Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Maranata - per definition

Det nytestamentliga ordet "maranata" har använts flitigt under sommarveckorna, och faktiskt, under åtminstone ett par års tid, av ett antal politiska bloggare, som därmed hackat sina egna såväl som motståndarblockets parti-ledare, ja både sig själva och varandra, i bitar.

  Efter att närmare ha studerat något dussintal av dessa bloggposter så finner jag att "maranata" i detta nya politiska språkbruk betyder att t.ex. ha lämnat verklighetens plan, bli "euforisk", att rabbla och babbla, d.v.s. "tala tungomål".

 Ja, att tala tungomål offentligt är onekligen tveksamt, om det inte följs av uttydning - 1 Korintierbrevet 14:28

 Så förekommer alltså sådana uttryck som  "maranata-sossarna" , som "Tok-moderaten" klämde till med efter ledarskiftet Juholt - Löfve´n. På bloggen "Martin Mobergs betraktelser" ägnade sig bloggredaktören åt att fundera på vilket politiskt parti som var mest sektartat - "Hare Krishnamoderaterna" eller "Maranata-sossarna"? Så småningom söker bloggaren Johan Westerholm med sin blogg "Mitt i steget" etablera begrepp om vissa  moderater som en kategori där det rådde "maranata-stämning" och hördes "maranata-tillrop", m.fl, o.s.v, o.s.v.


Nej, vad för slags "maranata"då ?

  Det är klart att detta nya politiska språkbruk först och främst och huvudsakligen används av politiska krafter för att klandra en och annan politisk målgrupp. Men samtidigt: -  befäster man inte därmed indirekt nedsättande föreställningar om en viss grupp troende kristna, som kallas för "maranata"?

Och det är t.ex. vi.
Och det får vi kanske bita i.


 -
    Men vad Nya Testamentet och den urkristna församlingen menar med MARANATA tycker jag nog har fångats upp ganska väl av den som ställt samman en FAQ på Maranataförsamlingens, i Stockholm, webplats:

"Vad betyder ordet Maranata?

Svar: Maranata är arameiska (det språk som Jesus talade), sammansatt av orden 'marana' och 'ta' och betyder 'Du vår Herre kom!', 'Herren kommer!' eller 'Herren har kommit!'. Det är alltså en bön, uppmuntran och bekännelse.
Aposteln Paulus säger i sitt första brev till församlingen i Korint att 'Om någon inte har Herren kär, så vare han förbannad. Marana ta' (1 Kor 16:22)
Ordet Maranata handlar om hoppet, och var en hälsning bland den första tidens förföljda kristna
." 


   Det handlar också om en kallelse till nykter besinning, och bön - 1 Petr. 1:13 och 4:7    Det handlar om det kristna hoppet.

 - -
 - Välkomna att besöka Maranataförsamlingens bokförlags - BMC:s - monter under bokmässan i Göteborg 26 - 29 September, om du råkar vara där ! Monter D04:09. 

 Några foton - här


   

My Newsdesk, SvD, SvD,  GP

Bloggat:Bernos bloggBjörne Erixon, Aletheia,  "Martin Mobergs.." ...

 
Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s