Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Domare efterlyst ?

  Chefs-domaren för Ukrainas Högsta Domstol har meddelat ukrainska media att Ukrainas riksåklagare har överlämnat handlingar till Parlamentet som syftar till att efterlysa domaren Rodion Kirejev, läser jag här.   +  Obozrevatel, Ukrinform  
Domare Rodion Kirejev, som dömde Julia Tymosjenko till sju års fängelse

Ukrainas riksåklagare har överlämnat handlingar till Radan - Parlamentet, vilka pekar i riktning mot en arrestering av domare Rodion. Enligt riksåklagaren har han "utfärdat ett medvetet rättsvidrigt beslut om att förändra den då åtalade Tymosjenkos status från att  vara ålagd utreseförbud till att tagas i förvar", "han har avsiktligt och systematiskt, på ett grovt sätt brutit mot den rätt till försvar som gällande lagstiftning i Ukraina förutsåg åt den åtalade Tymosjenko", och han avkunnade en rättsvidrig dom i saken mot Julia Tymosjenko. 

Avsikten med att dessa handlingar överlämnas till Radan är tydligen att domare Rodion ska fråntas sin immunitet.
-
   Om det finns förutsättningar för en "ukrainisering" av Ryssland, vad skulle då vara analogt, om inte att dra domare Viktor Danilkin - han som dömde Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev till senaste straffperioden - inför rätta ?

-
 Men man kanske hellre, på svenska, skulle fundera på om det finns några analoga fall i Sverige? 

Glad midsommar !SvD, DN, Skånskan, Kyrkans tidningLäs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s