Fortsätt till huvudinnehåll

Öppet brev till Putin - mot sodomi !

Ivan Ochlobystin har tydligen slitits mellan en karriär som filmregissör och en verksamhet som präst i den Ryska ortodoxa kyrkan. Efter att ha prästvigts i början av 2000-talet, kände han sig efter en tid nödsakad att återvända till filmandet, på grund av brister i kassan. 2009 begärde han att befrias från prästuppgiften "p.g.a. inre motsägelser", och patriark Kirill förbjöd honom tillfälligt att bära prästkläderna och leda gudstjänster. "Han kan återvända när han har gjort upp med sig själv", sa patriarken. 
Ivan Ochlobystin
Ivan Ochlobystin har nu skrivit ett öppet brev till Vladimir Putin, vilken han håller för att vara "troende". Brevet har han lagt ut på sociala media. "Radio Echo Moskva" har också publicerat det, och det har väckt en del uppståndelse. Många ortodoxa stöder honom, men ryska hbt:are säger att "han vill bara ha PR".

Brevet:
Ärade Vladimir Vladimirovich !

   Jag vänder mig till Er,såväl som en medborgare till en annan, som en troende person till en annan troende person. Jag tror att tiotals miljoner medborgare i Ryska Federationen stöder min hänvändelse.

   Herr President, jag ber Er att snarast möjligt återinföra i Ryska Federationens brottsbalk den 121:a paragraf, som kriminaliserar "muzchelozchestvo (=män som har sex med män)".
  Tyvärr är den paragraf som förbjuder homosex-propaganda, inte tillräckligt effektiv, eftersom förekomsten av officiellt registrerade föreningar för homosexuella i sig själva utgör en direkt reklam för homosexualitet, och den strider mot den tidigare antagna lagen som förbjuder att "såra de troendes känslor" -  deras känslor blir utan tvivel sårade, och det på laglig grund, i sodomsnästena i många städer utöver Ryssland.

  Att dröja med att lösa den nämnda motsägelsen i lagen bör icke på några villkor tillåtas, eftersom det oundvikligen skulle leda till den hotfulla situationen att sodomiterna snabbt får status som "social grupp", och det innebär i sin tur konstitutionella möjligheter att besmitta den uppväxande generationen, då sodomiter ju inte kan ha egna barn, och denna "sociala grupp" måste fylla den bristen med våra barn. 

  Om ett sådant initiativ ligger utanför Er kompetens, så ber jag Er att istället ta initiativ till en allmän, landsomfattande folkomröstning i denna fråga. Jag är övertygad om att en sådan folkomröstnings resultat skulle övertyga Er om nödvändigheten av att återinföra den ovan nämnda paragrafen.

   Högaktningsfullt, Ivan Ochlobystin
   2014 01 07


  En paragraf som förbjöd "sodomi" , och som gav fängelse upp till fem år , infördes i den sovjetiska brottsbalken 1934, och upphävdes 1993.

  
Hollywoodreporter, Expressen, Yle.fi, Skånskan Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h