Fortsätt till huvudinnehåll

Tid att komma ihåg Luther - och hans medarbetare

Reformationens  500 - års jubileum närmar sig 

 Det tar sig uttryck i förberedelser inom och utanför  lutherdomen världen över. I höst kommer det t.ex. att hållas en konferens i Uppsala den 8 - 10 Oktober, där det sannerligen inte fattas vare sig akademiska titlar eller lärda formuleringar.

  Kanske är lutherdomen på visst sätt trogen Luther . Iallafall på den punkten. Han höll ju strikt på att vara lärare, på sin akademiska position och doktorshatt, även om han mer kraftfullt än någon annan markerade mot katolicismens utbroderade - läs villfarande -  lärosystem, mot mässan och mot påven och hans maktanspråk. Och han predikade evangelium - det glada budskapet - icke att förglömma.

  En med Luther samtida kyrkohistoriker, Lucas Osiander, skrev om Andreas Bodenstein von Karlstadt's uppträdande under Luther's frånvaro i Wittenberg, någon gång runt 1520,  på följande vis ( jag skriver direkt av en svensk 1600-tals-översättning, litet ålderdomligt, men klargörande) : 

     "Emedan Luther fördolde sig på sitt Ödesrum, nämligen på slottet Warthburg, begynte Doktor Andreas Carolstadius then förnemste kyrkoherde i Wittenberg ett stort uppror i församlingen. 

Ty han lärde att helgonens beläten skulle förstöras och upphissade folket att de kastade dem utur kyrkorna. Han föregav ock att den romerska lagen skulle utur kristliga menigheten avskaffas och uti politiska saker efter Mose lag dömas. Så blir ock om honom berättat att han i Luthers frånvaro hafwer avlagt sine prestkläder och uti bondekläder fördt Wedh i staden Wittenberg och ville icke ytterligare kallas Doktor utan broder Andreas. Då nu Luther fick  härom av sina vänner kunskap, begav han sig till Wittenberg och gjorde om sin återfärd undskyllan hos Kurfursten i det höga Rådet äskande hans närwarelse för det bullers skull som i Wittenberg uppkommit war".

  Och Andreas Bodenstein von Karlstadt , dansken bland Luthers tidiga medarbetare, flydde undan Luther - som själv var jagad - och kurfursten, och gömde sig bland vederdöpare och andra fritänkande i Tyskland och Schweiz och annorstädes. Sådana som Luther kallade för "svärmare".

Andreas Karlstadt - en 1500 tals hippie ? -på omslaget av en nyligen utgiven bok (2011)


Kyrkans tidning , Signum, Tidningen Kulturen

Bloggat - Seglora, Bengts blogg

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h