Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Tvivel om Syrien

Obama tvivlar om det berättigade i att angripa Syrien. Det kan vara ett viktigt tvivel.
När G 20 - ledarna var samlade nyligen i S:t Peterburg, var det framför allt Syrien som var på agendan. Putin räknade upp vilka länder som var emot ett USA-lett angrepp, och viftade med ett brev från Påven. 
  Ja, andarna är i rörelse.

" Slutligen kom anden fram.." - 1 Kon. 22:21
  Andarna var i rörelse också i Bibelns första konungabok, det 22:a kapitlet. Det handlade också då om Syrien. Konungen i Juda och konungen i Israel ville båda gå till angrepp mot Syrien , för ett landområdes skull. Men båda konungarna tvivlade. Och med deras tvivel letade sig sanningen så småningom fram. Men den ville de icke höra.

  Vad var sanningen? Det var Mika som fick tala om den:"Allt är lögn. Tro inte på någonting. Hela vår offentlighet är formligen penetrerad av lögnpropaganda!"

   Putin i S:t Peterburg höll, med Edward Snowden som politisk flykting, och med en hel del "offentlighet" på sin sida, tummen i ögat på Obama.
   Ödmjukt av Obama att ändå vilja lyssna till det ryska rådet om ett FN-övervakat överlämnande av alla kemiska stridsmedel i Syrien?

  Ett och annat återstår att se.
  Försåvitt vi vill se.
  GPDN, SR, SvD, SvD, Expressen, Aftonbladet , Dagen Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s