Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Efter att Slovjansk befriats - en inblick i evangelisk verksamhet.

Försök att få någon uppfattning om vad som sker i östra delarna av Ukraina .
 Jag har tittat på några rubriker idag. Vilka uppgifter kan man lita på?
Det är klart att det är en jättefråga hur Ukraina ska klara vintern utan rysk gas.
 Eller om inte kommunistpartiet i själva verket borde dras inför en "Nürnberg"-tribunal.

Men en artikel i "Ukrainskaja Pravda" ägnar sig åt en pastor, som har gått in för att rädda människor undan striderna i Slovjansk, och att efter att staden togs över av den ukrainska armén för några dagar sedan, att förse folket med livsmedel:

Historien om herden som räddade sin hjord  - om Petr Dudnik, som inte delar upp människor i "vi" och "dom", utan betraktar alla som "vi".

Den huvudsakliga transitpunkten för flyktingar ligger i Izjum, en stad i Charkov-området, strax norr om Slovjansk. Här, på Kyrkogatan, vid en byggnad över vilken en platta med orden "De Goda Nyheternas Församling" är uppsatt, kommer det regelbundet bussar med folk, som har beslutat att lämna sina hem. "När milisen placerade ett maskingevär precis på min tomt, då förstod jag, att det är tid att ge sig av" - berättar en kvinna som har kommit från Slovjansk. "- De frågade oss inte. Och vi sade inget. Om man säger nå't, då skickas man direkt att gräva diken."  Den pensionerade Galina håller en pekingeser i ett koppel och gråter högljutt. Två av hennes söner har begett sig från Slovjansk till Ryssland, och lämnat henne ensam. Nu förbereds att skicka kvinnan till Zaporozche. "Jag vill inte åka någonstans", - beklagar sig den gamla kvinnan under tårar - "Där är mitt hem… Kanske åker jag tillbaka direkt".


Dudnik i aktion
Petr Dudnik, som är pastor i församlingen "De Goda Nyheterna" (med bakgrund ibland initiativ-baptisterna ) i Slovjansk, och en av dem som har bildat välgörenhetsfonden "Hoppets Segel", rycker på axlarna. En stor karl med godmodigt ansikte som tillsammans med sin hustru Tamara har adopterat sju barn. Han har ännu inte vant sig vid tårar. Redan över två månader har han kört fridsamma invånare från Slovjansk, en del av dem har blivit hans andliga barn.

Under perioden för den aktiva ATO - (=antiterror-operationen) fasen har Dudnik tillsammans med en grupp frivilliga lyckats köra iväg med omkring tre tusen människor.


 Det har tillgått på sådant vis: I Artema-området i Slovjansk , som tidigare utsattes för beskjutning under antiterror-operationen, finns en samlingspunkt intill affären "Dekor-service". På bestämd tid kom det personbilar dit som körde folk ut utanför den ukrainska vaktpostens territorium. På den sidan togs de emot av frivilliga i bussar, som körde dem vidare - till Izjum eller till Svjatogorsk. Den sistnämnda orten tog emot en stor del av flyktingarna. Om man bara går efter de officiella uppgifterna, som stadens - kurortens borgmästare Alexander Dzjuba presenterar, så har det anlänt c:a tjugotvå tusen flyktingar till staden.  

"Den dag som inne är ägnar vi oss inte bara åt att evakuera människor, utan vi fraktar också matvaror till staden och delar ut förnödenheter till människor", - berättar pastor Dudnik. - "En annan funktion som vi delvis har tagit på oss, det är att placera ut folk i boenden som inte har någonstans att bo. Idag har t.ex. bussen kört till 49 olika ställen i Zaporozche. Där har vi frivilliga som tar emot människorna. De placerar ut dem i olika boenden, ordnar med fri kost och arbetstillfällen, om möjligt. Vi har sådana frivilliga också i Kiev, och i Dnjepropetrovsk, Zchitomir och i andra städer."

Innan dess att Slovjansk befriades från rebeller, arbetade Dudniks volontärer under extrema omständigheter. De, liksom han själv, hotades hela tiden av faror.

"För två dagar sedan greps två frivillig-arbetare av milismän, och de sattes i SBU:s ökända källare" (åtminstone ett par omgångar av OSSE-medarbetare har suttit där - övers. anm. ) , - berättar pastorn. "- Men på morgonen, när Slovjansk befriades, så tog de sig ut därifrån och nu gör de en anmälan till Inrikesministeriets lokalavdelning, eftersom de blev fråntagna sin bil. Sådant sker ständigt: frivillig-arbetarna åker fram och tillbaka till en stad med sina bilar och de tar risker, när de hämtar folk. En av våra ledande pastorer, t.ex, blev gripen. Som tur var lyckades vi dra honom ur det efter sju timmar. Och en av mina frivilliga tillbringade några dar hos Strelkov i Slovjansks SBU-fängelse, från honom tog de också bilen". 

Efter det att rebellerna övergav Slovjansk den 5:e Juli, har de frivilligas huvuduppgift bestått i att köra humanitär hjälp. Den dag då befrielsen skedde så fraktade Petr Dudnik ett tusen limpor till folket. För invånarna i Slovjansk som under den senaste veckan inte har sett vare sig bröd eller andra matvaror, blev det en högtid. Och några dagar tidigare körde han tre ton vatten på flaska till den instängda staden. Enligt pastorn så samlades pengar för detta in via sociala media. Under hela denna tid har det inte varit tal om att det skulle komma någon hjälp från staten.  Petr har kunnat rädda tusentals liv. Bland dem som han körde ut ur zonen för antiterror-operationen, fanns också ukrainska patrioter, och medborgare som stödde de separatistiska stämningarna. Var och en av dem erbjöd han mat att äta, tak över huvudet, och beskydd.

"Jag vill bara hjälpa människor som befinner sig i en svår situation", - säger pastorn. Och hans ansikte lyser upp på ett speciellt vis.
-

Också ett perspektiv.
Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s