Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Planetjakt?

Med stor fascination upptäcker rymdforskare det "jordlika" hos månar och planeter. Senast igår spreds nyheten över världen om att en av planeten Saturnus 62 månar, Titan,  har  "..en hel del gemensamt med jorden, bland annat en betydande atmosfär och en årstidscykel. Ytan är märkt av vind och regn. Det finns kanaler, hav, dyner och kustlinjer". Men därmed upphör likheten : "..Titans berg och dyner är inte gjorda av sten och sand, utan is. I stället för vatten rinner flytande kolväte. Haven och sjöarna runt månens norra pol är fyllda av flytande metan och etan. På jorden är de sistnämnda ämnena gaser, men på Titan där temperaturen är minus 180 grader existerar de i flytande form." från  DN, se även BBC, Le Monde  
      Tidigare har ett antal planeter i olika solsystem bedömts vara "jordlika" eftersom de har ett motsvarande avstånd till sin egen sol, och ligger i vad som har kallats "den beboeliga zonen", förutsatt att till synes gynnsamma omständigheter även innebär en skyddande atmosfär och förekomsten av vatten. Man kan nämna Gliese 581g som befinner sig 20 ljusår från vårt solsystem, Kepler 22b som ligger på 600 ljusårs avstånd, och YPB1194 som är 2500 ljusår härifrån.

Kepler 186f - också, 500 ljusår bort.

  Varför denna "planetjakt" ? Är det för att vi blir alltmer medvetna om att gränsen för vad vår planet klarar av tränger sig närmare ? Något som profeten Jesaja förutsade för c:a 2700 år sedan : "Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar;jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp."   (Jes. 24:19 - 20)

   Med rymdsonder och teleskop som är riktiga, tekniska vidunder spanar människor ut i världsrymden och ser hur stjärnevärldarna roterar och drömmer om en tillflykt, men den Gud som har skapat allt detta, Honom har vi inte sällan ignorerat.

  I Ordspråksboken i Bibeln skrev en konung som en gång fruktade Gud:"Genom vishet har HERREN lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd. "  (Ords. 3:19)

   Skulle inte Han vara i stånd att rädda människor från fördärvet ! Och den som har lärt oss något mycket väsentligt om denne Gud och Skapare, det är Jesus, som kallade Honom inte bara för "min Fader" utan ofta och gärna för "er Fader".

  Han är det för alla som vill lyssna till Honom: "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst." (Apg. 2:21)


   Lyssna till Radio Maranata ikväll kl. 18:00  !   (Sthlms närradio 88 Mhz - OBS !länk till den inspelade direktsändningen finns också nu på Maranataförsamlingens hemsida ) Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s