Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

"US being able..?" - Obama erkände själv att amerikansk mass-övervakning utgjorde en fara !

      Hur uttalade han sig när det kom in på frågan om NSA, och den mycket omskrivna , amerikanska övervakningen? Sveriges Radios Agneta Ramberg sammanfattade (mot slutet av ljudklippet): "Obama sa kortfattat att det handlar om amerikanska, nationella  intressen, speciellt efter 11:e september , när man försökte förbättra sin information, sin underrättelseinformation. Och att det är inriktat fr.a. då på terrorism,massförstörelsevapen och cybersäkerhet. Men att det finns ett problem när teknologien blir allt bättre, och kapaciteten att samla in blir allt bättre. Så uppstår frågan: - Ska vi samla in allt detta bara för att vi kan göra det? 
  Och där, sa han, där uppstår ett problem, han sa att han har gett order om en översyn. Han sa, att europeér och andra ska veta att vi rotar inte i deras e-mail och telefonsamtal hur som helst. 
  Han konsulterar med EU .. " 

Igår demonstrerade många på Medborgarplatsen - där låg även ett flygblad från i Juni

   Ja, faktiskt. Men om man går in och lyssnar på vad som sades av den amerikanske presidenten (se också denna video på regeringens hemsida ), kan man inte då dra den slutsatsen att han faktiskt erkänner att amerikansk nät-övervakning utgör en fara?

 Detta var vad han, bland annat, sa som svar på en av de två frågor som svenska media fick ställa under presskonferensen på Rosenbad:
  " 
  .. And I think the legitimate questions that have been raised about the fact that as  technology advances, and capabilities grow , it may be that the laws that are currently in place are not sufficient to guard against the dangers of ..us being able to track so much. "

(= Och jag tror att de legitima frågor som har ställts handlar om det faktum att alltefter som teknologien avancerar, och förmågan tillväxer,  så kan det inträffa att de lagar som nu finns inte är tillräckliga för att gardera oss mot farorna som har att göra med ….att vi har förmågan att ta reda på så mycket.)

    Igår var också många samlade på Medborgarplatsen, men även på andra håll i landet, för att protestera mot bland annat övervakningen av internet. Det som kom till uttryck där var, lindrigt talat, en stor besvikelse med Obama. En afroamerikansk, kvinnlig aktivist ( Lory Dance, gästprofessor på Lunds universitet ) talade utifrån att hon hade läst Obamas bok "Dreams from my father", om hur Barak Obama i början av sin politiska karriär var mer engagerad för den svarta medborgarrätts-rörelsens ideal, men nu hade som ingen annan dragits in i det amerikanska militär-industriella komplexet, och hade som följd därav många människors liv på sitt samvete: "Obama, rannsaka din själ, ditt hjärta och ditt intellekt!"
  Mikael Wiehe sjöng - vilket tycktes passa in på stämningen - "Vem kan man lita på?"


DN, SvD, SvD, SR, HD, Sydsvenskan, GP, Aftonbladet


Bloggat: Kulturbloggen


  

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl