Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Se upp med ryska statens "sonderkommando" på webben !

English: Newsrom of the Russian news agency RI...
English: Newsrom of the Russian news agency RIA Novosti in Moscow. Deutsch: Newsroom der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti in Moskau. (Photo credit: Wikipedia)
Nyhetsbyrån "RIA Novosti" inbjöd 200 "Live Journal"-bloggare från 50 län i hela Ryska Federationen till ett endags-forum i Moskva den 29/10. De som deltog blev automatiskt medlemmar av en sluten "Bloggar-klubb" och fick särskilt tillträde till nyhetsbyråns tjänster. 
  Frågor väcktes strax  i den ryska bloggosfären om detta forum inte bara var ett enskilt media-företags försök att marknadsföra sig, eller om den ryska staten låg bakom. Det framkom farhågor om att det hela kunde leda till att det bildades en grupp bloggare som ställde sig lojala med makten.
  Kommersant: "En del bloggare befarar att myndigheterna kan utnyttja dem för sina intressen. 'Det är fullt möjligt att denna slutna klubb blir en grupp för bloggare som bara är lojala mot myndigheterna, dessutom mot allt vad det vara må som chefen för Duma-kommitteén om informations-politik, Alexej Mitrofanov,  samlar i någon slags bloggar-råd" - sa bloggaren Rustem Adagamov till 'Kommersant'. Enligt honom är internet den enda ocencurerade plattformen som finns kvar, '..och makten vill mycket gärna lägga den under sig' - 'Eftersom det är svårt att kontrollera det globala nätet så är det sannolikt att man försöker att göra det på ett ideologiskt vis, genom att bilda någon slags sonderkommando' - förklarade han.  'Efter president - och parlaments-valen ser vi, att de politiska krafterna försöker att använda bloggarna i internet-samfundet för sina intressen. Man skulle vilja veta hur detta samfund själv kommer att reglera detta', - sade en bloggare från Krasnojarsk, Ilija Labunskij till 'Kommersant'. Han uteslöt inte att ett forum som det nu aktuella kan vara 'ett försök av staten att ta reda på vilka bloggare de kan utnyttja för sina intressen'.

  Vekställande direktören och ledaren för media-laboratoriet 'RIA Novosti' , Vasilij Gatov, berättade för 'Kommersant' att 'bloggarna - det är en ganska omfattande zon av det mediala fältet i vilket man finner diskussioner, om inte annat, och ibland utformande av ideér'."

   Moskovskij Komsomolets:"Deltagarna i forumet kände maktens hand  - - För att ge sammankomsten status hade sambands - och kommunikationsminister Nikolaj Nikiforov inbjudits. Att uppskatta effektiviteten hos ett sådant forum är svårt, men redan under loppet av dagen började det dyka upp kommentarer från dess deltagare. Den flesta bloggarna skrev att de inte var intresserade. Andra misstänkte att allt skedde för att det skulle upprättas kontakt mellan myndigheterna och oberoende användare av sociala media"

  Se upp för ryska statens politiska "sonderkommando" på nätet - ( eller kanske någon annan stat..!? )

   SR, SvD


Enhanced by Zemanta
Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s