Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Gleb Jakunien

 I den pågående konflikten mellan Ryskortodoxa kyrkans Moskva-patriarkats ledande figurer och diakonen Andrej Kurajev, har nu den gamle samvetsfången, prästen och dissidenten Gleb Jakunien (omnämnd i tidigare poster på denna blogg - här - och - här ) tagit till orda. Fattas bara ! I det uttalande av  "pastor primarius" Vsevolod Chaplin , som läsarna av denna blogg fick en glimt av i tidigare post, sade Chaplin bland annat detta: 
" Vad blir det nu av fader  Andrej ..? Han har två vägar att välja mellan: 
    Den första är mycket enkel, och den är oss föreskriven i Den Heliga Skrift, av Kristus - det gäller att göra sinnesändring, förändras, bli en ny människa. Det är klart att det finns alltjämt tillfälle till det, för i sitt liv har fader Andrej varit mycket inspirerande, predikat, missionerat och rönt framgångar som författare. Kanske har inte den möjligheten ännu passerat, att påminnas om den första kärleken till Kristus, att förstå, att detta är hans Kyrka. I henne kan man i kärlek återupprättas andligen, utan hämndlystnad,utan skandaler - vilket jag personligen, som en gammal bekant till fader Andrej - mycket gärna vill. 
  Den andra vägen - det handlar om att ansluta sig till dem, som på lika vis i sin tid , genom att söka förklara sina ord och handlingar då man med god avsikt försökte tala dem till rätta, övergav Kyrkan och började att göra gemensam sak med hennes ovänner, i syfte att riva ned henne.
  Vi kommer ihåg namnen på dessa personer - Denisenko, Jakunien, Dzjuba - en del av dem gör sig påminda i massmedia, andra är nästan helt bortglömda." 

Gleb Jakunien deltar i demonstration 

   Jakunien hade redan "gjort sig påmind". Credo.ru publicerade nyligen en kort intervju, med "medlemmen i Helsingfors-gruppen, ordföranden för kommittéen för skydd av de troendes rättigheter, prästen Gleb Jakunien":


  Förstediakonen Andrej Kurajevs uppträdande mot "gay-lobbyn" inom Ryskortodoxa kyrkans Moskva-patriarkat har mött stor resonans. Vilka blir följderna för denna Kyrka i sin helhet av detta ?

  Gleb Jakunien: Andrej Kurajev har , genom att kämpa mot "blå lobbyn" (=gay-lobbyn på ryska) , utdelat ett så kraftigt slag mot den monolit som utgöras av Ryskortodoxa kyrkans Moskva-patriarkat, att för att den ska kunna bevaras krävs ett omedelbart och genomgående reparationsarbete. 

Är patriark Kirill i stånd till det?

Gleb Jakunien: Det tror jag knappast. Genom sin stormiga reaktion mot att ha blivit utesluten ur den Teologiska Kommissionen har professor Andrej Kurajev placerat sin chef i en ovanlig ställning. Dessutom förstår uppenbarligen inte förstediakonen Andrej vilken personlig förolämpning han har utsatt patriark Kirill för, genom sitt vänskapliga the-pratande i TV med Aljochina och Tolokonnikova. För det var just patriark Kirill, och inte presidenten, som kategoriskt insisterade på en godtycklig rättegång mot "Pussy Riot".  

- Du framträdde ju också praktiskt taget samtidigt som fader Andrej Kurajev med uttalanden om "homo-hierarkiens" framfart i Ryskortodoxa kyrkan. Varför väckte hans framträdande en så omfattande resonans, men då det gällde dig så skedde det praktiskt taget utan några reaktioner från publiken?

Gleb Jakunien: Vad det gäller sammanträffandet med våra framträdanden, såväl ifråga om tidpunkt som ifråga om ämne, så var det för mig helt oväntat. Frånvaron av publika reaktioner efter mitt framträdande kan förklaras så, att jag under många år har varit en kyrklig dissident, som två gånger blev tillrättavisad, för att sedan , slutligen, bli "utesluten ur Kyrkan". Under hela mitt kyrkliga liv har jag utan framgång försökt att slå mig igenom den väldiga kinesiska mur som omger Ryskortodoxa kyrkans Moskva-patriarkat. Därför synes det mig vara så att vad jag än framför för kritik, så uppfattas det som något naturligt och vant. 
  Enligt lagen om "politisk hållfasthet", så är ett slag mot systemet inifrån vanligtvis mycket mer effektivt, än ett slag utifrån. Det ser ut som om måttet av laglöshet i den Ryskortodoxa kyrkans Moskva-patriarkat nu har fyllt Guds tålamods bägare så att den flödar över. Orsaken till den överraskande allmänna resonans som följde på Kurajevs framträdande ser jag först och främst i det, att han var den förste som i bred omfattning gjorde saken känd, vad gäller den redan föråldrade,och hitintills för många dolda, sjukdomen i Kyrkan, och han ställde frågan om snabba, radikala åtgärder för att bota den.

- Förstediakonen Andrej Kurajev har sagt, att "blå lobbyn" i Ryskortodoxa kyrkans Moskva-patriarkats ledande skikt utgörs av inte mindre än 50 av 300 biskopar. Vad säger du om denna uppskattning?

Gleb Jakunien: Jag tror att Kurajev har uppgivit de riktiga siffrorna...

    SvD, Hbl

  Bloggat                           Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s