Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Har inte Putin erkänt att rysk militär befinner sig i Ukraina ?

Enligt "Krim"-logiken. I torsdags hölls samtal i Geneve mellan representanter för EU, USA, Ryska Federationen och Ukraina. Men den vars röst av någon anledning gick ut över världen hette Vladimir Putin, och han satt inte i Geneve och talade, utan i Moskva.

  Senare , på kvällen, hördes Geneve-samtalen av tydligare, med en överenskommelse som prövar politiker, analytiker, media-rapportörer, människorättsaktivister, bloggare och folk i allmänhet i både öst och väst. 
Vad ska bli resultatet?

 Åter till Putin i Moskva. Det var den årliga "direktlinjen" med medborgarna i Ryska Federationen som det handlade om. 


Jag tittade som hastigast igenom ett referat på ryska webben. Samt några sparade artiklar på andra språk, där .. 

 Putin “förnekar” respektive “erkänner” saker !


Sydsvenskan 4/3 : Putin: Inte Rysslands trupper som invaderat Krim

npr 4/3:  Putin Says Those Aren't Russian Forces In Crimea

France Monde 4/3 Vladimir Poutine nie que les forces russes soient intervenues en Ukraine


Svenska Dagbladet 28/3: Putin erkänner rysk trupp på Krim

- - -   - - -    - - -

Rysslands rös17/4:  (direktlinjen, frågan om Krim )Putin erkände ryska militärer på Krim


Dagens Industri 17/4 (direktlinjen, frågan om östra Ukraina) : Putin: Rysk inblandning nonsens...

BFMTV  17/4 (direktlinjen, frågan om östra Ukraina)  Poutine: "les forces armée russes ne sont pas présentes dans l'Est de l'Ukraine"

Aljazeera  17/4     (direktlinjen, frågan om östra Ukraina)  Putin says no Russian troops in east Ukraine


   Dagens Industri  om tre-fyra veckor (eller någon annan tidning): Putin erkänner ...?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Oss ex-agenter emellan.."

 Intressant nog ställdes en av frågorna under "direktlinjen" av den tidigare amerikanske underrättelse-agenten Edward Snowden, som numera bor någonstans i Ryssland. Putin svarade kamratligt, typ "oss f.d. agenter emellan".

  Snowdens fråga - i översättning: "God dag! Jag skulle vilja ställa en fråga till dig om massövervakning av internet-trafik, och mass-insamling av personliga uppgifter genom underrättelse-organ och rättsvårdande organ. För inte så länge sedan kom två oberoende undersökningar som Vita Huset gjort, och även en federal domstol, fram till att sådana program är ineffektiva i kampen mot terrorismen. Det framkom att sådant leder till oskäligt intrång i vanliga medborgares privatliv - människor som aldrig har misstänkts för några lagöverträdelser eller någon brottslig verksamhet.... Jag har inte hört särskilt mycket diskussion om Ryssland är indraget i massövervaknings-politiken. Därför skulle jag vilja fråga dig: Ägnar sig Ryssland åt att fånga upp, att spara eller på något vis analysera miljontals människors kommunikation, och anser du, att det att helt enkelt höja effektiviteten hos underrättelse-verksamheten och de rättsvårdande organens undersökningar kan tjäna till ett rättfärdigande av att placera - inte enskilda subjekt - utan hela samhällen, under observation? Tack!"

  Moderatorn, Klejmjonov, fick förtydliga:"Snowden frågade med anledning av massövervakning av internet-aktiviteter och insamlandet av - av användarnas, förstås - personliga uppgifter. Och att det amerikanska rättsväsendet har ansett att metoden med massinsamling av information är ineffektiv i kampen mot terrorismen. Detta moment är viktigt. Och det var något om att det är oskäligt att göra intrång på medborgares privatliv. Snowden sa att han hade sett en diskussion som fördes på detta tema i Ryssland. Och den fråga som ställdes till Er, löd så: Ägnar sig Ryssland åt att fånga upp, att spara och analysera information om miljontals människors samtal? Och tycker du - som jag uppfattade det sa han så - att det är riktigt och befogat med massövervakning?"

  Putin svarade: " Bäste hr Snowden ! Du är en f.d. agent. Jag hade tidigare att göra med underrättelseverksamhet, så därför kan vi tala med varandra , du och jag,  med ett professionellt språkbruk. Först och främst finns hos oss enligt lagen  stränga regler för att använda de speciella organens speciella instrument, då ingår även telefonavlyssning, att övervaka internet, o.s.v. Och dessa regler har att göra med nödvändigheten att få ett domstolsbeslut när det gäller konkreta medborgare. Och därför förekommer massövervakning  - då det inte handlar om konkreta personer - inte hos oss, och enligt lagen kan det inte heller förekomma. Vi utgår självklart ifrån att moderna kommunikations-vägar kan användas av brottsliga element, och då även av terrorister, för deras brottsliga verksamhet, och naturligtvis måste de speciella organen på ett adekvat sätt reagera på detta i denna miljö, genom att göra bruk av moderna vägar och metoder, och kämpa mot den brottsliga verksamheten, också terrorist-verksamhet. Men en sådan massomfattning, en sådan okontrollerad omfattning (som i USA) , tillåter vi naturligtvis inte oss själva. Vi hoppas och jag själv hoppas verkligen, att vi aldrig någonsin kommer att tillåta det. Tekniska resurser och sådana pengar som de har i USA, har vi inte. Men själva huvudsaken är den, att de speciella organen hos oss trots allt  - pris ske Gud - befinner sig under sträng kontroll, av såväl staten som samhället , och deras verksamhet regleras genom lagen." (Från Echo Moskvas avskrift)

  "Professionellt språk".
   Säkert väntar fler överraskningar.   

Kommersant,   GP, Aftonbladet, DN, Skånskan, Kyrkans tidning, Dagen
SvD


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s