Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Inför påvebesöket - brinnande buskar i Jerusalem ?

"Israel har satt judiska extremister i husarrest med anledning av påvens besök till landet i helgen.." - enligt samstämmiga uppgifter i olika media. 
Den israeliska brandkåren lär ha fullt upp. 
   Inför påvebesöket i Mellanöstern som ska vara mellan 24 - 26 Maj, sträcka sig genom tre länder och engagera inte minst tre religioner, har bl.a, enligt ryskspråkiga israeliska media, några personer tagit sig för att sätta eld på buskar på berget Scopus. Det är just det berg vid Jerusalem där påven lär komma att landa med sin helikopter, efter att först ha besökt Jordanien. En del har därvid använt sig av Molotov-cocktails. 

  En brinnande buske , antänd genom en Molotov-cocktal ! Är det någon mer än jag som uppfattar ett beaktansvärt tecken ? 

Israelisk brandbil
  Andra har slagit sig på att skriva  över kristna monument med "anti-kristen graffiti", där det står sådana saker som t.ex:  "Prislapp...Kung David är för judarna...Jesus är skräp"


   Påven ska inte åka med "påvemobil", men ha två sakkunniga personer från Argentina vid sin sida, en judisk rabbin och en muslimsk imam, för att genomföra denna del av sin "smidiga, mänskliga resa". Eventuellt helt i denne påves anda, har ärkebiskop Fouad Twal, den latinske patriarken i Jerusalem, nyligen höjt rösten för att den heliga staden Jerusalem ska bli erkänd som "mänsklighetens huvudstad", med särskild internationell status.  (Om du kan engelska - ganska upplysande artikel om bakgrunden till påvebesöket här . Franska? Om själva påvebesöket - här)

   Vilka fler storslagna, mänskliga monument kommer framledes att höja sig över denna stad - och raseras igen -  innan den Jesus som inte sällan är "skräp" i människors ögon, inträder i världen en andra gång, med förbluffande precision.  (Hebr. 1:6)


DN, DN, Dagen, Kyrkans tidning, Laholms tidning

OBS ! Temadag i Uppsala 24/5 "Enhet under påven?" - se bloggen Aletheia Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s