Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Medan det dånar i Donbass...

Medan de allmänt uppmärksammade händelser äger rum, som bekantar hela världen med olika städer och samhällen i Ukraina, med Krim-halvön och trakterna långt borta i östra Ukraina, har några kristna bloggar i Sverige fått anledning att bevaka samma områden.
Donetsk - Lenin Komsomol-parken, nattetid

  Det handlar om Donetsk, och konflikten mellan den del av Livets Ords internationella arbete som för ett år och ett halvt år sedan började få kännbara problem i sina mellanhavanden med rörelsens högkvarter i Uppsala och Sverige.
 Jag stötte redan för över ett år sedan på uppgifter i ryskspråkiga kristna media om att "svenskar" hade varit på besök i Livets Ords församling i Donetsk, som sedan nära 25 år tillbaka har letts av den ukrainske medborgaren Leonid Padun, och att det hade lett till söndringar, och skrev fördensskull några poster på min blogg - se här - och - här

  För att exemplifiera hur bullret omkring "svenskarnas" - sex livetsordpastorer från Uppsala - besök gav återklang översatte jag bland annat ett par artiklar av mer akademisk karaktär - se här - och - här - , som skrevs i den vevan av en viss Jan Skvortsov, och som kritiskt  analyserade vad Livets Ord möjligen betydde eller kunde betyda för Ryssland och Ukraina.


   Nu har dels bloggen Aletheia gjort en djupdykning i dessa frågor, och efter en resa till Ukraina och samtal med Padun och flera andra i Donetsk, publicerat en hel serie poster .  Ja, vad mer är - Livets Ord har startat en egen blogg med syfte att belysa just händelserna i Ukraina och i Donetsk, vilket anmälts av både Dagen och Världen Idag. 

   Detta har inneburit att Sub Umbras blog-redaktör har fått anledning att bemöta vissa påståenden om just Skvortsovs artiklar - om ni skulle hitta dit - efter att en annan kommentator har påmint om dem.

  Världen Idag, Dagen , Kyrkans tidning Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s