Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Pacifistisk präst kraftigt ifrågasatt

Han kallas "fader" av katoliker, och  i International Herald Tribune, som har skrivit om honom (ur artikel från 14/8 2013)  : 
   "En italiensk jesuit-präst som ägnade årtionden åt att främja en religiös dialog i Syrien och som kämpade för resningen mot president Bashar al-Assad har gett sig på ett helt nytt uppdrag: att övertyga en extrem islamist-grupp att släppa sina fångar och förhindra de stridigheter som har spridit våld över nordöstra ändan av landet.

   Det var några veckor sedan. han har inte hörts av sen dess, och obekräftade uppgifter om att han har blivit dödad har blivit allt vanligare. Samma artikel i IHT:s pappersupplaga 15/8
  Prästens, Paolo Dall’Oglio's,  försvinnande , har oroat katolska ledare ända upp till påven Franciscus, som har uppmanat till att frige honom och bedit böner för hans välbefinnande. Det har också kommit över många i den syriska oppositionen som en mörk symbol för var resningen mot Assad står , och hur långt en del av dess tidiga aktörer har kommit bort från rörelsens ursprungliga målsättningar.

   'Han brukade säga till folk i revolutionen att vi inte får förlora det målet ur sikte - att bygga ett fritt, demokratiskt Syrien' sa Fawaz Tello, en oppositionell aktivist bosatt i Tyskland, som känner fader Dall’Oglio. Men hr Tello sa att prästen hade gått för långt med att söka ett eld-upphör mellan kurdisk milis och den 'Islamiska staten i Irak och Syrien' , som har kopplingar till al-Qaida."  Han kallas inte "fader" av ett par militanta, italienska pacifist-kvinnor , som har skrivit för "Voltairenet" och redogjort för några av hans offentliga uttalanden under rubriken
"Paolo Dall’Oglio, hans illusioner, misstag och krigshetsande"
 (ur artikeln på franska - publicerades 19/8 2013 :

  " På vilket vis man än bedömer den italienske jesuiten Paolo Dall’Oglios försvinnande genom den islamistiska grupp som tog honom till fånga, och av vilken anledning man än har sökt få honom fri , så får man inte glömma bort hans roll . Många envisas med att beskriva honom som en 'pacifist', men verkligheten är en helt annan, vilket hans direkta uttalanden visar. Efter att ha tillbringat 30 år i Syrien för en 'inter-religiös dialog', borde han inte ha utvecklats till en understödjare av de krafter som verkar för en militär , islamitisk revolt...

  Dall’Oglio kallade alla dem som var anti-Assad för 'revolutionära partisaner' och demoniserade de övriga. Dessutom finns det en tendens att tillskriva den 'fascistiska regimen' alla negativa företeelser: när han blev intervjuad av 'La Repubblica' efter att det visats en video där tre personer halshöggs , insinuerade han att det var en manipulation av regeringen, för att anklaga 'revolutionärerna' och sålunda diskreditera dem. Likaså , efter att han hade gripits av 'Den islamiska staten i Irak och Syrien' sa hans vänner att islamisterna hade manipulerats av regimen , vilken hade infiltrerat dem, men som bar det verkliga ansvaret.
  Paolo Dall’Oglio har vid upprepade tillfällen sagt att han vill förena alla de väpnade styrkorna - de mest förskräckliga bland dem - vilka slåss mot Assad , inklusive al-Qaida, som representeras i Syrien och Irak av Abu Bakr al-Baghdhadi , och för vars huvud ( iallafall enligt tidningarna) Förenta Staterna har satt ett pris på 10 miljoner dollar. 
   Det är värt att läsa dessa uttalanden, om vilkas förvirrade innehåll har rapporterats i veckotidningen 'Famiglia Cristiana', som framhärdar i att tala om hans arbete for 'fred' och 'dialog': 'Jag kom idag, den 27:e Juli, till Rakka ( en stad som kontrolleras av al-Baghdhadi's organisation, som varje dag utför slakt på irakier) och jag är glad av två skäl: jag befinner mig på syriskt territorium i en befriad stad och jag har blivit väl mottagen. Folket på gatorna känner sig fria, och det är just den bilden av fosterlandet som vi önskar se för alla syrier. Uppenbarligen är ingenting färdigt, men det är en god början'.
  Dessutom är detta inte hans första beröm av al-Qaida. Det är värt att läsa hans uttalande för ANSA eller intervjuen med honom för den franska, katolska veckotidningen La Vie, i vilken han förklarade:'Jihadismen innebär att ta till vapen för att återinföra rättvisa. Det är Islams heliga krig. Det finns demokratiska islamister och demokratiska jihadister, precis som det finns extremistiska jihadister, radikala, illegala, kriminella som är kopplade till den syriska säkerhetstjänsten och maffians knarkhandlare'. Apropå al-Qaida's folk, säger han:'Jag noterar att de är bröder och systrar i mänskligheten. I mina samtal med dem, känner jag igen män och kvinnor med en religiös passion, en religiös känsla som jag delar. Detta är engagerade personer, med kärlek till rättvisan'....

Under en konferens i Rom 2012 sa han: 'Det finns ingen motsättning mellan jihadism och kampen för demokrati'; 'Jihad är det muslimska ordet för Résistance' ( motståndet mot de italienska fascisterna och nazisterna).   'Bortförandet av de båda biskoparna är säkerligen utfört av regimens agenter som skickat dem vidare till rebellerna'. (Sedan, medan Dall’Oglio talade, blev han informerad av en journalist i realtid, att kidnapparna var tjetjener från Jabhat al-Nusra. Han kommenterade inte det) Han sa igen:'Det är därför , om vi inte lyckas få FN:s fredsbevarande blå baskrar till Syrien som en mellanliggande kraft, som det måste ges ett bredare mandat till en internationell styrka'...

Han bortfördes på grund av inbördes strider mellan väpnade milis.grupper , eller eftersom han var 'på uppdrag' ( som han skrev till sin familj och sina vänner, som det har rapporterats, och enligt ett mystiskt SMS som han skickade för några dagar sedan) att 'befria gisslan', faktum kvarstår: han misstog sig om 'revolutionen', eftersom han följde sitt temperament (efter utebliven förnyelse av hans uppehållstillstånd) och sitt berömda ego, detta trots den religiösa kallelsen till fred och ödmjukhet som han hade valt för decennier sedan."

     Artikelförfattarna - Francesco Santoianni och Marinella Correggia -  menar att han har gått så långt att han har förordat  att oppositionella i Syrien ska använda kemiska vapen för att provocera fram NATO's reaktion mot Assad-regimen.

   De båda utländska artiklarna är iallafall överens om att prästen har gått för långt.


SvD, SvD, Aftonbladet , SR, DN

 Dagen - om prästen Paolo Dall’Oglio -  Dagen 
  Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s