Fortsätt till huvudinnehåll

Påven fruktar ett generellt förbud mot gudstjänster

Enligt Vatikan-radion har påven Fransiscus talat ovanligt klart om Jesu tillkommelse:
" Människosonen ska i sanning komma i en sky med stor makt och härlighet". 
  Men i läsningen av Lukas 21:a kapitel drar han sina klart katolska slutsatser om vad ändens tid ska innebära: "Du måste lyda de befallningar som kommer från de världsliga makthavarna - du kan göra många saker, vackra saker, men inte tillbe Gud. Gudstjänst är förbjudet - detta ligger i centrum av ändens tid."


- det sade påven under sin predikan den 28/11 i kapellet i S:t Marthas gästhus i Vatikanen. 

"När vi en gång...uppnår denna hedniska attityd i full skala, då ska Människosonen i sanning komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet"

Påven fortsatte, enligt Albany Tribune"Vad kommer detta att innebära?Det kommer att bli som att denna världens furste triumferar, som om Gud lider nederlag. Det ser ut som att denna världens furste, i den slutgiltiga katastrofen kommer att ta över världen, han kommer att behärska världen - de världsliga makterna försöker att förstöra Gud, vilket också kommer till uttryck i en samtida strävan att göra religionen till en privatsak".

  Påve Fransiscus anspelade därvid på att många religiösa symboler har blivit tabu numera. 

Han sa också :  "Det gäller att vara trogen som profeten Daniel, han var trogen intill änden, och tillbad Gud  intill änden"


Kommentar:

   Om vi ska vara riktigt trogna mot Daniel, så måste vi konstatera att det just var offentlig gudstjänst och tillbedjan som utgjorde ett hot. Tillbedjan eller ej var inte huvudfrågan. Det var VEM som skulle tillbedjas som var huvudfrågan!

  Därför tillbad inte Daniels tre landsmän den gyllene bildstoden i Danielsbokens 3:e kapitel. Och Daniel själv tillbad inte konung Darejaves , enligt Danielsbokens 6:e kapitel.

De tillbad en - Israels Gud, enligt Mose lag. (2 Mos. 20:3-5)

  Enligt Uppenbarelsebokens 13:e kapitel kommer världen att fångas av en enda dominerande, religiös tillbedjan:"Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det (vilddjuret).." (Uppb. 13:8)

  Frågan är verkligen allvarlig, vad religiösa symboler som krucifix, Maria-statyetter, radband och stora delar av den kyrkliga traditionen då kommer att spela - och redan nu spelar - för roll? 
  Vad menade Jesus, när han sa:" den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha." (Joh. 4:13) ?

  Bland annat en befrielse från all fördunklande symbolik som leder vilse, såvitt jag förstår. 
Aftonbladet, SvD, Dagen


Bloggat: 1, 2, 3 Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h