Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryssland söker sin väg - kommer Ryssland att finna den?

Ett intressant samtal fördes över Kommersant-redaktionens radiostation för några dagar sedan. Mot bakgrund av den sista tidens händelser  -  punkband som fängslats eller utvisats, politisk asyl åt Edward Snowden och därmed påföljande störningar i relationerna till USA och Obama, hot om bojkott av vinterolympiaden i Sochi på grund av de ryska lagarna mot homosex-propaganda, mm  -   samtalade programledaren Andrej Norkin med politologen Sergej Markov och den politiske analytikern och bloggaren Nikolaj Troitskij. Här nedan återger jag bara några brottstycken som kanske kan ge en glimt av de diskussioner som förs på olika plan i Ryssland idag.


  
    ( För övrigt var ingen av de diskuterande personerna  särskilt imponerad av Pussy Riot, och ännu mindre av Bloodhound Gang. )

Men Markov's analys var riktigt intressant, när han först med utgångspunkt från händelserna med de båda punkbanden sa bland annat detta:

  Markov: Det finns alltid ideologier. Ni förstår att den senaste tiden, de senaste åren kan jag rentav säga, så har jag ganska ofta funderat på dessa ideologiska problem. Jag har förstått att vår ideologiska motståndare inte alls kallas "liberalism". Den kallas "postmodernism". Det finns företrädare för verkligt postmodernistiska ideologier......


..... Om någon anser att dessa flickor sattes i fängelse för intet, så har han full rätt att uttala sig i denna sak. Och att beröva människor en sådan rättighet är fullständigt omöjligt. Det är en annan sak att vi här har en annan uppfattning. I själva verket anser jag att sådana uttalanden är nyttiga, väldigt nyttiga. Men vi måste förstå varifrån dessa uttalanden kommer. De kommer som en rikoschett. Det finns en postmodernistisk koalition, postkristen, postreligiös. Den har ställt framför sig som ett av sina huvudsakliga politiska mål att socialt-politiskt tillintetgöra kristendomen i Europa.... Jag sa 'socialt-politiskt'. Att tränga in kristendomen i en privat sfär. Det handlar om en privat sfär. Man menar att religionen inget har att göra i det allmänna, sociala livet. Inte i mass-media, inte i utbildningen, inte i kulturen. - Gå till er kyrka och bed där, s.a.s. Ni behöver inte gå ut i samhället. 


  Så kom det till frågan om gay-propaganda, och om talet om att bojkotta olympiaden. Det var ju en bojkott av olympiska spelen i Moskva 1980, under Sovjet-tiden:


  Troitskij:  Moskva-olympiaden bojkottades av väldigt allvarliga orsaker. Hur du än ställer dig, frågan handlade om att föra stridskrafter ur ur Afghanistan, det var en tävlan mellan två system, det kalla kriget o.s.v. Och nu, utifrån vilken obegriplig virtuell smörja kommer påståenden om att homosexuella kan komma att bli kränkta i samband med olympiaden i Sochi? 'Gay' - är det vad man bör kalla dem? 

 Markov:  Då var det ett omfattande kallt krig, som bars upp av kolossalt olika ideologier. Någon tid har det däremot inte varit någon särskild ideologisk skillnad mellan oss och Väst. Vi har helt enkelt varit några slags efterapare av den rådande ideologien. Nu utformas här ett visst, ideologiskt system av sitt särskilda slag. Än så länge är det bara alldeles i början av sin utformning. Ett av dess element, det är förbudet mot att propagera för homosexualitet. Men så uppstår det en ideologisk motsättning. Det är i och för sig normalt....Varför talar jag om postmodernism? Att driva fram homosexualiteten - det är en karaktaristisk beståndsdel hos den postmodernistiska ideologien. 

  Norkin: ..jag skulle trots allt vilja återvända till 1980-talet, till den tid, då Sovjetunionen kallades för "ondskans imperium" . Nu har vi en liknande situation. Den helt genialiske skådespelaren Stephen Fry har en sajt där det uppmanas, inte bara till bojkott, utan till ett omdöpande av olympiaden i Sochi. Där har ett slagord dykt upp:"hatets vinter". Vi var förut "ondskans imperium", det var många som menade det då. Och nu talas det om att vi är ett "hatets imperium". Ärligt talat så önskar jag inte att man tänker så om mitt land....Och av någon anledning så uppmanar ingen till bojkott av olympiaden för Bolotnoje-sakens skull, utan på grund av denna lag..

Om Snowden och USA:
Norkin: Snowden har berättat om hur dessa förkunnare av liberalism i själva verket kränker mänskliga rättigheter genom att bedriva övervakning såväl därborta som överallt i världen. Han har begärt asyl hos oss, och vi har hjälpt honom. Någon annan tänkbar lösning fanns inte för vårt land. Så är det! Vår princip är välgrundad, tydlig. Från och med nu har vi alltså vad vi har nu. Och vad har vi nu?
Markov och Troitskij


Mitt i samtalet hördes detta meningsutbyte :


  Troitskij: Jag vill bara säga en sak. Återigen har vi börjat söka Rysslands särskilda väg, men återigen kommer vi att missa den. Det menar jag.

  Markov: Vi kommer att återvända till den igen. Vi har alltid befunnit oss på en särskild väg, var vi än befunnit oss.  


 Ryssland söker sin väg - kommer Ryssland att finna den?
  En öppen fråga.


   

  ExpressenDN  , DN
  Aftonbladet , Aftonbladet ,  SvD , SvD , SvD

  Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl