Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Påven fruktar ett generellt förbud mot gudstjänster

Enligt Vatikan-radion har påven Fransiscus talat ovanligt klart om Jesu tillkommelse:
" Människosonen ska i sanning komma i en sky med stor makt och härlighet". 
  Men i läsningen av Lukas 21:a kapitel drar han sina klart katolska slutsatser om vad ändens tid ska innebära: "Du måste lyda de befallningar som kommer från de världsliga makthavarna - du kan göra många saker, vackra saker, men inte tillbe Gud. Gudstjänst är förbjudet - detta ligger i centrum av ändens tid."


- det sade påven under sin predikan den 28/11 i kapellet i S:t Marthas gästhus i Vatikanen. 

"När vi en gång...uppnår denna hedniska attityd i full skala, då ska Människosonen i sanning komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet"

Påven fortsatte, enligt Albany Tribune"Vad kommer detta att innebära?Det kommer att bli som att denna världens furste triumferar, som om Gud lider nederlag. Det ser ut som att denna världens furste, i den slutgiltiga katastrofen kommer att ta över världen, han kommer att behärska världen - de världsliga makterna försöker att förstöra Gud, vilket också kommer till uttryck i en samtida strävan att göra religionen till en privatsak".

  Påve Fransiscus anspelade därvid på att många religiösa symboler har blivit tabu numera. 

Han sa också :  "Det gäller att vara trogen som profeten Daniel, han var trogen intill änden, och tillbad Gud  intill änden"


Kommentar:

   Om vi ska vara riktigt trogna mot Daniel, så måste vi konstatera att det just var offentlig gudstjänst och tillbedjan som utgjorde ett hot. Tillbedjan eller ej var inte huvudfrågan. Det var VEM som skulle tillbedjas som var huvudfrågan!

  Därför tillbad inte Daniels tre landsmän den gyllene bildstoden i Danielsbokens 3:e kapitel. Och Daniel själv tillbad inte konung Darejaves , enligt Danielsbokens 6:e kapitel.

De tillbad en - Israels Gud, enligt Mose lag. (2 Mos. 20:3-5)

  Enligt Uppenbarelsebokens 13:e kapitel kommer världen att fångas av en enda dominerande, religiös tillbedjan:"Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det (vilddjuret).." (Uppb. 13:8)

  Frågan är verkligen allvarlig, vad religiösa symboler som krucifix, Maria-statyetter, radband och stora delar av den kyrkliga traditionen då kommer att spela - och redan nu spelar - för roll? 
  Vad menade Jesus, när han sa:" den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha." (Joh. 4:13) ?

  Bland annat en befrielse från all fördunklande symbolik som leder vilse, såvitt jag förstår. 
Aftonbladet, SvD, Dagen


Bloggat: 1, 2, 3 Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s