

"Ordet 'Novorossija' (på svenska närmast 'Nyryssland') som knappast har hörts i Ukraina förr om åren , gör sig på sista tiden påmint som en besvärjelse,  genom pro-ryska och ryska politiska aktörer . Det är som att detta begrepp länge har ingått i den anti-ukrainska , politiska diskussionen. Därvid är det många i Ukraina som inte alls förstår, varifrån själva detta mytologiska 'Novorossija' har kommit. Man har ju börjat tala om det först under år 2014, och innan dess visste man inte ett vitten om detta uttryck.

Ukraina och - inte bara Krim - utan "Novorossija"

  Varifrån har det hämtats, och vad är i själva verket 'Novorossija'? Vad har det för perspektiv som projekt ?

      Bara det faktum att denna term på ett massivt vis har kastats in i den ukrainska media-utrymmet talar om det artificiella hos dess tillkomst. För några år sedan användes praktiskt taget inte detta ord. Också Word-programmet, som författaren till denna artikel använder, stryker under ordet med rött , som att det är okänt.  Artiklar om Novorossija har börjat mångfaldigas över internet som en bakterie-kolonn först efter Vladimir Putins minnesvärda uttalande den 17:e April, som plötsligt presenterade den tanken, att de sydliga områdena av Ukraina 'med orätt' hade förenats med landet, av bolsjevikerna.

2004 ledde den regionala elitens myteri i de sydostliga områdena, efter att de hade förlorat makten och församlats till en kongress i Severodonetsk, också, som nu, till en politisk kris och ett utbrott av separatistiska stämningar i Ukraina. Men att mana upp spöket Novorossija var det ingen som tänkte på vid det tillfället. 

  Kontrarevolutionärerna hade för avsikt att utropa det s.k. PSUAR - den sydöstliga autonoma republiken. Det är helt tydligt att termen 'Novorossija' ter sig mycket mer välljudande och passande för användning, än JUVAR (och mer ändå vad gäller PSAR och PSUAR), men det existerade liksom inte.

Inte ens de mest radikala ideologerna bakom den sydostliga separatismen anlitade den termen då de utformade sina destruktiva planer. 

T.ex. en känd motståndare till en ukrainsk statsbildning , sympatisör till Donetsk-separatisterna, Vladimir Kornilov, har i egenskap av prototyp för en självständig stats-bildning i Sydöstra Ukraina alltid stämt upp visan om DKR - Donetsk-Krivorozchskij republiken , som för honom sträcker sig ända till Cherson.

  De som nu sitter i 'DNR:s regering' har heller inte under lång tid bekänt någon slags Novorossija. Donetsk-separatisterna började, som känt är, sin aktiva verksamhet redan 2006, när organisationen 'Donetsk-republiken' bildades, en symbolik som sedermera blev symbol just för DNR (= Folkrepubliken Donetsk)

  Vad som kan utläsas av en broschyr som vid den tiden spreds av separatisterna, så var det då deras mål att grunda den Federativa Republiken Donetsk (!!!) över nästan hela det sydostliga området. Men någon känd organisation eller massiv rörelse som kallades 'Novorossija' fanns inte i Ukraina före 2014.

  Här framträder bjärt en uppenbar logisk slutsats  - om problemet med det s.k. Novorossija som en särskild, ursprunglig region, verkligen hade existerat, så hade det visat sig mycket tidigare. Men kreml-härolder började att bruka ordet 'Novorossija' först efter det att det kom några motsvarande signaler från Ryssland.

  Nu spelas varumärket 'Novorossija' ut aktivt med hjälp av korresponderande PR-teknik, t.ex., genom reklamens virus. På nätet kallas sådana artificiellt införda begrepp för 'forced meme', det vill säga, ett visst ord, som på ett artificiellt vis pådyvlas oss medan det drivs fram bland användarna. 

Just på det viset är det som separatisterna sprider sitt propaganda-material, de trycker tidningen 'Novorossija', de ger ut symbolik som de själva har funnit ut om en icke-existerande utbildningar. Termen kommer aktivt i omlopp, och den pådyvlas bokstavligen hela gruppen. 

Varför detta görs är inte svårt att förstå. Man har kommit ihåg Novorossija  ( och faktiskt-tänkt ut det på nytt) av den anledningen att man vill ombesörja en falsk själv-identifiering hos inbyggarna i Sydöstra Ukraina, rättfärdiga en pådyvlad idé om lokala stridigheter, och skapa en ny nationell identitet , som ett alternativ till den ukrainska. 

...

   Detta projekt har, enligt vad vissa politiska analytiker, vilka indirekt har deltagit i dess utformning, erkänner, tillkommit på följande vis. 

  Majoriteten av de ryska marknadskrafterna, liksom alla ryssar, känner till Ukrainas historia bara i rysk tolkning. Det vill säga, de hämtar faktiskt kunskapen om vårt land ur ett material, som skapades innan desamma ryska PR-krafterna började verka. Av den orsaken är de uppriktigt övertygade om att Ukraina är en konstgjord stat, som har tänkts ut i den österrikiska generalstaben till Rysslands skada, för att 'försvaga och stycka upp den ryska världen'. 

 Medan de utgår från denna föreställning om Ukraina, så räknar de det inte som ett land, utan mer som ett lyckat PR-projekt, och deras arbete utgår ifrån samma premisser - att det ska gå att bygga upp ett likadant projekt inom själva Ukraina. Sålunda tänkte de ut Novorossija och 'novorossianer'

 ...

  De historiska grunderna för projektet 'Novorossija' är närmast obefintliga, vilket varje engagerad Kreml-historiker kan intyga. En fullvärdig och ursprunglig bit land som hetat så har aldrig existerat.

Det bekräftas om inte annat av det faktum , att Novorossijas vapen och flagga har dess PR-folk tänkt ut först i år. ...

 Novorossija har vare sig någon historisk huvudstad eller några historiska gränser. Var och en skissar upp dess abstrakta territorium efter sitt eget gottfinnande, beroende på politiska konjunkturer och personlig fantasi.

  

Varifrån kommer i själva verket benämningen 'Novorossija' ?

  Så kallades den nordliga Svartahavskusten, som förenades med Tsarryssland i följd av det rysk-turkiska kriget. Det är ett samlande namn som inte bara relaterar till landet i södra Ukraina, utan också till sydliga trakter av Ryssland (Kuban). 

Novorossija, det vill säga 'Det Nya Ryssland' - det tillhörde tidens mode. Enligt denna princip benämnde alla europeiska länder sina kolonier. Så uppstod Nya England, Nya Kaledonien,Nya Zeeland, staden Nya Amsterdam (senare omdöpt till New York) och Nya Orleans. 

  Alla dessa ortnamn, som man kan förstå, fixerar inte någon slags historisk förtursrätt till dessa länder, utan de är bara originella monument över koloniala erövringar. Termen 'Novorossija' däremot, fastnade aldrig i språkbruket, eftersom detta område direkt införlivades inom gränserna för Tsarryssland.

  Så det är klart att folket som bodde i detta vildvuxna land, de misstänkte aldrig att de bodde i Novorossija, utan de fortsatte att kalla sitt land på gammalt vis  - Ukraina, Zaporozje eller Kuban.   

  Novorossija har aldrig fört något nationellt befrielsekrig, och aldrig krävt självständighet. T.o.m. under inbördeskriget , när endags-republiker mångfaldigades som ciliater, så påminde aldrig Novorossija om sig själv. På dess territorium uppstod och upphörde Odessa-republiken, DKR, UNR, republiken Guljaj-fältet, Don-kosackernas område - men att utropa ett oberoende Novorossija föll dem inte in. Även fader Machno kallade sin armé för Ukrainska Revolutionära Rebell-Armén, men på inte vis för Novorossija's armé. 

  Det är dock nödvändigt att erkänna att detta påfund av Kremls politiska aktörer, trots hela dess fantasifullhet, utgör ett inte alldeles perspektivlöst varumärke, som kan komma att få  framgång…." Det var några citat ur  Stanislav Kmets artikel om "Novorossija". 
Sydsvenskan, Aftonbladet, SvD, SR, Unt, Skånskan Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s